Add parallel Print Page Options

Dra inte en annan troende inför rätta

Hur kan någon bland er som ligger i tvist med en annan dra honom inför rätta inför de orättfärdiga, i stället för de heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om ni ska döma världen, skulle ni då inte kunna reda ut sådana här småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Då måste vi väl klara av vardagliga tvister. Men nu när ni har sådana här tvister, ta då till domare sådana som församlingen ser ner på![a] Ni borde skämmas! Finns det då ingen bland er som är vis nog att döma mellan sina troende syskon? Men nu har en troende en rättstvist med en annan troende, och det framför ögonen på icke troende!

Att ni överhuvudtaget drar varandra inför rätta är ett nederlag för er. Varför inte bara acceptera en oförrätt eller ta en förlust? I stället gör ni själva orätt och roffar åt er, så att det drabbar era egna trossyskon!

Vet ni inte att ingen orättfärdig får ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell omoral, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet, 10 inte heller tjuvar, själviska människor, drinkare, förtalare eller de som lurar andra på pengar får ärva Guds rike. 11 Vissa av er levde tidigare på det sättet, men har nu tvättats rena, helgats och gjorts rättfärdiga i Herren Jesus Kristus namn och i vår Guds Ande.

Tänk på att Guds Ande bor i er kropp

12 ”Allt är tillåtet för mig”, men allt är inte nyttigt.[b] ”Allt är tillåtet för mig”, men jag får inte låta någonting ta makten över mig. 13 ”Maten är till för magen och magen för maten”.[c] Men Gud ska göra slut på både mat och mage. Däremot är kroppen inte till för sexuell omoral. Den är till för Herren, och Herren för kroppen.[d] 14 Så som Gud genom sin kraft uppväckte Herren från de döda, ska han uppväcka också oss. 15 Vet ni inte att era kroppar är Kristus lemmar? Ska jag då ta lemmar av Kristus och förena dem med en prostituerad?[e] Aldrig! 16 Ni vet väl att den som förenar sig med en prostituerad blir en kropp med henne? Det sägs ju: ”De två blir ett kött.”[f] 17 Men den som förenas med Herren blir en ande med honom.

18 Håll er därför borta från all sexuell omoral. All annan synd som en människa begår sker utanför kroppen, men den som ägnar sig åt sexuell omoral syndar mot sin egen kropp. 19 Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga Anden, som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. 20 Ni har köpts fria, och priset är betalt. Ära därför Gud med er kropp.

Footnotes

  1. 6:4 Eller: låter ni då sådana döma som församlingen ser ner på?
  2. 6:12 Konstaterandet kan vara något som korinthierna uttryckte och som Paulus sedan bemötte.
  3. 6:13 Konstaterandet kan vara något som korinthierna uttryckte och som Paulus sedan bemötte.
  4. 6:13 Paulus gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella verkligheten var skilda åt, och att man därför kunde leva omoraliskt utan att det påverkade det andliga livet.
  5. 6:15 Tempelprostitution var allmänt accepterad och praktiserad i den dåvarande grekiska kulturen. Korinth hade ett stort avgudatempel.
  6. 6:16 Se 1 Mos 2:24.