Insamlingen till de heliga

16 (A) När det gäller insamlingen[a] till de heliga ska ni göra så som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. (B) På första veckodagen[b] ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop, så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. När jag kommer ska jag skicka dem ni finner lämpliga, försedda med brev, till Jerusalem för att överlämna er gåva. Och finns det skäl för mig att resa, kommer de att resa tillsammans med mig.

Apostelns resplaner

(C) Jag tänker komma till er när jag har rest genom Makedonien, för jag tar vägen över Makedonien. Men hos er stannar jag en tid om det går, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt färd, vart det nu blir. (D) Jag vill inte besöka er nu på genomresa, för jag hoppas kunna stanna hos er en tid om Herren tillåter. I Efesos stannar jag till pingst, (E) för en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete, och motståndarna är många.

Timoteus och Apollos besök

10 (F) När Timoteus kommer, se då till att han kan vara hos er utan oro, för han arbetar med Herrens verk precis som jag. 11 (G) Därför får ingen se ner på honom. Hjälp honom i väg[c] i frid så att han kan komma till mig. Jag och bröderna väntar på honom.

12 (H) När det gäller vår broder Apollos har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han ville inte alls åka nu, utan reser när han får tillfälle.

Förmaningar och hälsningar

13 (I) Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka! 14 Låt allt hos er ske i kärlek. 15 (J) Jag ber er, bröder: Ni vet ju att Stefanas familj är Achaias förstlingsfrukt[d] och att de har ställt sig till de heligas tjänst. 16 (K) Rätta er därför efter sådana människor och alla andra som är med och arbetar och kämpar. 17 Jag är glad att Stefanas, Fortunatus och Achaikus har kommit. De har fyllt tomrummet efter er 18 och upplivat både min och er ande. Sådana som dem ska ni uppskatta.

19 (L) Församlingarna i Asien hälsar till er. Aquila och Prisca[e] och församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. 20 (M) Alla bröderna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss[f].

21 (N) Denna hälsning skriver jag, Paulus, med egen hand[g]. 22 Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse.Marana tha![h] 23 Herren Jesu nåd vare med er. 24 Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus.

Footnotes

  1. 16:1 insamlingen   Paulus organiserade en insamling till nödlidande kristna i Jerusalem (se Apg 24:17, Rom 15:26f, 2 Kor 8:1f, Gal 2:10).
  2. 16:2 första veckodagen   Söndagen, den främsta gudstjänstdagen då de kristna samlades.
  3. 16:11 Hjälp honom i väg   Dvs utrusta honom för resan.
  4. 16:15 Achaias förstlingsfrukt   Områdets allra första kristna, liksom man vid skörden särskilt lyfte fram den första kärven inför Gud (3 Mos 23:10).
  5. 16:19 Aquila och Prisca   Tältmakare från Italien som var vänner och medarbetare till Paulus (Apg 18:2, 26, Rom 16:3).
  6. 16:20 en helig kyss   Kindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i Medelhavsområdet. Jfr Luk 7:45, 22:47f.
  7. 16:21 med egen hand   Paulus tar som vanligt över pennan från skrivaren för att avsluta brevet. Jfr Gal 6:11, 2 Tess 3:17.
  8. 16:22 Marana tha   Ett arameiskt bönerop som betyder: "Vår Herre, kom!" Jfr Upp 22:20.