A A A A A
Bible Book List

1 Királyok 4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Salamon királysága

Salamon király egész Izráel fölött uralkodott. A király fontosabb tisztségviselői a következők voltak:

Azarjáhú, Cádók fia volt a főpap,

Elihóref és Ahijjá, Sisá fiai voltak a király titkárai,

Jehóséfét, Ahilúd fia pedig a krónikaíró.

Benája, Jójádá fia vezette a hadsereget,

Cádók és Ebjátár papok voltak,

Azarjáhú, Nátán fia volt a helytartók vezetője,

Zábúd pap, Nátán fia volt a király bizalmas barátja és tanácsadója,

Ahisár volt a királyi palota gondviselője,

Adónirám, Abdá fia pedig a kényszermunkások felügyelője.

Izráel területe tizenkét tartományra volt felosztva. Ezek élére Salamon egy-egy helytartót nevezett ki, akik a tartományuk terményeiből ellátták élelemmel a király egész udvartartását. Mindegyik tartomány évente egy hónapig gondoskodott a király és udvara ellátásáról. A tizenkét helytartó a következő volt:

Ben Húr volt Efraim dombvidékének a helytartója.

Ben Deker volt Mákac, Saalbim, Bétsemes,

Élón és Bét-Hánán helytartója.

10 Ben Heszed volt Arubbót, Szókó és Héfer helytartója.

11 Ben Abinádáb volt Dór dombvidékének helytartója.

Ő vette feleségül Salamon egyik leányát, Táfatot.

12 Baaná, Ahilúd fia volt a helytartó ezen a területen:

Taanak, Meggidó; egész Bétseán, Cáretán és Jezréel mellett;

azután Bétseántól egészen Ábél-Mehóláig és Jokmoámig.

13 Ben Geber volt a helytartó a gileádi Rámótban,

azután Jáirnak, Manassé fiának gileádi sátorfalvaiban

és a básáni Argób vidékén lévő 60 városban,

amelyeket erős kőfalak vettek körül

és amelyeknek kapui bronzból készült zárakkal voltak megerősítve.

14 Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban volt helytartó,

15 Naftáliban pedig Ahimaac,

aki Salamon egyik leányát, Boszmatot vette feleségül.

16 Baaná, Húsaj fia Ásérban és Álótban,

17 Jehósáfát, Párúah fia Issakárban,

18 Simei, Élá fia Benjáminban volt a helytartó.

19 Geber, Úri fia volt a helytartó Gileádban,

amely korábban Szihónnak, az emóriak királyának

és Ógnak, Básán királyának az országa volt.

Geber volt ennek az egész tartománynak a helytartója.

20 Júdának és Izráelnek Salamon idejében olyan rengeteg lakosa volt, mint a homokszemek a tengerparton. Mind boldogan éltek: ettek, ittak, örvendeztek.

21 Salamon királyi uralma kiterjedt az Eufrátesz folyótól nyugatra a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig minden királyságra. Ezeknek az országoknak a királyai rendszeresen adót fizettek Salamonnak, és egész életükben szolgálták őt.

22-23 A királyi udvar ellátására minden nap a következőket szállították: 30 kór finomliszt, 60 kór kenyérliszt,[a] 10 hizlalt szarvasmarha, 20 legelőn tartott szarvasmarha, 100 juh, ezenkívül szarvasok, gazellák, őzek és hizlalt szárnyasok.

24 Salamon király uralkodott az Eufrátesz folyótól nyugatra: Tifszahtól Gázáig minden ország fölött, a szomszédos királyságokkal pedig békében élt. 25 Júda és Izráel népe Salamon uralkodás idején Dántól Beér-Sebáig biztonságban, nyugalomban és békességben élt, mindenki a saját birtokán, a saját szőlője és fügefája alatt.

26 Salamonnak igen sok harci szekere volt. Ezeket és a hozzájuk tartozó lovakat 4 000[b] istállóban tartották. A harci szekereken 12 000 harcos teljesített szolgálatot.[c]

27 Minden hónapban a soron következő helytartó gondoskodott a királyi udvar és a király vendégeinek bőséges ellátásáról — nem is volt hiányuk semmiben. 28 Ugyancsak a helytartók látták el takarmánnyal a lovas katonák és a harci szekerek lovait: árpát és szalmát szállítottak rendszeresen szolgálatuk rendje szerint.

Salamon bölcsessége

29 Isten rendkívüli bölcsességet és értelmet adott Salamonnak, és elméjének befogadóképességét pedig szerfölött kiszélesítette. 30 Ezért Salamon bölcsebb volt mind a keleti országok,[d] mind Egyiptom összes bölcseinél. 31 Minden embernél bölcsebb volt, még az ezráhi Étánnál is; még Máhól fiainál is: Hámánnál, Kalkólnál és Dardánál. Ezért híre-neve minden nép között elterjedt.

32 Salamon 3 000 példabeszédet és 1 005 éneket szerzett. 33 Igen sok dologról szólt: növényekről — a cédrusfáktól kezdve, amelyek a Libanon-hegységben nőnek, az izsópig, amely a falak réseiből is kinő —, meg mindenféle vadállatokról, madarakról, hüllőkről, rovarokról és halakról.

34 El is jöttek az emberek minden nép közül, hogy Salamon bölcsességét hallják. Még a királyok közül is eljöttek, akikhez Salamon bölcsességének híre eljutott.

Footnotes:

  1. 1 Királyok 4:22 30 illetve 60 kór kenyérliszt Mai mértékkel kb. 6 600 illetve kb. 13 200 liter. Az ókorban a lisztet és a gabonát űrmértékkel mérték.
  2. 1 Királyok 4:26 4 000 Ez az ókori görög fordítás egyes kézirataiban és a 2Krón 9:25-ben olvasható így. A masszoréta héber szövegben ezen a helyen 40 000 áll.
  3. 1 Királyok 4:26 A harci… szolgálatot Vagy: „A harci szekerekhez 12 000 ló tartozott.”
  4. 1 Királyok 4:30 keleti országok Ez a kifejezés Mezopotámiát jelentette.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes