A A A A A
Bible Book List

1 Juan 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ uíingˉ dseaˋ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, ñíiˉnaˈ jial tíiˊ ˈneáangˋ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ, co̱ˈ íˋbingˈ nɨcacuøˈˊ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊɨɨˈ laco̱ˈ jó̱o̱ˊbre. Co̱ˈ e jáˈˉ, dseángˈˉ jó̱o̱ˊbre lɨ́ɨˊɨɨˈ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊnaaˈ, jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ calɨcuíingˋ Fidiéeˇ jaˋ cuíiñˋ jneaa˜aaˈ cajo̱. Jo̱guɨ lana, dseángˈˉ jó̱o̱bˊ Fidiéeˇ nɨlɨ́ɨˊɨɨˈ; dsʉˈ jaˋ neˇeeˈ røøˋ eeˋ e nidsijéeˊ quíˉiiˈ cøøngˋguɨ, lɨfaˈ nɨsɨtabˇ dsiˋnaaˈ e mɨ˜ nigüéengˉtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ ie˜ jo̱ nilíiˉnaaˈ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ ˈñiaˈrˊ, dsʉco̱ˈ nilɨne˜baaˈ jial dseángˈˉ lɨ́ɨngˊ dseaˋ do. Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nɨta˜ dsíiˊ e nɨlɨ́ɨiñˊ laco̱ˈguɨ Fidiéeˇ mɨ˜ nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ nijmɨˈúuiñˋ e niˈérˉ guiʉ́ˉ laco̱ˈguɨ dseaˋ do ˈñiaˈrˊ.

Dsʉˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ beángˈˊ dseeˉ yaang˜, jo̱baˈ jmóorˋ laco̱ˈguɨ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ ˈníˈˋ níingˆ Fidiéeˇ, dsʉco̱ˈ dseebˉ mɨ˜ ˈníˈˋ níingˉ dseaˋ Fidiéeˇ. Jo̱ ˈnʉ́bˈˋ nɨñíˆnaˈ guiʉ́ˉ e cajáˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e cajaˈíiñˇ dseeˉ quíˉbaaˈ, jo̱ dseaˋ íbˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ. Jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ contøømˉ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaˋ beángˈˊ dseeˉ yaaiñ˜. Jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ beángˈˊ dseeˉ yaang˜, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ mɨˊ cangáaiñˋ dseaˋ do o̱ˈguɨ cuíiñˋ dseaˋ do cajo̱. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jaˋ cuøˈˊ fɨˊ yaang˜naˈ e nijmɨgǿøngˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ; co̱ˈ song jaangˋ dseaˋ éerˋ guiʉ́ˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ jaangˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ dseaˋ guiúmˉ lɨ́ɨiñˊ, co̱ˈ guiʉ́bˉ éerˋ laco̱ˈguɨ ˈñiaˈˊ dseaˋ do. Jo̱guɨ song seengˋ dseaˋ i̱ jaˋ tʉ́ˋ e beángˈˊ dseeˉ ˈñiaˈrˊ, jo̱baˈ dseaˋ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨmˈˆ lɨ́ɨiñˊ, dsʉco̱ˈ íˋbingˈ i̱ beángˈˊ dseeˉ ˈñiaˈˊ latɨˊ mɨ˜ uiing˜. Jo̱ uiing˜ jo̱baˈ cajáˉ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ niˈíiñˉ jaléˈˋ ta˜ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do.

Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ jmóorˋ ta˜ jmɨrǿngˋguɨ dseeˉ ˈñiaˈˊ, dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ seeiñˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ; jo̱baˈ joˋ catɨ́ɨiñˉ faˈ niˈéˉguɨr dseeˉ, co̱ˈ jó̱o̱ˊ Fidiéebˇ nɨlɨ́ɨiñˊ. 10 Co̱ˈ nɨne˜baaˈ røøˋ i̱˜ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ i̱˜ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ cajo̱, co̱ˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ éeˋ guiʉ́ˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ o̱ˈguɨ jmiˈneáaiñˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ jáˈˉ e lɨ́ɨiñˊ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ.

ˈNéˉ nijmiˈneáamˋbaaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ

11 Jo̱ latɨˊ mɨ˜ uiim˜ nɨcanʉ́ʉˉ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnéˉ jmiˈneáangˋnaaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ. 12 Jo̱ jaˋ güɨjmeáangˈˇ yee˜naaˈ laco̱ˈ Caín, dseaˋ calɨˈiiñ˜ e calɨ́iñˉ dseaˋ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ; jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱baˈ cajngaiñˈˊ jaangˋ rúiñˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈr˜, co̱ˈ jmangˈˉ e guiʉ́bˉ caˈéeˋ i̱ ˈlɨɨ˜ rúiñˈˋ do, jo̱guɨ ˈñiaˈrˊ jmangˈˉ e gabˋ caˈéerˋ.

13 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jaˋ güɨdsigáˋ óoˊnaˈ e ˈníˈˋ níingˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ ˈnʉ́ˈˋ. 14 Jo̱ nɨne˜baaˈ e joˋ lɨ́ɨˊguɨ́ɨˈ lafaˈ ˈlɨɨng˜naaˈ uíiˈ˜ dseeˉ quíˉiiˈ, co̱ˈ lanaguɨ cøømˋ nɨse̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ guiʉ́bˉ nɨne˜eeˈ e jo̱, co̱ˈ jmiˈneáamˋ rúˈˋnaaˈ laˈóˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jmiˈneáangˋ dseaˋ rúngˈˋ, lafaˈ ˈlɨɨm˜bɨr lɨ́ɨiñˊ uíiˈ˜ dseeˉ quiáˈrˉ. 15 Jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈníˈˋ níingˉ rúngˈˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ jngangˈˊ rúngˈˋ. Jo̱guɨ ˈnʉ́bˈˋ nɨñíˆnaˈ cajo̱ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ jngangˈˊ rúngˈˋ cuǿøngˋ lɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. 16 Jo̱ nɨcuíiˋbaaˈ jial lɨ́ɨˊ e jmiˈneáangˋ dseaˋ rúiñˈˋ do, co̱ˈ lajo̱b cajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ e ˈneáaiñˋ jneaa˜baaˈ mɨ˜ cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ uíiˈ˜ dseeˉ quíˉiiˈ. Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ jmóˆ jneaa˜aaˈ cajo̱ e nijáangˈ˜ yee˜naaˈ e nijmɨcó̱o̱ˈˇ rúˈˋnaaˈ, jo̱ lajo̱baˈ cuøˊ li˜ e jmiˈneáamˋ rúˈˋnaaˈ. 17 Faco̱ˈ jaangˋ dseaˋ i̱ seabˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ, jo̱guɨ ñiˊbre cajo̱ e seemˋ dseaˋ dseángˈˉ laniingˉ ˈnéˉ e lɨcó̱o̱ˈr˜, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e jmɨcó̱o̱ˈr˜ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱baˈ jaˋ ˈneáangˋ i̱ dseaˋ do Fidiéeˇ, co̱ˈ jaˋ jmɨcó̱o̱ˈr˜ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ do.

18 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ lafaˈ jó̱o̱ˋo̱, jaˋ cá̱ˆnaˈ júuˆ ta˜ júuˆ e fóˈˋnaˈ e jmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ; co̱ˈ la tíiˊ la lɨ́ɨbˊ júuˆ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ nilɨli˜ e dseángˈˉ jmiˈneáamˋ rúngˈˋnaˈ.

Jial ta˜ dsíiˊ e se̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ

19 Jo̱ song jmiˈneáamˋ rúˈˋnaaˈ, jo̱baˈ dseángˈˉ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ nɨne˜naaˈ røøˋ e joˋ ɨˈˋ lɨ́ɨˉnaaˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do, co̱ˈ jmiˈneáamˋ rúˈˋnaaˈ. 20 Jo̱ song ɨˈˋ lɨ́ɨmˉbaaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e jmooˉnaaˈ jaléˈˋ e jaˋ catɨ́ɨngˉ do, jo̱baˈ güɨguiéngˈˊ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ dseaˋ féngˈˊ lɨ́ɨiñˊ jo̱guɨ nɨñirˊ lajaléˈˋ. 21 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, song ta˜ dsiˋnaaˈ e jaˋ ɨˈˋ lɨ́ɨngˉnaaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱baˈ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e jaˋ ˈnéˉ jmóˆooˈ ˈgóˈˋnaaˈ fɨˊ quinirˇ mɨ˜ féengˈ˜naaˈr jóng. 22 Jo̱baˈ mɨ˜ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, núuˋbre júuˆ quíˉiiˈ jo̱ lajo̱baˈ ngɨ́ɨmˋbaaˈ, co̱ˈ nʉ́ʉˈ˜baaˈ júuˆ quiáˈrˉ e ˈnéˉ lɨti˜ do, jo̱guɨ jmooˉbaaˈ jaléˈˋ e iáangˋ dsíirˊ cajo̱. 23 Jo̱ e lab e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e ˈnéˉ lɨti˜ do, e nijáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e nijmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ laco̱ˈ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ. 24 Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e ˈnéˉ lɨti˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cøømˋ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱guɨ dseaˋ do seemˋbre cøøngˋ có̱o̱iñˈ˜ do cajo̱. Jo̱ ne˜baaˈ e seemˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes