A A A A A
Bible Book List

1 Juan 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Dseaˋ Jmáamˉbingˈ mɨˈˊ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quíˉiiˈ

Dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jmoˈˊo e júuˆ la e catɨ́ɨngˉnaˈ e laco̱ˈ jaˋ eeˉnaˈ dseeˉ. Jo̱ nañiˊ faˈ seaˋbre mɨ˜ jiúngˈˋnaˈ ni˜ dseeˉ, dsʉˈ seemˋ jaangˋ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ i̱ mɨˈˊ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ cuaiñ˜ quíˉiiˈ, jo̱ íbˋ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ éeˋ guiʉ́ˉ do. Jo̱guɨ dseaˋ íbˋ i̱ cajúngˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ e laco̱ˈ caˈíngˉ lají̱i̱ˈ˜ dseeˉ quíˉiiˈ e røøˉnaaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Dsʉˈ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ dseeˉ quíˉiiˈ yee˜eeˈ dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e caˈíiñˉ, co̱ˈ lajo̱b caˈíiñˉ dseeˉ quiáˈˉ lajɨɨngˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cajo̱.

Jo̱ song nʉ́ʉˈ˜baaˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ nɨsɨtabˇ dsiˋnaaˈ e nɨcalɨcuíimˋbaaˈre jóng. Jo̱ song seengˋ dseaˋ jíñˈˉ e cuíimˋbre Fidiéeˇ jo̱ dsʉˈ jaˋ nʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ i̱ adseaangˋ, co̱ˈ jaˋ quie̱rˊ júuˆ jáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ song seengˋguɨ dseaˋ i̱ contøømˉ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ jáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱baˈ lɨta˜ dsiˋnaaˈ e dseaˋ íˋ ˈneáamˋbre Fidiéeˇ laco̱ˈ sɨˈíˆ; jo̱ song jmooˉbaaˈ lajo̱, jo̱baˈ lɨne˜naaˈ e cøømˋ se̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ song seengˋ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e cøømˋ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ ˈnéˉ niˈérˉ laco̱ˈguɨ caˈéeˋ ˈñiaˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

Júuˆ ˈnéˉ lɨti˜ e nɨseaˋ latɨˊ mɨ˜ uiing˜

Dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jaˋ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ co̱o̱ˋ júuˆ ˈmɨ́ɨˉ e júuˆ e ˈnéˉ lɨti˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jmoˈˊo la e catɨ́ɨngˉnaˈ, co̱ˈ e lab cajo̱ e caˈíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ latɨˊ mɨ˜ calɨcuíingˋnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ e júuˆ e ˈnéˉ lɨti˜ do jaˋ sɨsɨ́ɨngˆ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ e caˈíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. Jo̱guɨ dsʉˈ e júuˆ e ˈnéˉ lɨti˜ e jmoˈˊo la quíiˉnaˈ lana laco̱ˈ co̱o̱ˋ júuˆ ˈmɨ́ɨbˉ lɨ́ɨˊ; jo̱ dseángˈˉ jábˈˉ e júuˆ jo̱, jo̱ cajmitib˜ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ˈguɨ jmitíˆ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, co̱ˈ nɨcangoˈíimˊ e nʉʉˋ sǿˈˋ do, jo̱ lana nɨcanaangˋ jɨngˈˋ i̱ jɨngˈˋ jloˈˆ do.

Jo̱ song seengˋ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e cøømˋ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ jɨngˈˋ jloˈˆ do jo̱ dsʉˈ ˈníˈˋ níimˉbre dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋbɨ seeiñˋ. 10 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jmiˈneáangˋ rúngˈˋ, cøømˋ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ jɨngˈˋ jloˈˆ jo̱ jaˋ e uiing˜ seaˋ quiáˈrˉ e nitéiñˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ. 11 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ rúngˈˋ do, seemˋbɨr e jmóorˋ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ; jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ jie˜ fɨˊ lɨ˜ ngóorˊ, co̱ˈ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ dob seeiñˋ, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ tiuumˉbre.

12 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ lafaˈ jó̱o̱ˋo̱, jmoˈˊo e júuˆ la e catɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ quiáˈˉ e jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ e nɨcaˈíimˉ Fidiéeˇ dseeˉ quíiˉnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e calɨ́ngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. 13 Jo̱guɨ jmoˈˊguɨ́ɨ e júuˆ la quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ cǿøngˈ˜ jee˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, quiáˈˉ e jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ e nɨcuíimˋbaˈ i̱ nɨseengˋ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ do. Jo̱guɨ jmoˈˊguɨ́ɨ e júuˆ la quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ nɨˈléˈˋ cuíingˋnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, quiáˈˉ e jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ e nɨcalɨ́ˈˉbaˈ e joˋ lɨˈˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ jmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ.

14 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ lafaˈ jó̱o̱ˋo̱, nab nɨcajméeˈ˜e quíiˉnaˈ e laco̱ˈ nijmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ e nɨcalɨcuíimˋbaˈ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ nɨcajméeˈ˜baa quíiˉnaˈ cajo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ cǿøngˈ˜ jee˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ e nɨcuíimˋbaˈ i̱ nɨseengˋ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ do. Jo̱guɨ nɨcajméeˈ˜bɨ́ɨ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ nɨˈléˈˋ cuíingˋnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, e jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ e nɨcaˈíimˈ˜baˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ carˋ ngocángˋ óoˊnaˈ, jo̱ jaˋ mɨˊ catiúungˊnaˈ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ, jo̱ nɨcalɨ́ˈˉbaˈ e joˋ lɨˈˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ jmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ.

15 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ síngˈˋ yaang˜naˈ fɨˊ gaˋ, o̱ˈguɨ jmooˋnaˈ dsináangˊnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ; jo̱ song seengˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ ˈneáaiñˋ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ. 16 Co̱ˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e lɨ́ˋ dsíiˊ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la jaˋ jáaˊ quiáˈˉ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ, co̱ˈ quiáˈˉ i̱ ˈlɨmˈˆ lɨ˜ jáaˈˊ do co̱faˈ jaléˈˋ e la: mɨ˜ lɨ́ˋ dsíiˊ dseaˋ jaléˈˋ e iing˜ ngúuˊ táaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ mɨ˜ dsináaiñˊ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ ˈlɨˈˆ cangárˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ mɨ˜ iiñ˜ e íˋbre sɨlɨ́ɨˈrˇ jaléˈˋ e jloˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ jmiféngˈˊ dseaˋ írˋ. 17 Dsʉˈ co̱o̱bˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niˈíingˉ lají̱i̱ˈ˜ bíˋ e seaˋ quiáˈˉ i̱ ˈlɨngˈˆ fɨˊ jmɨgüíˋ la co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e dsináangˊ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ jí̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, latab˜ nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do.

Jial ñiˊ dseaˋ jnang˜ júuˆ e jáˈˉ jo̱guɨ jnang˜ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ

18 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, lana nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ niˈíimˉ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ nɨcanʉ́ʉbˉ ˈnʉ́ˈˋ e nʉ́ˈˉguɨjiʉ e jo̱, nijáaˊ jaangˋ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ nɨcalɨñíˆbaaˈ røøˋ e téebˉ ró̱o̱ˋguɨ jmɨgüíˋ, co̱ˈ latɨˊ lanab nɨcanaangˋ ngɨˊ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 19 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ cangotáamˈ˜bre jee˜ jneaa˜aaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ catiúumˉtu̱r jneaa˜aaˈ; co̱faˈ mɨ˜ jaˋ cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ quíimˈ˜bɨr jee˜ jneaa˜aaˈ latɨˊ lana jóng, dsʉˈ catiúumˉbre jneaa˜aaˈ. Jo̱ calɨ́ˉ lajo̱ e laco̱ˈ calɨñiˊ dseaˋ røøˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ do lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

20 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ, Dseaˋ Jmáangˉ nɨcaguíñˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, e nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱baˈ nɨne˜naaˈ jnang˜ dseángˈˉ júuˆ jáˈˉ. 21 Jo̱ uiing˜ jo̱baˈ jmoˈˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ o̱faˈ uii˜ e jaˋ mɨˊ cuíiˋnaˈ jnang˜ júuˆ jáˈˉ; co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseángˈˉ røøbˋ nɨñíˆnaˈ e jo̱. Jo̱guɨ ñíˆbɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ jaˋ cuǿøngˋ nigüɨˈɨ́ɨngˊ jee˜ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ. 22 Jo̱baˈ fáˈˋ jnea˜: ¿I̱˜ i̱ dseaˋ adseaangˋ do? Co̱ˈ íbˋ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ e o̱ˈ jáˈˉ e Jesús lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ íbˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈˉ dseaˋ do, dsʉco̱ˈ mɨ˜ ˈníˈˋ níiñˉ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ jo̱baˈ ˈníˈˋ níimˉbre la quie̱ˊ Tiquiáˈˆ dseaˋ do cajo̱. 23 Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ, lajo̱b ˈníˈˋ níiñˉ Tiquiáˈˆ dseaˋ do cajo̱; dsʉˈ i̱ dseaˋguɨ i̱ féˈˋ e jábˈˉ e Dseaˋ Jmáangˉ cagüéiñˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ dseaˋ do e jáˈˉbaˈ cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ jóng, jo̱guɨ nɨcuíimˋbre la quie̱ˊ Tiquiáˈˆ dseaˋ do cajo̱.

24 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, jie˜ mɨˊ tʉ́ˋnaˈ e júuˆ jáˈˉ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e canʉ́ʉˉnaˈ latɨˊ mɨ˜ uiing˜ do. Jo̱ song jaˋ catiúungˊnaˈ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ cøømˋ nilɨseengˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ lajo̱bɨ có̱o̱ˈ˜ Tiquiáˈˆ dseaˋ do cajo̱. 25 Jo̱ e lab e júuˆ e dseángˈˉ nɨcacuøˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ jneaa˜aaˈ, e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. 26 Jo̱ nɨcajméeˈˇe e júuˆ la quíiˉnaˈ e laco̱ˈ nilɨñíˆnaˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ nijmɨgǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋ e nisíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ gaˋ. 27 Jo̱ dsʉˈ laˈeáangˊ e seemˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e cangɨ́ɨngˋnaˈ cacuøˊ Dseaˋ Jmáangˉ do, jo̱baˈ jaˋ ˈneángˉnaˈ e dseaˋ jiéngˈˋ niˈéˈˉ ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨñíˆnaˈ, co̱ˈ ˈñiabˈˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e eˈˊ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ nilɨñíˆnaˈ. Jo̱ jaléˈˋ e erˊ do jmangˈˉ júuˆ jábˈˉ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ faˈ lɨ́ɨˊ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jie˜ mɨˊ tʉ́ˋnaˈ e seengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ˈguɨ nɨcaˈeˈˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ.

28 Jo̱baˈ fáˈˋguɨ́ɨ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jie˜ mɨˊ tiúungˊnaˈ e seengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ lajo̱baˈ nɨsɨtaˇ dsiˋnaaˈ e joˋ ˈgóˈˋnaaˈ o̱ˈguɨ ɨˈˋ lɨ́ɨngˉnaaˈ fɨˊ quinirˇ mɨ˜ nigüéengˉtu̱r fɨˊ jmɨgüíˋ la. 29 Co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ dseángˈˉ éeˋ guiʉ́ˉ, jo̱guɨ nɨñíˆbɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ éeˋ guiʉ́ˉ contøøngˉ, dseaˋ íbˋ dseángˈˉ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes