Add parallel Print Page Options

Mina barn, jag skriver detta till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så finns det en som försvarar oss inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningsoffret för våra synder, och inte bara för våra utan hela världens.

Att vi har lärt känna honom vet vi av att vi håller hans bud. Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud, är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller hans ord har Guds kärlek verkligen fullföljts. Det är genom detta vi vet att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom måste leva på samma sätt som han gjorde.

Ett nytt bud: Älska varandra

Mina kära, det är inget nytt bud jag skriver till er om, utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ett budskap som ni redan har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er, och dess sanning finns i honom och i er, för mörkret försvinner och det sanna ljuset lyser redan.

Den som säger sig vara i ljuset men samtidigt hatar sin bror, är fortfarande kvar i mörkret. 10 Men den som älskar sin bror förblir i ljuset, och det finns inget hos honom som får honom att falla. 11 Den som hatar sin bror är kvar i mörkret. Han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, eftersom mörkret har förblindat honom.

12 Jag skriver till er, mina barn:
    era synder har blivit förlåtna för hans namns skull.
13 Jag skriver till er, fäder:
    ni har lärt känna honom som finns till från början.
Jag skriver till er som är unga:
    ni har besegrat den Onde.

14 Jag har skrivit till er, barn:
    ni har lärt känna Fadern.
Jag har skrivit till er, fäder:
    ni har lärt känna honom som finns till från början.
Och jag har skrivit till er som är unga:
    ni är starka
    och Guds budskap förblir i er,
    och ni har besegrat den Onde.

15 Älska inte världen och det som finns i den, för om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Allt det som finns i världen, de fysiska begären, ögonens begär, livet man skryter över, sådant kommer inte från Fadern, utan från världen. 17 Och världen ska gå under med sina lockelser. Men den som gör Guds vilja består för evigt.

Fiender till Kristus

18 Mina barn, den sista timmen är här. Ni har hört att antikrist[a] ska komma, och redan har många antikrister visat sig. Av detta förstår vi att det är den sista timmen. 19 De har utgått från oss, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss, hade de stannat kvar. Men nu avslöjades det att de aldrig hörde till oss.

20 Men ni har fått en smörjelse från den Helige, och alla har ni kunskap. 21 Jag skriver alltså inte till er för att ni inte har kunskap om sanningen, utan därför att ni känner den och vet att det aldrig kommer någon lögn från sanningen.

22 Vem är lögnare, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den som förnekar Fadern och Sonen är antikrist. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Men den som erkänner Sonen har också Fadern. 24 Låt därför det ni har hört från början förbli i er. Om det ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att bli kvar i Sonen och Fadern. 25 Detta är vad han själv lovat oss: evigt liv.

26 Jag har skrivit detta till er om dem som försöker leda er vilse. 27 Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er ju om allt och talar alltid sanning, aldrig lögn. Förbli därför i honom, så som den har lärt er.

Vi är Guds barn

28 Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi, när han uppenbarar sig, kan vara frimodiga och inte behöver skämmas inför honom när han kommer tillbaka. 29 Om ni vet att han är rättfärdig, så vet ni också att var och en som gör det som är rättfärdigt är född av honom.

Footnotes

  1. 2:18 Antikrist betyder mot/i stället för Kristus. Jfr 2 Thess 2:3 och Upp 13:1 10.