Add parallel Print Page Options

Troen på Guds sønn

Hver og en som tror at Jesus er Kristus, kongen som Gud lovet å sende, de er Guds barn. Den som elsker Far i himmelen elsker også hans barn. Vi vet at vi elsker Guds barn dersom vi elsker Gud og er lydige mot det han har gitt oss befaling om. Å elske Gud, er å være lydige mot befalingene hans, og befalingene er ikke vanskelige. Alle som er Guds barn vinner over verden. Det er ved troen vi kan seire over denne onde verden. Ja, bare den som tror at Jesus er Guds sønn, kan seire over verden.

Jesus Kristus beviste å være Guds sønn, da han ble døpt i vann, og ofret sitt blod på korset.[a] Det var ikke bare vannet som bevitnet hvem Jesus er, men både vannet og blodet. Også Guds Ånd vitner om hvem Jesus er, og det Guds Ånd sier er alltid sant. Vi har altså tre vitner: Guds Ånd, vannet og blodet. Alle tre er samstemt. Vi tror på de personene som vitner i våre domstoler. Skulle vi ikke da tro på Gud, når han vitner om sin egen Sønn? 10 Alle som tror på Guds sønn holder fast ved det som Gud har bevitnet er sannhet. Den som ikke tror på det Gud vitner om sin egen Sønn, påstår at Gud lyver.

11 Dette er det Gud har bevitnet: At han har gitt oss evig liv, og at dette livet finnes i hans Sønn. 12 Den som lever i et nært fellesskap med Guds sønn eier livet, men den som ikke lever i fellesskap med Sønnen har ikke livet.

Avslutning

13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønn, for at dere skal vite at dere har evig liv. 14 Vi kan være sikre på at Gud hører oss, når vi ber ham om noe som er i pakt med hans vilje. 15 Dersom vi vet at han hører oss, uansett hva det måtte gjelde, da vet vi også at vi får det vi har bedt ham om.

16 Dersom dere ser en annen troende som synder på en slik måte at det ikke fører til noen evig død, da bør dere be for den det gjelder. Gud vil da la den troende fortsatt få evig liv. Men det finnes synd som leder til døden, og jeg sier ikke at dere skal be for dem som begår slike synder.[b] 17 Hver uriktig handling er synd, men alle synder leder ikke til evig død.

18 Vi vet at dem som har blitt Guds barn ikke fortsetter å synde, for Guds sønn beskytter dem, og den onde kan ikke røre dem. 19 Vi vet at vi tilhører Gud, og at verden rundt oss er i den ondes makt og innflytelse. 20 Vi vet også at Guds sønn har kommet for å hjelpe oss til å lære den sanne Guden å kjenne, han som er evig liv. Nå lever vi i fellesskap med den sanne Guden, etter som vi lever i fellesskap med hans Sønn, Jesus Kristus.

21 Mine barn, hold dere borte fra alle falske guder.

Footnotes

  1. 5:6 Han er den som kom ved vann blod.
  2. 5:16 ”Synd som leder til døden” viser sannsynligvis til synd som de nekter å kalle synd og derfor ikke angrer eller forlater.