Add parallel Print Page Options

Tuˈn kocslabl tzin ncub tiˈ il at twitz txˈotxˈ kuˈn

Alcyej xjal tzin tkbaˈn ja te Jesús ja Scyˈoˈn tuˈn Dios te cawel tibaj cykilca, tcwaltzen Dios ja xjal lu. Bix ka jax tuˈn ka n‑oc takˈ Dios te, jax cˈoquel takˈ Tcwal te. ¿Bix ti tten qˈuelel kniyˈ tiˈj ka ma tzˈoc cyakˈ tcwal Dios ke? Ka ma tzˈoc takˈ Dios te bix ka nko binchan tley Dios, qˈueleltzen kniyˈ tiˈj n‑oc cyakˈ ocslal ke. Bix il tiˈj qˈuelel cyniˈya tiˈj ka kaj tzˈoc takˈ Dios ke, il tiˈj cbinel tley kuˈn. Pero yaaˈn cyiwxix tuˈn tbint tley. Yaaˈn cyiw, cuma alcyej xjal tcwal Dios, attzen tipen tuˈn tcub tiˈj cykilcaj yaaˈn baˈn twitz txˈotxˈ tuˈn. Bix tuˈn tbint tley Dios kuˈn, at kocslabl tiˈ Cristo. ¿Bix alj xjal ncub tiˈj kaˈ twitz txˈotxˈ tuˈn? Nuk jaj xjal ma txiˈ tocslaˈn ka ja te Jesús Tcwal Dios.

Ja Espíritu Santo nyole jaxxix tiˈj tcwal Dios

Ja Jesucristo lu el itzˈj tiˈ ttxu tisex tten itzˈj jun xjal, bix lwewa el ttz̈qˈuel tej tcyim. Yaaˈn nuk ul itzˈj. Jax juˈx e cyim, te yecˈbil oc Tcwal Dios te jun xjal. Bix jax juˈx tzin tkbaˈn Espíritu Santo ka Tcwal Dios ja Jesús, bix ktzkiˈn mlay ẍtakˈen Espíritu Santo. Juˈ tzunj, at oxe tumel tzin cykbaˈn oc Tcwal Dios te xjal. At Espíritu Santo, at titzˈjlen Jesús, bix at tcyimlen Jesús. Junx taˈ cyyecˈbil cyoxel. Oj nchi yolen xjal tiˈj jma cyil tuya tbakˈ cywitz, tzintzen kocslaˈn cyyol. Tejtzen ttzaj yolen Dios tiˈ Tcwal, ¿yaaˈmpatzen mas il tiˈj tuˈn t‑xiˈ kocslaˈn tyol, cuma mas jawnex? Bix ma tkba Dios ja Jesús Tcwal. 10 Alcyej xjal nxiˈ tocslaˈn ka Tcwal Dios ja Jesús, tzin tkbaˈn tanem nxiˈ tocslaˈn tiˈ yol jaxxix. Pero alcyej xjal min txiˈ tocslaˈn ja yol lu, tzin tkbaˈn ẍtakˈ Dios, cuma min txiˈ tocslaˈn jma tzaj tkbaˈn Dios tiˈ Tcwal. 11 Bix jma tzaj tkbaˈn Dios tiˈj Tcwal, cyjulu: Ma tzaj tkˈoˈn Dios kchunkˈlal te junx maj, bix nuk tuˈnj Tcwal ma tzaaˈ tkˈoˈn. 12 Alcyej xjal o tiikˈ Tcwal Dios, attzen tchunkˈlal te junx maj. Pero alcyej xjal min o tiikˈ Tcwal Dios, mintiiˈ tchunkˈlal te junx maj.

Tej t‑xiˈ tkˈoˈn Juan juntl maj cynaabl ocslal

13 Key ma chi ocslana tiˈj Tcwal Dios, ma txiˈ ntzˈiˈbena ja uˈj lu te cyey, tuˈntzen tel cyniˈya tiˈj at cychunkˈlala te junx maj. 14 Bix alcyej nxiˈ kkanen twitz Dios, bix ka junx taˈ tkanbil tuyaj tajbil Dios, ktzkiˈn nko tzaj tbiˈn. 15 Bix ka ma tzaj tbiˈn kkanbil junx taˈ tuya tajbil, jax juˈx ktzkiˈn ckiikˈel jma txiˈ kkanen.

16 Ka ma cyila oj nbinchan jun ocslal jun il, pero yaaˈn ja il tuˈn tel tpaˈn ocslal tiˈj tchunkˈlal te junx maj, baˈn tuˈn t‑xiˈ cycubsaˈna cywitza te Dios tiˈj ocslal nbinchan il, tuˈntzen tnajset til tuˈn Dios. Pero at jun il tuˈn t‑xiˈ tiiˈn jun ocslal tuj cyamecy te junx maj, jaj tuˈn n‑el tiiqˈuen ja Cristo. Ka at jun ocslal nbinchan ja il lu, miˈn txiˈ cycubsaˈna cywitza te Dios tiˈj tuˈn tnajset ja til lu. 17 Cykilcaj yaaˈn tuj tumel, jatzen ilja tuj twitz Dios. Pero nuk jaj il lu nxiˈ tiiˈn jun xjal tuj cyamecy te junx maj.

18 Ktzkiˈn kej xjal ma chi oc te tcwal Dios yaaˈn binchal ilke. Cˈojlaˈn koˈ tuˈn Tcwal Dios, bix juˈ tzunj mlay cub kiˈj tuˈn taaw il. 19 Ktzkiˈn ka te Dios koˈ, bix cykilca xjal twitz txˈotxˈ at tjakˈ tcawbil taaw il. 20 Bix ktzkiˈn ul Tcwal Dios twitz txˈotxˈ, bix ma tzaj tkˈoˈn knaabl, tuˈntzen ktzkiˈn ja, jaj Tcwal Dios jaxxix. Bix at kmojbabl kiib tuya jaxxix Tcwal Dios, Jesucristo. Jatzente Dios jaxxix, ja Kˈolte kchunkˈlal te junx maj.

21 Key wuya nim n‑oc cyakˈa weya, miˈn chi naˈna Dios cywitz sant.

Oˈcx nyolja.