Add parallel Print Page Options

Ma ko oc te tcwal Dios

Nimxsen ma tzaj tyeecˈan Kman Dios tkˈakˈbil tcˈuˈj kiˈj, cuma ma takˈ te ke tuˈn koc te tcwal Dios. Tuˈn tzunj tcwal Dios koˈ, min tzˈel cyniyˈ xjal te twitz txˈotxˈ kiˈj. Ka min tzˈel cyniyˈ xjal tiˈj Kman Dios, jax juˈx min tzˈel cyniyˈ kiˈj, ejooˈj tcwalxin. Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, amale mat ko oc te tcwal Dios jaˈlewe, pero minaˈx tchicˈajax ti ko oquela. Pero n‑el kniyˈ tiˈj oj tul jlet Tcwal Dios juntl maj, bix oj klonte tiiˈn tcyeˈncxin, ko oqueltzen sakxix tisex texin. Bix alcyej xjal nayon tiˈj Cristo, ncyajtzen tcyeˈyen il, tuˈn toc sakxix tisen te Cristo sak.

Alcyej xjal nbinchan il, nkˈojl tiˈj tley Dios, cuma tuˈnj nbinchan il, junx taˈ tuyaj n‑el tiiqˈuen ley. Baˈn cyuˈna ul Cristo twitz txˈotxˈ tuˈn tel tiiˈn kil, bix baˈn cyuˈna mintiiˈ il e cub tbinchaˈn. Juˈ tzunj, alcyej xjal mojl taˈ tuya Cristo, min nbinchan il. Kej xjal binchal il, min cytzkiˈn jaxin. Key wuya n‑oc cyakˈa weya, miˈn chi oc lpey cyiˈ kej xjal ẍtakˈ. Alcyej xjal nbint baˈn tuˈn, tzin tyeecˈantzen ka jiquenxix taˈ, bix ntyeecˈan ka lepch tiˈj Cristo, cuma jiquenxix te Cristo. Alcyej xjal nbinchan il, tzin tyeecˈantzen ka lepch tiˈj taaw il, cuma ja te taaw il binchal il jatxix tej tjaw tkˈoj tuya Dios. Pero ul Tcwal Dios twitz txˈotxˈ tuˈn tcub xitj cykilca taakˈen taaw il.

Ka ma tzˈoc jun xjal te tcwal Dios, ncyaj tcyeˈyen il, cuma nxiˈ tiiˈn tnaabl Dios. Il tiˈj cyjel tcyeˈyen il, cuma tcwal Dioste. 10 Tzinen taˈ alcyej xjal tcwal Dios bix alcyej xjal n‑oc lpe tiˈj taaw il, cuma kej xjal min nbint baˈn cyuˈn bix min n‑oc cyakˈ ocslal cye, yaaˈn tcwal Dioske. 11 Jatxe tej tpon tpocbal colbil cyxola, o cybiy il tiˈj tuˈn tten tkˈakˈbil cycˈuˈja cyxola. 12 Miˈn ko oc tisenj xin Caín. Lepchxin tiˈj taaw il, bix e cub tbyoˈnxin titzˈenxin. ¿Tikentzen e cub tbyoˈnxin? Cuma kaˈ tbinchbenxin. Yal tzunj te titzˈenxin, baˈn texin tbinchben titzˈen, bix juˈ tzunj e tzaj chiˈl tcˈuˈjxin tiˈj titzˈenxin. 13 Key ocslal, miˈn chi jaw kleeˈy ka ma tzˈel cyiiqˈuen kej xjal yaaˈn ocslal ejooˈ. 14 Pero kxol, at tkˈakˈbil kcˈuˈj, bixsen tzin tyeecˈan jlu ma ko etz tuj jun be nxiˈ kˈinte ke tuj cyamecy, bix ma ko ocx tuj jun be nxiˈ tiiˈn ejooˈ tuj kchunkˈlal. Alcyej xjal min n‑oc cyakˈ ocslal te, nbettzen tuj jun be nxiˈ tiiˈn tuj cyamecy. 15 Alcyej ocslal n‑el tiiqˈuen juntl ocslal, byol xjaltze, bix n‑el kniyˈ tiˈj min‑al jun byol xjal at tchunkˈlal te junx maj. 16 N‑eltzen kniyˈ tiˈj ti tten tuˈn toc cyakˈ ocslal ke, cuma e cyaj tkˈoˈn Cristo jun yecˈbil te ke, jaj tej tcyimxin te kxel. Jax juˈx ke, baˈn tuˈn t‑xiˈ kkˈon kiib tuˈn kcyim tuˈnj tkˈakˈbil kcˈuˈj tiˈ juntl ocslal ka at‑xix il tiˈj. 17 Ka at jun ocslal mintiiˈ titzˈjel, bix ka ma til juntl ocslal at te titzˈjel, pero min ma txiˈ tonen ocslal mebe, ¿ti toc cyuˈna? ¿Atpa tkˈakˈbil tcˈuˈj tisej te Dios? Mintiiˈ.

18 Key wuya n‑oc cyakˈa weya, yaaˈn nuk oˈcx cxeˈl kkbaˈn n‑oc cyakˈ xjal ke, sino cxeˈl kyeecˈan ka jaxxix kyol tiˈj tkˈakˈbil kcˈuˈj tuya kbinchben. 19 Tuˈnj toc cyakˈ ocslal ke tuya cykil kcˈuˈj, qˈueleltzen kniyˈ tiˈj ka ma ko oc lpe tiˈ yol jaxxix, bix qˈuelel kniyˈ tiˈj ka jiquen etoˈ twitz Dios. 20 Amale atet maj nxiˈ tkbaˈn kanem yaaˈn baˈn jnbint kuˈn, pero mas nim t‑xtalbil Dios twitzj kil, bix baˈn tuˈn Dios cykilca il nbint kuˈn.

21 Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, ka baˈn kuˈn mintiiˈ il nbint kuˈn, baˈntzen tuˈn t‑xiˈ kcubsaˈn kwitz te Dios tuya cykil kcˈuˈj. 22 Bix alcyej nxiˈ kkanen texin, ctzaal tkˈoˈnxin te ke, ka ma tzˈoc kbiˈn jtzin tkbaˈnxin bix nbinttzen tajbilxin kuˈn. 23 Bix jtaj Dios tuˈn tbint kuˈn, cyjulu: Tuˈn t‑xiˈ kocslaˈn ka Tcwal Dios jxin Jesucristo, bix tuˈn tten tkˈakˈbil kcˈuˈj kxol, tisen ma kbaj tuˈnxin te ke. 24 Alcyej xjal ma tzˈoc tbiˈn jma txiˈ tkbaˈn Dios, attzen tmojbabl tiib tuya Dios, bix at Dios tuya. Bix tuˈntzen Espíritu Santo ma tzaj tkˈoˈnxin te ke, ma tzˈel kniyˈ tiˈj at kmojbabl kiib tuya Dios.