Add parallel Print Page Options

Ja te Cristo jun Onel ke nyolen te kxel twitz Kman Dios

Key wuya nim n‑oc cyakˈa weya, nxiˈ ntzˈiˈbena jyol lu te cyey tuˈntzen miˈn chi binchana il. Pero ka ma chi binchana il, at jun Onel ke nyolen te kxel twitz Kman Dios, ja te Jesucristo. At toclen tuˈn tyolen twitz Dios, cuma mintiiˈ til, bix cuma e cyim te chojbil kil. Bix yaaˈn nuk oˈcx tuˈn tlaj kil e cyim. E cyim te chojbil cyil cykilca xjal twitz txˈotxˈ.

Ojtzen n‑oc kbiˈn tyol Cristo, n‑eltzen kniyˈ tiˈjxin. Ka nxiˈ tkbaˈn jun xjal: “Ntzkiˈna Cristo,” ka tz̈i, pero min nbint tley Cristo tuˈn, jun ẍtakˈ xjal. Min ma tzˈocx yol jaxxix tuj tanem. Pero nuk laˈ alcyexja jun xjal ma tzˈoc tbiˈn tyol Cristo, tzin tyeecˈan ma tzket‑xix tkˈakˈbil tcˈuˈj tiˈ Dios. Tuˈnj knimbil tiˈ Cristo n‑el kniyˈ tiˈj at kmojbabl kiib tuya. Alcyej xjal tzin tkbaˈn junx taˈ tuya Cristo, ilxix tiˈj tuˈn t‑xiˈ tiiˈn tnaabl tisen e bint tuˈn Cristo tej tten twitz txˈotxˈ. Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, ja mandamyent lu yaaˈn jun acˈaj ley bajx cybiy, sino jun yol o cybiy te ootxa, ja jun yol o cybiy jatxe tuj tneel.

Jun acˈaj ley

Pero jaˈlewe cxeˈl ntzˈiˈbena cyey tiˈj jun ley acˈaj, jaj tuˈn toc cyakˈ cyuyey cyey. Ja ley lu o cyaj yeecˈat tuˈn Jesucristo, bix jax juˈx cyey ma cyaj cyyeecˈana. Tzinen taˈ jlu, cuma nbaj tilel tyem te klolj, bix ma tzyet tyem te spiˈyen. Ka at jun ocslal tzin tkbaˈn ka nbet tuj spiˈyen, pero n‑el tiiqˈuen juntl ocslal, lux nbet tuj klolj. 10 Yaltzen te cyej ocslal n‑oc takˈ niyˈtl ocslal cye, jatzen ocslalja nbet tuj spiˈyen. Bix mlay jaw tzˈak tuj tbe, tisen tej tbet tuj klolj nejl. 11 Pero j‑ocslal n‑el tiiqˈuen juntl ocslal, jatztzen taˈ tuj klolj bix nbet tuj klolj. N‑el tzpet tuj tbe, cuma tisen jun mos̈ tuj klolj.

12 Key wuya nim n‑oc cyakˈa weya, nxiˈ ntzˈiˈbena cyey cuma o najset cyila tuˈn Dios tuˈnj o bint tuˈn Cristo. 13 Key ocslal mas tij, nxiˈ ntzˈiˈbena cyey cuma cytzkiˈna Cristo, jaj xjal at jatxe tuj tneel. Key ocslal maa cwalx, nxiˈ ntzˈiˈbena te cyey cuma ma chi xcyey tibaj taaw il.

Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, nxiˈ ntzˈiˈbena te cyey cuma ma cytzkiˈna Kman Dios. 14 Key ocslal mas tij, nxiˈ ntzˈiˈbena cyey cuma cytzkiˈna jxjal ya attl tej mitknaˈx tbint twitz txˈotxˈ, ja te Cristo. Key ocslal maa cwalx, nxiˈ ntzˈiˈbena te cyey cuma cyiw eteˈy tuj cyocslabla, bix cuma nakˈanan Dios tuj cyanema tuˈnj tyolxin, bix cuma ma chi xcyey tiˈj taaw il.

15 Miˈn tzˈoc cykˈaˈbena tiˈj achbil te twitz txˈotxˈ bix tikˈch at twitz txˈotxˈ. Ka nuk oˈcx taj jun xjal tikˈch at twitz txˈotxˈ, min tzˈoc takˈ Kman Dios te. 16 Miˈn tzˈoc cykˈaˈbena alcyej taj kxumlal bix alcyej taj tbakˈ kwitz, bix miˈn tzˈoc cykˈon cyiiba te nintzaj bix tuˈn tcnet nimcˈa cyuˈna, tuˈn tjaw nimsan cyiiba, cuma yaaˈn junx taˈ tkˈakˈbil kcˈuˈj tiˈj tikˈch at twitz txˈotxˈ tuya tkˈakˈbil kcˈuˈj tiˈ Dios. 17 Pjel twitz txˈotxˈ tuyax cykilca achbil at twitz txˈotx. Pero tej xjal nbinchan tajbil Dios, ctemel te junx maj.

Tzul jun jawnex ẍtakˈ xjal kˈojlel tiˈ Cristo

18 Key wuya n‑oc cyakˈa weya, ma ko ocx cyuj mancˈbil kˈij. O cybiy cyuj mancˈbil kˈij tzul jun jawnex ẍtakˈ xjal kˈojlel tiˈ Cristo. Pero ya jaˈlewe ma chi ul jlet nim xjal ẍtakˈ nchi kˈojl tiˈ Cristo. Juˈ tzunj, n‑el kniyˈ tiˈj o ko ocx cyuj mancˈbil kˈij. 19 Kxol ma chi exke. Pero amale e tentke kxol, pero mintiiˈ kmojbabl kiib cyuya. Nuket at cymojbabl cyiib kuyake, jaxitle eteˈ kxol. Pero ma chi ex, bix juˈ tzunj e cyyeecˈa yaaˈn junx eteˈ kuya.

20 Perotzen cyey, yaaˈn tisen ejeeˈ. Ma kˈoj Espíritu Santo te cyey, bix cykilca key n‑el cyniˈya tiˈj yol jaxxix. 21 Juˈ tzunj, min nxiˈ ntzˈiˈbena tuˈn tel cyniˈya tiˈj, cuma ma tzˈel cyniˈya tiˈj yol jaxxix, bix n‑el cyniˈya tiˈj mlay tzaj jun yol ẍtakˈ tiˈj yol jaxxix. 22 Cxeˈl nkbaˈna cyey alcye xjal tzin tkbaˈn yaaˈn Jesús ja Scyˈoˈn tuˈn Dios te cawel, jatzen ẍtakˈ xjal. Alcye xjal tzin tkbaˈn jlu, jatzen xjalja aj kˈoj tiˈj Kman Dios bix tiˈj Tcwalxin. 23 Alcyej xjal n‑el tiiqˈuen ja Cristo te Clol te, yaaˈntzen t‑xjal Kman Dios. Pero alcyej xjal tzin tkbaˈn Tcwalte Dios ja Cristo, attzen Kman Dios tuya.

24 Yaltzen cyey, cyaj tenxit tuj cyanema ja jaxxix yol e cybiy tej tpon tpocbal Cristo cyxola. Ka ma cyaj ten ja jaxxix yol tuj cyanema, attzen cymojbabl cyiiba tuya Tcwal Dios bix tuya Kman Dios. 25 Bix j‑o cyaj tkbaˈn Jesucristo tuˈn ttzaj tkˈoˈn ke, ja kchunkˈlal te junx maj.

26 Kej yol lu nxiˈ ntzˈiˈbena cyey tuˈn cycˈojlan cyiiba cywitz kej ẍtakˈ xnakˈtzal n‑oc cykˈon cyiib tuˈn cyel tzpeta. 27 Cyey, ja Espíritu Santo e tzaj tkˈoˈn Jesucristo cyey at cyuyey. Juˈ tzunj, mintiiˈ il tiˈj tuˈn cytena tjakˈ juntl wik xnakˈtzal yaaˈn jiquen. Nxnakˈtzan Espíritu Santo cykilca jaxxix te cyey. Jaxxix t‑xnakˈtzbil, yaaˈn ẍtakˈ yol. Juˈ tzunj, junx chi tena tuya Cristo, tisen ma txiˈ t‑xnakˈtzaˈn Espíritu Santo cyey.

28 Key wuya nim n‑oc cyakˈa weya, jaˈlewe cxeˈl nkbaˈna cyey tuˈn cycyaj tena junx tuya Cristo, tuˈntzen mintiiˈ ttz̈i cyiˈja bix mintiiˈ cychˈixewa twitzxin oj tul meltzˈajxin.

29 N‑el cyniˈya tiˈj jiquenxix te Dios. Juˈ tzunj, oj nxiˈ tiiˈn jun xjal tnaabl jiquenxix, n‑eltzen cyniˈya tiˈj jatzen xjal ja tcwal Dios.