A A A A A
Bible Book List

1 Cronici 24 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Măsuri de organizare a cultului: împărţirea pe divizii şi perioade

24 Iată care au fost cetele urmaşilor lui Aaron. Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abihu, Elazar şi Itamar. Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să fi avut urmaşi, astfel că numai Elazar şi Itamar au slujit ca preoţi. David i-a împărţit pe urmaşii acestora, punând ca supraveghetori peste slujbele lor pe Ţadok, dintre urmaşii lui Elazar, şi pe Ahimelek, dintre urmaşii lui Itamar. Printre urmaşii lui Elazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre urmaşii lui Itamar, acestea fiind împărţite astfel: şaisprezece căpetenii ale familiilor urmaşilor lui Elazar şi opt căpetenii ale familiilor urmaşilor lui Itamar. I-au împărţit între ei prin tragere la sorţi, căci căpeteniile Lăcaşului şi căpeteniile lui Dumnezeu erau atât dintre urmaşii lui Elazar, cât şi dintre urmaşii lui Itamar. Scribul Şemaia, fiul lui Netanel, unul dintre leviţi, i-a scris în prezenţa regelui, a conducătorilor, a preotului Ţadok, a lui Ahimelek, fiul lui Abiatar, şi a căpeteniilor familiilor preoţilor şi leviţilor; au ales o familie dintre urmaşii lui Elazar şi una dintre urmaşii lui Itamar.

Primul sorţ a ieşit pentru Iehoiarib,

al doilea pentru Iedaia,

al treilea pentru Harim,

al patrulea pentru Seorim,

al cincilea pentru Malchia,

al şaselea pentru Miyamin,

10 al şaptelea pentru Hakoţ,

al optulea pentru Abia,

11 al nouălea pentru Iosua,

al zecelea pentru Şecania,

12 al unsprezecelea pentru Eliaşib,

al doisprezecelea pentru Iachim,

13 al treisprezecelea pentru Hupa,

al paisprezecelea pentru Ieşebab,

14 al cincisprezecelea pentru Bilga,

al şaisprezecelea pentru Imer,

15 al şaptesprezecelea pentru Hezir,

al optsprezecelea pentru Hapiţeţ,

16 al nouăsprezecelea pentru Petahia,

al douăzecilea pentru Ezechiel,

17 al douăzeci şi unulea pentru Iachin,

al douăzeci şi doilea pentru Gamul,

18 al douăzeci şi treilea pentru Delaia

şi al douăzeci şi patrulea pentru Maazia.

19 Aceasta a fost ordinea în care aveau să facă slujba când intrau în Casa Domnului, potrivit hotărârilor date cu privire la ei prin Aaron, strămoşul lor, aşa cum i-a poruncit Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Alţi leviţi

20 Dintre ceilalţi urmaşi ai lui Levi au fost:

dintre fiii lui Amram: Şubael;

dintre fiii lui Şubael: Iehdeia;

21 din Rehabia – dintre fiii lui Rehabia: căpetenia Işia;

22 dintre iţhariţi: Şelomot;

dintre fiii lui Şelomot: Iahat;

23 fiii lui Hebron au fost: căpetenia Ieria, Amaria – al doilea, Iahaziel – al treilea, Iekamam – al patrulea[a];

24 fiul lui Uziel a fost Mica;

dintre fiii lui Mica: Şamir;

25 fratele lui Mica a fost Işia; dintre fiii lui Işia: Zaharia;

26 fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi; fiul lui Iaazia a fost Beno; 27 urmaşii lui Merari au fost: din Iaazia – Beno, Şoham, Zacur şi Ivri;

28 din Mahli – Elazar, dar el nu a avut fii;

29 din Chiş – fiul lui Chiş: Ierahmeel;

30 fiii lui Muşi au fost: Mahli, Eder şi Ierimot.

Aceştia au fost urmaşi ai leviţilor, potrivit familiilor lor. 31 Şi ei, ca şi rudele lor, urmaşii lui Aaron, au aruncat sorţii în prezenţa regelui David, a lui Ţadok şi a lui Ahimelek, a căpeteniilor familiilor preoţilor şi leviţilor, atât pentru familiile celor mai în vârstă, cât şi pentru cele ale fraţilor lor mai mici.“

Footnotes:

  1. 1 Cronici 24:23 Două mss TM, câteva mss LXX (vezi şi 1 Cron. 23:19), cele mai multe mss TM: Amaria, Iahaziel, Iekamam, dintre urmaşii lui Ieria
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Cronici 24 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Preoţii, împărţiţi în douăzeci şi patru de cete

24 Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar. Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii, şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi. David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care o aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar şi Ahimelec, din urmaşii lui Itamar. Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şaisprezece căpetenii de case părinteşti şi fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părinteşti. I-au împărţit prin sorţi, între unii şi alţii, căci căpeteniile Sfântului Locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar. Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului şi mai-marilor, înaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor. Au tras la sorţi câte o casă părintească pentru Eleazar şi au tras şi câte una pentru Itamar. Cel dintâi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia; al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim; al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin; 10 al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia; 11 al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania; 12 al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim; 13 al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieşebeab; 14 al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şaisprezecelea, pentru Imer; 15 al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapiţeţ; 16 al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel; 17 al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul; 18 al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia. 19 Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Căpeteniile leviţilor

20 Iată căpeteniile celorlalţi leviţi. Din fiii lui Amram: Şubael; din fiii lui Şubael: Iehdia; 21 din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia. 22 Din iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat. 23 Fiii lui Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea. 24 Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir; 25 fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. 26 Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia. 27 Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri. 28 Din Mahli: Eleazar, care n-a avut fii; 29 din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel. 30 Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot. Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti. 31 Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţ înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc şi Ahimelec şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor, şi anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes