A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial tɨdsiˋ íˈˋ quiáˈˉ dseaˋ i̱ ˈléeˊ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ

Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e nɨcalɨseáˋ júuˆ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e seengˋ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ e jéeiñˋ lafaˈ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ catɨˊ gángˉ quiáˈˉ tiquiáˈrˆ. Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ ˈlɨˈˆ e jo̱, co̱ˈ jɨˋguɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ jaˋ jmóorˋ lajo̱. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ mɨˊ ˈnooˋbɨ jmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ, jo̱ dsʉˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmeáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˈíbˆ uíiˈ˜ e jo̱. Co̱ˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ jmóoˋ e ˈlɨˈˆ lajo̱ ˈnéˉ e niˈǿømˆbaˈre jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dsʉˈ e jáˈˉ e jaˋ seengˋ jnea˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na lajeeˇ lana, jo̱ dsʉˈ lafaˈ seemˉbaa có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na, jo̱baˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ nɨcaˈɨ́ˉbaa íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ e ˈlɨˈˆ lajo̱. Jo̱baˈ mɨ˜ seáangˈ˜ rúngˈˋnaˈ lajaléngˈˋnaˈ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨ́ɨˊ e lafaˈ seemˉbaa jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ cajo̱ nilɨseemˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e güeaˈˆ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús. Jo̱baˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ caˈéeˋ dseeˉ do ˈnéˉ nijáangˈ˜naˈr fɨˊ jaguóˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás e laco̱ˈ niˈíingˉ ngúuˊ táaiñˋ. Jo̱baˈ mɨ˜ nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jangámˉ nileángˋ jmɨguíˋ quiáˈrˉ.

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jaˋ ˈnéˉ faˈ e nijmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ e jo̱. Dsʉco̱ˈ nɨñíˆbaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ ró̱o̱ˋ e féˈˋ lala: “Jo̱ có̱o̱ˈ˜ capíˈˆ quie̱bˈˆ nijméˉ e niró̱o̱ˉ lajɨˋ ca̱˜ iñíˈˆ.” Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e ˈnéˉ cabˈˊ séeˆnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e ˈléeˊ quíiˉnaˈ e lɨ́ɨˊ lafaˈ quie̱ˈˆ e nɨsɨngɨ́ngˈˊ, jo̱ lajo̱baˈ nilíingˉnaˈ lafaˈ e iñíˈˆ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ ca̱˜ e jaˋ quiéengˋ quie̱ˈˆ e gøˈˊ dseaˋ Israel mɨ˜ tɨˊ jmɨɨ˜ Pascua. Jo̱ dseángˈˉ lafaˈ e iñíˈˆ dob lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, íˋbingˈ i̱ cacó̱ˉ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ mɨ˜ cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ ˈnéˉ e nijmóˆnaaˈ jmɨɨ˜ Pascua e ngocángˋ dsiˋnaaˈ jo̱guɨ e guiʉ́ˉ dsiˋnaaˈ, dsʉco̱ˈ e jo̱b e lɨ́ɨˊ lafaˈ e iñíˈˆ e jaˋ quiéengˋ quie̱ˈˆ, co̱ˈ ˈnéˉ e nijmóˆnaaˈ e jmɨɨ˜ jo̱ e jaˋ ɨˊ dsiˋnaaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ o̱ˈguɨ e saangˋ dsiˋnaaˈ, co̱ˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ lajo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ e iñíˈˆ e quiéengˋ quie̱ˈˆ e nɨsɨngɨ́ngˈˊ do.

Jo̱ e fɨˊ ni˜ jiˋ quiéˉe e nɨcajméˈˆe quíiˉnaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ do fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ quɨ́ngˈˋnaˈ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈléeˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ. 10 Jo̱ dsʉˈ e júuˆ jo̱ o̱faˈ cafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e niˈnaangˉ yaang˜naˈ conguiaˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ lajo̱, o̱si có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ eáangˊ iing˜ e sɨlɨ́ɨˈˇ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, o̱si có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ jmóoˋ ɨ̱ɨ̱ˋ, o̱si có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ jmiféngˈˊ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ. Co̱ˈ song iing˜naˈ e niˈnaangˉ yaang˜naˈ conguiaˊ e quíingˈ˜naˈ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ lana, jo̱baˈ ˈnéˉ e niˈnaamˉ yaang˜naˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 11 Jo̱ e labaˈ sɨˈíˆ e cafɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ e dseángˈˉ jaˋ quɨngˈˆnaˈ jee˜ i̱ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˆ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ dsʉˈ jmóoˋbre jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ, o̱si e eáangˊ iiñ˜ e sɨlɨ́ɨˈrˇ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, o̱si e jmiféiñˈˊ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ, o̱si e ngɨrˊ ta˜ quie̱ˊ jaléˈˋ adseeˋ, o̱si e jmóorˋ ta˜ ɨ̱́ˈˋ méeˊ, o̱si e jmóorˋ ɨ̱ɨ̱ˋ é. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ lana jɨˋguɨ co̱ˈ quiáˈˉ cøˈˆnaˈ íˆnaˈ jaˋ seáangˈ˜ rúngˈˋnaˈ có̱o̱ˈr˜. 12-13 Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jaˋ catɨ́ɨnˉn e niˈɨɨ˜ɨ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ niquidsiˊ íˈˋ quiáˈˉ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, ˈnéˉ niˈɨ́ɨˆbaˈ íˈˋ jee˜ laˈóˈˋ rúngˈˋnaˈ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnéˉ niˈǿømˆbaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caˈéeˋ dseeˉ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes