A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Ta˜ e jmóoˋ dseaˋ apóoˆ i̱ sɨ́ɨngˋ Dseaˋ Jmáangˉ cuaiñ˜ quiáˈrˉ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ niˈɨ́ˆ óoˊnaˈ e jneaˈˆ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcacuøˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ jneaˈˆ, jo̱guɨ cajo̱ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ sɨnʉ́ˈˆ júuˆ e niˈéˆnaaˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jaˋ mɨˊ cajmijnéeiñˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨnʉ́ˈˆ júuˆ e óorˋ co̱o̱ˋ ta˜, jo̱baˈ dseángˈˉ ˈnéˉ jmiti˜bre laco̱ˈ sɨˈíˆ e ta˜ jo̱. Jo̱guɨ jnea˜, jaˋ dsiˈgóˋ dsiiˉ fɨng song niquidsiˋnaˈ íˈˋ quiéˉe o̱si e niquidsiˊ íˈˋ quiéˉe é fɨˊ quiniˇ dseata˜ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jmóoˋ lajo̱. Co̱ˈ jɨˋguɨ ˈñiáˈˋa jaˋ ɨˊ dsiiˉ faˈ e nijmee˜e lajo̱ quiéˉe có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e jmóoˋo. Jo̱ nañiˊ faˈ ɨˊ dsiiˉ e jaˋ mɨˊ cajméˉe jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ, dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e jo̱ faˈ dseángˈˉ e nɨta˜ dsiiˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ quidsiˊ íˈˋ quíˉnaaˈ dseángˈˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e quidsiˋnaˈ íˈˋ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Dsʉco̱ˈ ie˜ jo̱ íˋbingˈ i̱ nijmijnéengˋ jaléˈˋ e cǿøngˈ˜ lajeeˇ lana, jo̱guɨ nijmilir˜ cajo̱ jial dseángˈˉ ɨˊ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˉnaaˈ. Jo̱ ie˜ jo̱guɨbaˈ niféˈˋ Fidiéeˇ guiʉ́ˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ catɨ́ɨngˉ lajo̱ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ e nɨcajméerˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ.

Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lajaléˈˋ e júuˆ na e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ jo̱guɨ e laco̱ˈ nijméeˆnaˈ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ jnea˜ jo̱guɨ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ Apolos. Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niˈeeˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ féˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ cuǿøngˋ nijmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e sɨtáangˆnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, co̱ˈ e jo̱ ˈléebˊ quiáˈˉ i̱ caguiaangˉguɨ do mɨ˜ jmooˋnaˈ lajo̱. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ cuǿøngˋ líˋ foˈˆnaˈ e niingˉguɨˈ laco̱ˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ caguiaangˉguɨ. Jo̱guɨ lajaléˈˋ e seaˋ quíiˉnaˈ, ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ nɨcacuøˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ nijmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ e lafaˈ có̱o̱ˈ˜ bíˋ quíiˉnaˈ yaang˜naˈ nɨcalɨ́ˈˆnaˈ lajaléˈˋ e jo̱.

Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ jmɨcaangˇnaˈ e ɨˊ óoˊnaˈ e laˈiébˈˋ nɨseaˋ quíiˉnaˈ e ngɨ́ɨngˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ ɨˊ áaˊnaˈ e nɨseabˋ quíiˉnaˈ lajaléˈˋ e iing˜naˈ, jo̱guɨ cajo̱ ɨˊ áaˊnaˈ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ ˈgooˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ e jí̱i̱ˈ˜ joˋ ˈneángˉnaˈ jneaˈˆ faˈ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜guɨ́ɨˈ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ e˜guɨ guiʉ́ˉ faˈ dseángˈˉ jáˈˉ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ ˈgooˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜, jo̱ lajo̱baˈ jneaˈˆ cuǿøngˋ líˋ dsitáangˆnaaˈ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jee˜ e ta˜ jo̱. Jo̱ jnea˜ ɨˊ dsiiˉ e Fidiéeˇ nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ, dseaˋ i̱ sɨ́ɨngˋ Dseaˋ Jmáangˉ cuaiñ˜ quiáˈrˉ, e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ uǿngˉguɨ i̱ lafaˈ nɨhuɨ̱́ˈˋ ta˜ i̱ ˈnéˉ nijúungˉ. Co̱ˈ jneaˈˆ nɨcaˈuíingˉnaaˈ dseaˋ i̱ tɨˊ dsíiˊ ngɨ́ɨmˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jo̱guɨ jaléngˈˋ ángeles mɨ˜ jǿøiñˉ jneaˈˆ. 10 Jo̱ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e dseaˋ í̱i̱bˊ lɨ́ɨˊnaaˈ; jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ ɨˊ áaˊnaˈ e uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ tɨɨngˋnaˈ. Jo̱guɨ jneaˈˆ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜, jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ ɨˊ áaˊnaˈ e eáamˊ quɨ́ɨˈ˜naˈ jmɨɨ˜. Jo̱guɨ eáamˊ gǿøngˋ jǿøngˉ dseaˋ jneaˈˆ, jo̱ dsʉˈ eáamˊ jmɨˈgóˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ. 11 Jo̱guɨ jneaˈˆ latɨˊlana ngɨˋbɨ́ɨˈ e léeˊnaaˈ iihuɨ́ɨˊ e íingˈ˜naaˈ ooˉ jo̱guɨ e jmɨjmɨɨngˉnaaˈ jo̱guɨ e jaˋ seaˋ sɨ̱́ˈˋnaaˈ e ˈnéˉnaaˈ, jo̱guɨ gabˋ jmángˈˋ dseaˋ jneaˈˆ, jo̱guɨ cajo̱ jaˋ seaˋ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ niˈiéˆnaaˈ. 12 Jo̱guɨ dseángˈˉ eáamˊ jmooˉnaaˈ ta˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ guóoˋnaaˈ. Jo̱guɨ mɨ˜ féˈˋ dseaˋ júuˆ ˈlɨˈˆ uii˜ quíˉnaaˈ, jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Fidiéeˇ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱guɨ jmooˉbaaˈ téˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmángˈˋ gaˋ jneaˈˆ, 13 jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ juguiʉ́ˉ ngɨɨˉnaaˈ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ jmineangˈˆ jneaˈˆ. Jo̱guɨ latɨˊ jmɨɨ˜ na jmángˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jneaˈˆ e lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ quiˊ quiáˈˉbre, jo̱guɨ dseángˈˉ e lafaˈ jaˋ ta˜ íingˆnaaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱bˋ quiáˈrˉ.

14 Jo̱ jaˋ jmoˈˊo e júuˆ la quíiˆnaˈ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nicuǿøˆø ˈnʉ́ˈˋ fɨˈɨˈˋ, co̱ˈ jmoˈˊo e júuˆ la quíiˉnaˈ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niliúunˈ˜n ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ lafaˈ jó̱o̱ˋbaa lɨ́ɨngˊnaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ. 15 Jo̱ nañiˊ faˈ seengˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ guíˉ mil tɨfaˈˊ quíiˉnaˈ i̱ eˈˊ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ jaˋ fɨ́ɨngˊ i̱ lafaˈ tiquíiˆnaˈ seengˋ i̱ caguiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jneab˜ lɨ́ɨnˊn lafaˈ tiquíiˆnaˈ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ jneab˜ dseaˋ caguiáˋa júuˆ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e quiáˈˉ jial nileángˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ. 16 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈeeˇ e jméeˆbaˈ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e jmóoˋ jnea˜.

17 Jo̱ uiing˜ e lajo̱baˈ e sɨ́ɨnˆn i̱ Timoteo fɨˊ na i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ jó̱o̱ˋo̱ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jo̱guɨ i̱ contøøngˉ singˈˊ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ íˋbingˈ i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e nijmiguiéiñˈˊ óoˊnaˈ jial eeˉ jnea˜ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨnˊn dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e éeˉ jnea˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ ngɨɨnˇn.

18 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ nɨcajmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e ɨˊ óoˊnaˈ e joˋ ninii˜i faˈ e niˈéeˆguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na. 19 Jo̱guɨ song Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ nicuǿˈrˉ jnea˜ fɨˊ lajo̱, jo̱baˈ ngóoˊbaa fɨˊ na e niˈee˜e ˈnʉ́ˈˋ lajmɨnábˉjiʉ jóng, jo̱ lajo̱baˈ nimoo˜o quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmɨjløngˈˆ yaang˜ do jie˜ jí̱i̱ˈ˜ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e féˈrˋ do o̱si lɨco̱ˈ eáangˊ jloˈˆ moˈoorˉ jí̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ e féˈˋbre é. 20 Dsʉco̱ˈ o̱ˈ có̱o̱ˈ˜ laˈeáangˊ e féˈˋ dseaˋ e cuøˊ li˜ e Fidiéeˇ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈrˉ, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ bíˋ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇbaˈ e li˜ lajo̱. 21 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ: ¿Jnang˜ e iing˜naˈ e nijmee˜e quíiˉnaˈ mɨ˜ niguiéˉe fɨˊ na? ¿Su e nijíinˆn ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e jmooˋnaˈ, o̱si e nifǿnˈˆn ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ juguiʉ́ˉ uíiˈ˜ e ˈneáanˋn ˈnʉ́ˈˋ é?

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes