A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jmaquíimˊ ta˜ ngɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ

Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dseángˈˉ jaˋ mɨˊ calɨ́ˈˆ jnea˜ faˈ e nɨcafǿnˈˉn ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ fǿnˈˉn dseaˋ i̱ dseángˈˉ lajangˈˆ seengˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ nɨcafǿnˈˉn ˈnʉ́ˈˋ lafaˈ dseaˋ i̱ mɨˊ ˈnooˋbɨ eáangˊ lɨ́ˋ dsíiˊ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ cajo̱ lafaˈ dseaˋ i̱ táˋbɨ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ lajo̱, jo̱baˈ caˈéeˉe ˈnʉ́ˈˋ ie˜ jo̱ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ e jaˋ huɨ́ɨmˊ. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ i̱ cuˈˋ tʉ́ˈˋ i̱ jaˋ mɨˊ cuǿøngˋ dǿˈˉ jmiñiˇ. Jo̱ dseángˈˉ mɨˊ ˈnooˋbɨ lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ lajo̱ cartɨˊ jmɨɨ˜ na. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ dseángˈˉ mɨˊ ˈnooˋbɨ seengˋnaˈ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Co̱ˈ mɨ˜ jmooˋnaˈ ta˜ dsihuɨ́ɨngˊ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ jo̱guɨ mɨ˜ jmooˋnaˈ ta˜ jɨ́ɨngˋ, jo̱baˈ cuøˊ li˜ jóng e dseángˈˉ mɨˊ ˈnooˋbɨ jmitíˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ yaang˜naˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Co̱ˈ mɨ˜ fóˈˋnaˈ lala: “Jnea˜ lɨ́ɨnˊn dseaˋ quiáˈˉ Paaˉ”, jo̱guɨ i̱ jiéngˈˋguɨ jíngˈˉ: “Jnea˜ lɨ́ɨnˊn dseaˋ quiáˈˉ Apolos”, jo̱baˈ cuøˊ li˜ jóng e dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ yaam˜baˈ jmitíˆnaˈ.

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jnea˜ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ Apolos do lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆbaˈ e jáˈˉ nɨcalɨ́ngˉ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ lajaangˋ lajaangˋ jneaˈˆ jmooˉnaaˈ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ ta˜ e nɨcacuøˈˊ Fidiéeˇ jneaˈˆ. Co̱ˈ jnea˜ lafaˈ cajngáˋa co̱o̱ˋ mɨjú̱ˋ, jo̱guɨ i̱ Apolos do lafaˈ caguieiñˈˊ jmɨɨˋ e mɨjú̱ˋ do, jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ cajméeˋ e lafaˈ e cacuángˉ e mɨjú̱ˋ do. Jo̱baˈ cuǿøngˋ líˋ feˇeeˈ e jaˋ e niingˉ i̱ dseaˋ i̱ cajníˋ do o̱ˈguɨ i̱ dseaˋ i̱ caguiengˈˊ jmɨɨˋ do, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇbingˈ i̱ niingˉguɨ, co̱ˈ íˋbingˈ i̱ cajméeˋ e cacuángˉ e mɨjú̱ˋ do. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jniˊ e mɨjú̱ˋ do jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ guiengˈˊ jmɨɨˋ do, røøbˋ ta˜ quiáˈrˉ. Jo̱ dsʉˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ nicuǿˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˈˋ do jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcajméeiñˈˋ. Dsʉco̱ˈ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ Apolos do røøbˋ jmooˉnaaˈ ta˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcacuøˈˊ Fidiéeˇ jneaˈˆ. Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ guóoˈ˜ uǿˉ e jmángˈˋ Fidiéeˇ ta˜. Jo̱guɨ lɨ́ɨmˊbaˈ cajo̱ lafaˈ ˈnʉr˜. 10 Jo̱ uíiˈ˜ e eáangˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ cacuǿˈrˉ jnea˜ ta˜ e lɨ́ɨnˊn lafaˈ jaangˋ tɨjí̱i̱ˋ i̱ caguiaˊ uiing˜ tɨɨˉ fɨɨˋ, jo̱guɨ dseaˋ jiémˈˋ i̱ nɨcanaangˋ seˈˊ ieˈˋ e fɨˊ ni˜ jo̱. Jo̱ lɨfaˈ lajaangˋ lajaamˋ dseaˋ ˈnéˉ ñiing˜ dsíirˊ jial laco̱ˈ jmoˈrˊ e ˈnʉ́ʉˊ do. 11 Dsʉco̱ˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nijméˉ dseaˋ co̱o̱ˋguɨ tɨɨˉ fɨɨˋ e jiéˈˋ, co̱ˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ nɨcaguiarˊ uiing˜ e tɨɨˉ fɨɨˋ do, jo̱ íbˋ Dseaˋ Jmáangˉ. 12 Jo̱ e fɨˊ ni˜ tɨɨˉ fɨɨˋ e nɨseaˋ do cuǿømˋ líˋ jmeˈˆ dseaˋ ˈnʉ́ʉˊ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ o̱si có̱o̱ˈ˜ cuteeˋ o̱si có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e ˈmoˈˆ eáangˊ é o̱si có̱o̱ˈ˜ ˈmaˋ o̱si có̱o̱ˈ˜ layaang˜ nuuˋ o̱si có̱o̱ˈ˜ quiˊ cuɨñɨ́ˈˆbɨ é. 13 Jo̱ ie˜ jmɨɨ˜ mɨ˜ nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e quiáˈˉ niquidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, ie˜ jmɨɨ˜ jo̱b mɨ˜ nilɨli˜ røøˋ jial lɨ́ɨˊ jaléˈˋ e ta˜ e nɨcajméeˋ dseaˋ. Dsʉco̱ˈ ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jɨˋ nilɨli˜ jialco̱ˈ lɨ́ɨˊ jaléˈˋ e ta˜ jo̱ e nɨcajméeˋ dseaˋ. 14 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ nɨcajmeˈˊ ˈnʉ́ʉˊ e jaˋ dseáangˈ˜ e nicóˋ có̱o̱ˈ˜ e jɨˋ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ niˈímˈˋbre lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ do. 15 Jo̱ dsʉˈ song nicóˋ jaléˈˋ e nɨcajmeˈrˊ do, jo̱baˈ lajalébˈˋ niˈíingˉ quiáˈrˉ jóng, lɨfaˈ nileáamˋbre e jaˋ nicáiñˋ laco̱ˈ mɨ˜ laangˋ dseaˋ co̱o̱ˋ lɨ˜ iʉ˜ jɨˋ.

16 Jo̱guɨ ˈnéˉ ñíˆbaˈ cajo̱ e ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ guáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ fɨˊ jo̱b lɨ˜ seengˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. 17 Jo̱guɨ song i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ nijgiéengˇnaˈ e guáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jo̱baˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ niˈíiñˉ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. Dsʉco̱ˈ güeamˈˆ e guáˈˉ do quiáˈrˉ, jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ e guáˈˉ do cajo̱.

18 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ jmɨgǿøngˋ yaang˜naˈ lala: e song jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ ɨˊ óoˊnaˈ e tɨɨngˋ ngángˈˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ tɨɨngˋ ngángˈˋ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ jmeáangˈ˜ yaang˜naˈ lafaˈ dseaˋ i̱ jaˋ tɨɨngˋ ngángˈˋ e lajo̱, jo̱ lajo̱baˈ dseángˈˉ lajangˈˆ niˈuíingˉnaˈ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ ngángˈˋ. 19 Dsʉco̱ˈ lajaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e eáangˊ tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ, jmangˈˉ júuˆ í̱i̱bˊ lɨ́ɨˊ jaléˈˋ e jo̱ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Fidiéeˇ nijmeáiñˈˋ ta˜ jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ e laco̱ˈ nijmɨgǿøngˋ yaaiñ˜.” 20 Jo̱guɨ lalab féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱: “Ñibˊ Fidiéeˇ e jmangˈˆ júuˆ í̱i̱bˊ lɨ́ɨˊ jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ e eáangˊ tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la.” 21 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ e nijmɨráangˆ yaang˜naˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e sɨtáangˆnaˈ có̱o̱ˈ˜ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Dsʉco̱ˈ lajalébˈˋ e seaˋ e quíibˉ ˈnʉ́ˈˋ lajaléˈˋ e jo̱; 22 dsʉco̱ˈ jnea˜ jo̱guɨ Apolos jo̱guɨ Tʉ́ˆ jo̱guɨ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ jo̱guɨ e seengˋnaˈ o̱si e nijúungˉnaˈ é, jo̱guɨ lajeeˇ lana o̱si lɨ˜ dséˆguɨ é dseángˈˉ e quíibˉ ˈnʉ́ˈˋ lajaléˈˋ e jo̱. 23 Jo̱guɨ lajaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱guɨ Dseaˋ Jmáangˉ cøøngˋ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes