A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 14 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial mɨ˜ ngɨ́ɨngˋ dseaˋ e féˈrˋ jmíiˊ e jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ

14  Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jmɨˈúungˋnaˈ e nijmiˈneáangˋnaˈ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ jmeeˇnaˈ quijí̱ˉ e niñíingˋnaˈ jaléˈˋ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e tɨɨngˋ dseaˋ, dsʉˈ lɨfaˈ dseángˈˉ la guíingˋguɨ eáangˊ e niñíingˋnaˈ e tɨɨngˋnaˈ fóˈˋnaˈ júuˆ e íingˈ˜naˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ cangɨ́ɨngˋ e féˈrˋ jmíiˊ e jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ, Fidiéeˇbingˈ i̱ féiñˈˋ jo̱ o̱ˈ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jiéngˈˋ ngángˈˋ e jmíiˊ do. Jo̱ i̱ dseaˋ do féˈrˋ e jmíiˊ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ jaléˈˋ e féˈrˋ do jaˋ mɨˊ cajmijnéengˋ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ cangɨ́ɨngˋ e tɨɨiñˋ féˈrˋ jaléˈˋ e júuˆ e íñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jmóorˋ lajo̱ e laco̱ˈ jmɨcó̱o̱ˈr˜ e teáˋguɨ nisíngˈˉ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e laco̱ˈ nicuǿˈˉreiñˈ bíˋ, jo̱guɨ cajo̱ e laco̱ˈ nijmitíiˈr˜ dsíiñˈˊ. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ jmíiˊ e jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ, jí̱i̱ˈ˜ quiáˈrˉ ˈñiaˈˊbre jmɨcó̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱ e laco̱ˈ teáˋguɨ nisíñˈˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ cangɨ́ɨngˋ e tɨɨiñˋ féˈrˋ jaléˈˋ júuˆ e íñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jmóorˋ lajo̱ e laco̱ˈ jmɨcó̱o̱ˈr˜ e teáˋguɨ nisíngˈˉ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ caguiaangˉguɨ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ eáamˊ iing˜ jnea˜ e lajɨɨmˋ ˈnʉ́ˈˋ tɨɨngˋnaˈ fóˈˋnaˈ jmíiˊ e jaˋ cuíiˋnaˈ jéengˊguɨ, dsʉˈ lɨfaˈ eáangˊguɨ iing˜ jnea˜ e tɨɨngˋnaˈ fóˈˋnaˈ jaléˈˋ júuˆ e íingˈ˜naˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ e jo̱baˈ eáangˊguɨ niingˉ laco̱ˈguɨ e fóˈˋnaˈ jmíiˊ e jaˋ ñíˆnaˈ jéengˊguɨ. Jo̱ dsʉˈ song seemˋbɨ dseaˋ i̱ nijméˉ júuˆ e˜ guǿngˈˋ e fóˈˋnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ teáˋguɨ nisíngˈˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaˋ eeˋ ta˜ nilɨˈíingˆ quíiˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e jnea˜ ngóoˊo niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ jo̱ nifǿnˈˆn ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ e jaˋ ngángˈˋnaˈ. Jo̱ dsʉˈ eáamˊ nilɨˈíingˆ ta˜ quíiˉnaˈ song nifɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajmijnéengˋ Fidiéeˇ lafaˈ mɨ˜ quɨɨˉ, o̱si e niˈéeˆe ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e tɨɨnˉ ngánˈˋn, o̱si e nifɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e júuˆ e íinˈ˜n quiáˈrˉ, o̱si lɨɨng˜ eeˋ niˈéeˆe ˈnʉ́ˈˋ é.

Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ lúuˊ e bóˈˋ dseaˋ o̱si e jiʉ́ʉrˉ é, co̱ˈ song jaˋ røøˋ bóˈrˋ o̱si jiʉ́ʉrˉ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e nilɨcuíiˋ dseaˋ e˜ e bóˈrˋ do. Jo̱guɨ faˈ co̱o̱ˋ jee˜ ˈniiˋ, co̱ˈ song jaˋ røøˋ nijiʉ́ʉˉ dseaˋ lúuˊ trompéˈˆ e laco̱ˈ nicuǿˉ li˜ e ninángˋ e ˈniiˋ do, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ nilɨlíˈrˆ e nɨˈnéˉ guiéngˉ guiʉ́ˉ yaaiñ˜ e quiáˈˉ ninángˋ e ˈniiˋ do. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, co̱ˈ song jaˋ fóˈˋnaˈ júuˆ e laco̱ˈ ningángˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱baˈ ¿jial ningáiñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e fóˈˋnaˈ do? ¡Co̱ˈ mɨ˜ jmooˋnaˈ lajo̱, jo̱baˈ lafaˈ fóˈˋnaˈ fɨˊ guiáˈˆ güíˋ! 10 Jo̱ dseángˈˉ e jábˈˉ e jmiguiʉbˊ jmíiˊ féˈˋ dseaˋ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, lɨfaˈ laco̱o̱ˋ jmíiˊ e féˈˋ dseaˋ seabˋ lɨɨng˜ uiing˜ quiáˈˉ. 11 Jo̱guɨ song jnea˜ jaˋ ñiiˉ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ e sɨ́ˈˋ dseaˋ jnea˜, jo̱baˈ jnea˜ lɨ́ɨnˊn lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱bˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ féngˈˊ jnea˜ do, co̱ˈ jaˋ ngánˈˋn jmíiˊ quiáˈrˉ, jo̱guɨ lajo̱bɨ lɨ́ɨngˊ jnea˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ cajo̱, co̱ˈ jaˋ ngáiñˈˋ jmíiˊ quiéˉe. 12 Jo̱ co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ jmooˋnaˈ quijí̱ˉ e ooˉnaˈ jaléˈˋ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jmɨˈúungˋnaˈ e niñíingˋnaˈ lalíingˋ jaléˈˋ e nilɨˈíingˆ ta˜ quiáˈˉ e laco̱ˈ teáˋguɨ nisíngˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

13 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cangɨ́ɨngˋ e féˈrˋ jmíiˊ e jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ, jo̱baˈ ˈnéˉ mɨ́ˈrˉ Fidiéeˇ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ dseaˋ do quiáˈrˉ e laco̱ˈ nisɨ́ˈrˋ dseaˋ rúiñˈˋ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ e féˈrˋ do. 14 Co̱ˈ song jnea˜ fǿnˈˉn Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ e jaˋ ñiiˉ jéengˊguɨ, jo̱ dsʉˈ jmóoˋo lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨguíˋ quiéˉbaa, lɨfaˈ jí̱i̱ˈ˜ ˈñiáˈˋbaa ja̱a̱ˉ e jaˋ eeˋ ngánˈˋn lají̱i̱ˈ˜ e fáˈˉa do. 15 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ mɨ˜ fǿnˈˉn Fidiéeˇ, ˈnéˉ jméeˋe lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jmɨguíˋ quiéˉbaa, jo̱guɨ dsʉˈ ˈnéˉ ngámˈˋbaa cajo̱ lají̱i̱ˈ˜ e fáˈˉa do. Jo̱guɨ mɨ˜ øøˉ e jmifénˈˊn Fidiéeˇ, ˈnéˉ øøˉ có̱o̱ˈ˜ jmɨguíˋ quiéˉbaa, jo̱guɨ dsʉˈ ˈnéˉ ngámˈˋbaa lají̱i̱ˈ˜ e øøˉ do cajo̱. 16 Dsʉco̱ˈ song ˈnʉˋ jmifénˈˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ jmɨguíˋ quíiˈˉ, jo̱ dsʉˈ lajeeˇ jo̱ ninúˉ jaangˋguɨ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ ngángˈˋ e júuˆ e fóˈˋ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ cuǿøngˋ nisɨ́ˈrˋ Fidiéeˇ e lajo̱b nilíˋ, dsʉco̱ˈ jaˋ ngáiñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e fóˈˋ do. 17 Jo̱ jangámˉ, eáamˊ jloˈˆ e júuˆ guiˈmáangˈˇ e cuøˈˊ Fidiéeˇ do, jo̱ dsʉˈ song jaˋguɨ ngángˈˋ i̱ dseaˋ i̱ núuˋ do, jo̱baˈ jaˋ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ faˈ e nidsicuángˋguɨ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 18 Jo̱ cuǿøˉø guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ, dsʉco̱ˈ eáangˊguɨ tɨɨnˉ fáˈˆa jmíiˊ e jaˋ ñiiˉ jéengˊguɨ laco̱ˈguɨ lajaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. 19 Jo̱ dsʉˈ lacaangˋ jee˜ lɨ˜ seángˈˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, eáangˊguɨ iin˜n fǿnˈˆnre có̱o̱ˈ˜ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ˈˆ júuˆ e laco̱ˈ ngáiñˈˋ e lafaˈ e nifǿnˈˆnre có̱o̱ˈ˜ jmiguiʉˊ júuˆ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ e dseángˈˉ jaˋ ngáiñˈˋ.

20 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e jaˋ ɨ́ˆ áaˊnaˈ laco̱ˈguɨ ɨˊ dsíiˊ jaangˋ jiuung˜, co̱ˈ ˈnéˉ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jaangˋ jiuung˜ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e jaˋ dseengˋ, jo̱ dsʉˈ la ɨˊ dsíiˊ jaangˋ dseaˋ féngˈˊ ˈnéˉ ɨ́ˆ áaˊnaˈ. 21 Jo̱ lalab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “Nifǿnˈˆn jaléngˈˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ e jaˋ ngáiñˈˋ jo̱guɨ nisɨ́ɨnˆn dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e laco̱ˈ niguiarˊ júuˆ quiéˉe jee˜ jaléngˈˋ írˋ, jo̱ dsʉˈ jaˋ jáˈˉ nilíimˋbɨr jnea˜.” Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ.

22 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ mɨ˜ féˈˋ dseaˋ jmíiˊ e jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ, e jo̱ cuøˊ co̱o̱ˋ li˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ o̱ˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ féˈˋ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ e íñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, e jo̱ cuøˊ co̱o̱ˋ li˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ o̱ˈ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ lajo̱. 23 Dsʉco̱ˈ faco̱ˈ lajeeˇ e sɨseángˈˊ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e jmiféngˈˊnaˈ Fidiéeˇ, jo̱ teáangˈ˜naˈ fóˈˋnaˈ jmíiˊ e jaˋ ñíˆnaˈ jéengˊguɨ, jo̱ lajeeˇ jo̱ niˈíˋ fɨˊ jo̱ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ ñiˊ e˜guɨ e fóˈˋnaˈ do, o̱si jaangˋ i̱ jaˋ mɨˊ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ é, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ niˈɨ́ˉ dsíirˊ e jaˋ røøˋ líˈˆbaˈ. 24 Jo̱guɨ song lajɨɨmˋ ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ jaléˈˋ júuˆ e nɨcaˈíingˈ˜naˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ lajeeˇ jo̱ niˈíˋ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ o̱si jaangˋ i̱ jaˋ mɨˊ ñiˊ e˜guɨ e fóˈˋnaˈ do, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ ninúˉ i̱ dseaˋ do e júuˆ jo̱, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b niˈɨ́ˉ dsíirˊ e røømˋbre dseeˉ, jo̱guɨ ˈñiaˈˊbre niˈɨ́ˉ dsíirˊ jial lɨ́ɨiñˊ mɨ˜ ninúrˉ lají̱i̱ˈ˜ e fóˈˋnaˈ do. 25 Jo̱ mɨ˜ ninúrˉ jaléˈˋ e júuˆ do, jo̱guɨbaˈ nilɨlíˈrˆ guiʉ́ˉ jial dseángˈˉ lɨ́ɨiñˊ, jo̱ jo̱b mɨ˜ nisíˈrˋ uǿˉ jnir˜ e nijmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, jo̱ jo̱guɨbaˈ nijáˈˉ líiñˋ e dseángˈˉ lajamˈˆbaˈ seengˋ Fidiéeˇ jee˜ lajaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ.

Jmeeˇnaˈ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉnaˈ

26 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ la, e mɨ˜ seángˈˊnaˈ e jmiféngˈˊnaˈ Fidiéeˇ, i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ cuǿøngˋ líˋ ǿˆnaˈ e jmiféngˈˊnaˈ Fidiéeˇ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ cuǿøngˋ líˋ éˈˆnaˈ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ cuǿøngˋ líˋ foˈˆnaˈ jaléˈˋ e nɨcaˈeˊ Fidiéeˇ lafaˈ mɨ˜ quɨˋnaˈ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ cuǿøngˋ líˋ foˈˆnaˈ jmíiˊ e jaˋ ñíˆnaˈ jéengˊguɨ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ ˈnʉ́ˈˋ cuǿøngˋ líˋ foˈˆnaˈ e˜ guǿngˈˋ e jmíiˊ do. Jo̱ dsʉˈ lajaléˈˋ e jo̱ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e laco̱ˈ nidsicuángˋguɨ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 27 Jo̱ mɨ˜ féˈˋ dseaˋ jmíiˊ e jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ, cuǿømˋ líˋ féˈˋ gángˉ dseaˋ o̱si gaangˋ dseaˋ e jmíiˊ do, jo̱ dsʉˈ lɨfaˈ ˈnéˉ e táˈˉ jámˋ nijméˉ lajo̱; jo̱guɨ cajo̱ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ jméeˆbaˈ júuˆ e˜ guǿngˈˋ e jmíiˊ do. 28 Jo̱ song jaˋ seengˋ dseaˋ i̱ nijméˉ júuˆ e˜ guǿngˈˋ e jmíiˊ do, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ quíiˉnaˈ e jaˋ nifoˈˆbaˈ e jmíiˊ e jaˋ ñíˆnaˈ jéengˊguɨ do fɨˊ lɨ˜ seángˈˊ rúngˈˋnaˈ, jo̱ lɨ́ˈˆ féengˈ˜naˈ Fidiéeˇ la tɨɨngˋnaˈ yaang˜naˈ e jaˋ núuˋ dseaˋ jiéngˈˋ.

29 Jo̱ lajo̱b cajo̱, song seengˋ dseaˋ i̱ féˈˋ jaléˈˋ júuˆ e íñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ güɨféˈˋbre gáiñˉ o̱si gaaiñˋ é, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ jaléˈˋ e júuˆ jo̱, güɨˈɨ́bˉ dsíirˊ cuaiñ˜ quiáˈˉ e júuˆ jo̱. 30 Jo̱guɨ song Fidiéeˇ lɨɨng˜ eeˋ caˈeˈrˊ jaangˋguɨ dseaˋ lafaˈ mɨ˜ quɨiñˈˊ lajeeˇ e féˈˋbɨ i̱ dseaˋ i̱ caˈíngˈˋ e júuˆ do, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ e niquiúmˈˉ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ e júuˆ e caˈíñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 31 Jo̱ lajo̱baˈ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ júuˆ e íñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ ˈnéˉ jémˉbre e nitɨ́iñˉ cuaiñ˜ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱baˈ lajɨɨmˋ dseaˋ ninúrˉ e júuˆ jo̱ e laco̱ˈ nilɨñirˊ jo̱guɨ e nicuǿˈˉguɨ bíˋ yaaiñ˜. 32 Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ jaléˈˋ júuˆ e íñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ ˈnéˉ quɨ́ɨˈ˜bre jmɨɨ˜ e nijéiñˉ cartɨˊ nitɨ́iñˉ e niféˈrˋ. 33 Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ, co̱ˈ Fidiéebˇ dseaˋ cuørˊ e seengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, jo̱ dsʉˈ jaˋ iiñ˜ e eáangˊ taˈˊ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñiˊ dseaˋ jnang˜ i̱ féˈˋ.

Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, 34 e jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ jaˋ cuǿøngˋ féˈrˋ fɨˊ quiniˇ dseaˋ mɨ˜ tɨˊ íˈˋ e seángˈˊ dseaˋ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, dsʉco̱ˈ jaˋ catɨ́ɨngˉ faˈ e nijmérˉ lajo̱. Co̱ˈ ˈnéˉ jmɨˈgórˋ dseañʉˈˋ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 35 Jo̱guɨ song jaangˋ dseamɨ́ˋ lɨɨng˜ eeˋ jaˋ cangáiñˈˋ, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ e nijmɨngɨ́ˈrˉ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ fɨˊ ˈnʉ́ʉˊ, dsʉco̱ˈ jaˋ catɨ́ɨngˉ e jaangˋ dseamɨ́ˋ niféˈrˋ fɨˊ quiniˇ dseaˋ lajeeˇ e sɨseángˈˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ.

36 Jo̱guɨ té̱e̱ˊ áaˊnaˈ e o̱ˈ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ canaangˋ uiing˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, o̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ dseaˋ i̱ nɨcaˈíngˈˋ e júuˆ jo̱. 37 Jo̱guɨ song i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ ɨˊ áaˊnaˈ e cangɨ́ɨngˋnaˈ e tɨɨngˋnaˈ fóˈˋnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, o̱si ɨˊ áaˊnaˈ e cangɨ́ɨngˋnaˈ e tɨɨngˋnaˈ e jiéˈˋguɨ é e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ ˈnéˉ ta˜ óoˊnaˈ e jaléˈˋ e júuˆ e jmoˈˊ jnea˜ la lɨ́ɨˊ júuˆ ta˜ huɨ̱́ˈˋ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 38 Jo̱guɨ song i̱ dseaˋ íˋ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e lɨ́ɨˊ lajo̱, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ jáˈˉ líingˋnaˈ e lɨɨng˜ eeˋ cangɨ́ɨiñˋ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

39 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jmɨˈúungˋnaˈ e niñíingˋnaˈ e nifoˈˆnaˈ jaléˈˋ júuˆ e íingˈ˜naˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ cajo̱ jaˋ jnɨɨng˜naˈ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ e niféˈrˋ jmíiˊ e jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ. 40 Jo̱ dsʉˈ lajaléˈˋ e jo̱ ˈnéˉ jméeˆnaˈ røøˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes