A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 12 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaléˈˋ e ngɨ́ɨngˋ dseaˋ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ

12  Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e labaˈ iin˜n e ñíˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e ngɨ́ɨngˋ dseaˋ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ ñíˆbaˈ guiʉ́ˉ e ie˜ lamɨ˜ jaˋ mɨˊ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ cuøbˈˊ fɨˊ yaang˜naˈ e jmɨˈgooˋnaˈ jaléngˈˋ diée˜ i̱ jaˋ féˈˋ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lamɨ˜ lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ lana iin˜n e ñíˆnaˈ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ féˈˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cuǿøngˋ líˋ féˈrˋ jaléˈˋ júuˆ ˈlɨˈˆ uii˜ quiáˈˉ Jesús. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ féˈrˋ e Jesús lɨ́ɨngˊ Fiir˜ fɨng song i̱ dseaˋ íˋ jaˋ féˈrˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e bíˋ e ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Jo̱guɨ e labaˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, e jmiguiʉbˊ íingˈ˜ seaˋ e cuǿøngˋ líˋ íngˈˋ dseaˋ e tɨɨiñˋ, dsʉˈ lɨfaˈ jí̱i̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇbaˈ e cuøˊ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱guɨ jmiguiʉbˊ íingˈ˜ ta˜ seaˋ e cuǿøngˋ líˋ jméˉ dseaˋ, dsʉˈ lɨfaˈ jí̱i̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáamˉbiñˈ i̱ cuøˊ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱guɨ cajo̱ jmiguiʉbˊ íingˈ˜ seaˋ e tɨɨngˋ dseaˋ jmóorˋ, dsʉˈ lɨfaˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇbingˈ i̱ jmóoˋ lajaléˈˋ e jo̱ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ. Jo̱ cuøbˈˊ Fidiéeˇ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ lɨɨng˜ ee˜ tɨɨiñˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e seengˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈr˜, jo̱ lajo̱baˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ ngɨ́ɨiñˋ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e féˈrˋ; jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ cajo̱, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e Jmɨguíˋ dobaˈ e ngɨ́ɨiñˋ e eáangˊ tɨɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ ngɨ́ɨiñˋ e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e Jmɨguíˋ do e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e quɨ́ɨˈ˜ Fidiéeˇ jmɨɨ˜ jmérˉ doñiˊ eeˋ; jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ ngɨ́ɨiñˋ cajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e Jmɨguíˋ do e jmiˈleáaiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜; 10 jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ ngɨ́ɨiñˋ e tɨɨiñˋ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ jmérˉ jaléˈˋ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ; jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ ngɨ́ɨiñˋ e tɨɨiñˋ guiarˊ júuˆ e íñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ; jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ ngɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e ñirˊ su féˈˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ o̱si laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨguíˋ quiáˈˉ i̱ ˈlɨmˈˆ é; jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ ngɨ́ɨiñˋ e tɨɨiñˋ féˈrˋ jmíiˊ e jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ; jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ cajo̱ ngɨ́ɨiñˋ e jmóorˋ júuˆ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ e nɨcajíngˈˉ i̱ dseaˋ i̱ nɨcaféˈˋ e jmíiˊ do. 11 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇbaˈ e jmóoˋ lajaléˈˋ e na, jo̱guɨ e Jmɨguíˋ jo̱b cajo̱ e cuøˈˊ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ ɨˊ dsíiˊ e guiʉ́ˉguɨ.

Lajalémˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ jaamˋ dseaˋ

12 Jo̱ nañiˊ faˈ jmiguiʉbˊ guotɨɨˉ dseaˋ seaˋ, jo̱ dsʉˈ jaamˋ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱guɨ lajo̱b lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱. 13 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ lajalémˈˋ jneaa˜aaˈ cajgáangˉnaaˈ jmɨɨˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e laco̱ˈ niˈuíingˉnaaˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ, nañiˊ si lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel o̱si jaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lajo̱, o̱si lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ ta˜ o̱si jaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lajo̱ é, jo̱ dsʉˈ lajalémˈˋbaaˈ cangɨ́ɨngˋnaaˈ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do.

14 Jo̱ dsʉˈ lajaangˋ lajaangˋ jneaa˜aaˈ jmiguiʉbˊ guotɨɨˉnaaˈ seaˋ, lɨfaˈ jaamˋ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ. 15 Jo̱guɨ song tɨɨˉ dseaˋ nijíngˈˉ lala: “Dsʉco̱ˈ jaˋ lɨ́ɨnˊn guooˋ, jo̱baˈ jaˋ lɨ́ɨnˊn ˈnáanˈ˜n quiáˈˉ guotɨɨˉ.” Jo̱ dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e jaˋ lɨ́ɨngˊ lajo̱ faˈ nijé̱ˉ e joˋ lɨ́ɨˊ ˈnáangˈ˜ guotɨɨˉ dseaˋ. 16 Jo̱guɨ song logua˜ dseaˋ nijíngˈˉ lala: “Dsʉco̱ˈ jaˋ lɨ́ɨnˊn jmini˜, jo̱baˈ jaˋ lɨ́ɨnˊn ˈnáangˈ˜ quiáˈˉ guotɨɨˉ.” Jo̱ dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e jaˋ lɨ́ɨˊ lajo̱ faˈ e nijé̱ˉ e joˋ lɨ́ɨˊ ˈnáangˈ˜ quiáˈˉ guotɨɨˉ dseaˋ. 17 Jo̱guɨ faˈ jí̱i̱ˈ˜ jminibˇ dseaˋ seaˋ, jo̱baˈ ¿jial cuǿøngˋ líˋ e ninúrˉ? Jo̱guɨ faˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ loguab˜ dseaˋ seaˋ, jo̱baˈ ¿jial cuǿøngˋ e nicá̱rˋ jmeaˋ? 18 Jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ nɨcajméerˋ laco̱o̱ˋ guotɨɨˉ dseaˋ jo̱guɨ nɨcaséerˊ e jo̱ laco̱o̱ˋ é̱e̱ˆ quiáˈˉ jie˜ lɨ˜ ñirˊ e guiʉ́ˉguɨ nilɨˈíingˆ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ. 19 Jo̱ faco̱ˈ caˈíimˈ˜ guotɨɨˉ dseaˋ seaˋ, jo̱baˈ jaˋ seeiñˋ jóng. 20 Jo̱ dseángˈˉ e jábˈˉ e jmiguiʉbˊ guotɨɨˉ dseaˋ seaˋ, jo̱ dsʉˈ jaamˋ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e jo̱.

21 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jmini˜ dseaˋ jaˋ cuǿøngˋ e nijíngˈˉ e nisɨ́ˈˋ guooˋ: “Jaˋ ˈneánˉn ˈnʉˋ”, o̱ˈguɨ mogui˜ faˈ e nijíngˈˉ e nisɨ́ˈˋ tɨɨˉ: “Jaˋ ˈneánˉn ˈnʉˋ”. 22 Co̱ˈ dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱, co̱ˈ jaléˈˋ guotɨɨˉ dseaˋ e ɨˊ dsíirˊ e jaˋguɨ niingˉ, e jo̱baˈ e eáangˊguɨ ˈnérˉ. 23 Jo̱guɨ jaléˈˋ guotɨɨˉ dseaˋ e jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ jíiˈr˜, e jo̱baˈ e eáangˊguɨ quɨ̱ˈrˊ røøˋ. Jo̱guɨ jaléˈˋ e guotɨɨˉ dseaˋ e ɨˊ dsíirˊ e eáangˊguɨ gaˋ jnéengˉ, e jo̱baˈ e eáangˊguɨ tɨ́ɨngˊ jmáiñˈˋ guiʉ́ˉ, 24 jo̱ dsʉˈ jaˋ ngɨɨ˜ lɨ˜ ˈnéˉ jméˉ dseaˋ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ e guotɨɨrˉ e guiʉ́ˉguɨ jnéengˉ. Jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ cajméerˋ e laco̱ˈ e guotɨɨˉ dseaˋ e eáangˊguɨ jaˋ jíiˈr˜, e jo̱baˈ e eáangˊguɨ nijmeáiñˈˋ guiʉ́ˉ. 25 Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ líˋ e laco̱ˈ jaˋ sɨˈnaangˋ quiáˈˉ rúngˈˋ jaléˈˋ guotɨɨˉ dseaˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e laco̱o̱bˋ guotɨɨˉ dseaˋ ˈnéˉ jméˉ íˆ quiáˈˉ rúngˈˋ. 26 Jo̱ song e lɨɨng˜ guotɨɨˉ dseaˋ íngˈˋ iihuɨ́ɨˊ, jo̱baˈ lajalébˈˋ e caguieeˉguɨ do íngˈˋ cajo̱; jo̱guɨ song e lɨɨng˜ guotɨɨˉ dseaˋ eáangˊguɨ jmángˈˋ dseaˋ guiʉ́ˉ, jo̱baˈ lajalébˈˋ e caguieeˉguɨ do lɨˈiáamˋ dsíiˊ cajo̱.

27 Jo̱guɨ lana fáˈˉa e lajalémˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ lajaangˋ lajaamˋbaˈ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jmacó̱ˋ guotɨɨˉ dseaˋ do. 28 Jo̱ Fidiéeˇ nɨcalɨˈiiñ˜ e jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ seengˋ laˈuii˜ dseaˋ apóoˆ i̱ sɨ́ɨngˋ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nijméˉ ta˜ niˈˊ júuˆ quiáˈrˉ; jo̱guɨ lɨ˜ catɨˊ tú̱ˉ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ; jo̱guɨ lɨ˜ catɨ́ˋ ˈnɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ eˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ; jo̱guɨ ngɨ́ˋ jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jmóoˋ jaléˈˋ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ; jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmiˈleáangˉ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜; jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéiñˈˉ; jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ jmíiˊ e jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ. 29 Jo̱ dsʉˈ jaˋ lajaléngˈˋ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ sɨ́ɨngˋ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nijméˉ ta˜ niˈˊ júuˆ quiáˈrˉ, o̱ˈguɨ lajaléngˈˋ dseaˋ jmóorˋ ta˜ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, o̱ˈguɨ lajaléngˈˋ dseaˋ tɨɨiñˋ erˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, o̱ˈguɨ lajaléngˈˋ dseaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ, 30 o̱ˈguɨ lajaléngˈˋ dseaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e jmiˈleáaiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜, o̱ˈguɨ lajaléngˈˋ dseaˋ líˈrˋ féˈrˋ jmíiˊ e jaˋ ñirˊ jéengˊguɨ, o̱ˈguɨ lajaléngˈˋ dseaˋ faˈ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e niguiˈrˉ e˜ guǿngˈˋ e jmíiˊ do. 31 Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ e jmɨˈúungˋnaˈ e niñíingˋnaˈ e lali˜ e jloˈˆguɨ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˆ Fidiéeˇ.

Jo̱guɨ lana niˈéeˆe ˈnʉ́ˈˋ co̱o̱ˋ fɨˊ dseángˈˉ e jloˈˆguɨ eáangˊ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes