A A A A A
Bible Book List

1 Corintios 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

1 Corintios

Jnea˜ Paaˉ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ óoˋ ta˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ nɨcatǿˈˉ Fidiéeˇ jnea˜ e nijmee˜e e ta˜ jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱ nɨcalɨˈiiñ˜. Jo̱ jnea˜, co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Sóstenes, sɨ́ɨngˋnaaˈ e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ na fɨˊ Corinto. Jo̱ Fidiéeˇ nɨcatǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ e nilíingˉnaˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉbre laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ lajo̱b nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ i̱ jmiféngˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ íˋbingˈ i̱ lɨ́ɨngˊ Fíirˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ quíˉ jneaa˜aaˈ cajo̱. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Júuˆ guiˈmáangˈˇ quiáˈˉ Paaˉ e cuøˈrˊ Fidiéeˇ

Jo̱ jaˋ mɨˊ catʉ́ˋʉ e cuǿøˉø guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ uíiˈ˜ quíiˆnaˈ uíiˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ lajo̱, jo̱ dsʉˈ lajo̱b nɨcajméerˋ. Dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jmiguiʉˊbaˈ nɨcaˈíingˈ˜naˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ nɨcangɨ́ɨngˋnaˈ e eáangˊ tɨɨngˋnaˈ guiáˆnaˈ júuˆ quiáˈrˉ jo̱guɨ e eáangˊ ngángˈˋnaˈ e júuˆ jo̱ cajo̱. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e na cuøˊ li˜ e nɨcalɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcafáˈˉa cuaiñ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ lajo̱b nɨcalɨ́ˉ, jo̱baˈ nɨcangɨ́ɨmˋbaˈ lajaléˈˋ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lajeeˇ e sɨjeengˇnaˈ e jmɨɨ˜ e nijnéngˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ nicuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ bíˋ e laco̱ˈ teáamˉbɨˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈr˜, jo̱ lajo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ cuǿøngˋ líˋ cuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ dseeˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ dseángˈˉ jmitib˜ Fidiéeˇ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ e cacuørˊ jéengˊguɨ, jo̱guɨ íˋbɨ cajo̱ i̱ catǿˈˉ jneaa˜aaˈ e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ Fíiˋnaaˈ cajo̱.

E˜ uiing˜ e jaˋ sɨ́ɨngˋ røøˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

10 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ e ngocángˋ dsiiˉ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e nisɨɨng˜tu̱ˈ røøˋ, co̱ˈ jaˋ ˈnéˉ e jméeˆnaˈ táˈˉ co̱o̱ˋ ˈléˈˋ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e seengˋnaˈ conrøøbˋ e ɨˊ óoˊnaˈ jo̱guɨ e eeˉnaˈ guiʉ́ˉ lajɨɨngˋnaˈ. 11 Jo̱ uiing˜ quiáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ la, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, dsʉco̱ˈ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Cloé nɨcajmeaˈrˊ jnea˜ júuˆ e jmoobˋ ˈnʉ́ˈˋ ta˜ jɨ́ɨngˋ jee˜ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 12 Co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ nɨcasɨ́ˈrˉ jnea˜ e i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiéˉe, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Apolos, jo̱guɨ i̱ jiéngˈˋguɨ féˈˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Tʉ́ˆ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ ɨˊ dsíirˊ e jí̱i̱ˈ˜ íˋbre lɨ́ɨiñˊ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 13 Jo̱ jaˋ ˈnéˉ jméeˆnaˈ lajo̱, co̱ˈ jaˋ fɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ seengˋ; jo̱guɨ o̱ˈ jnea˜ cajo̱ dseaˋ catángˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ e laco̱ˈ nileángˋnaˈ fɨˊ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˆnaˈ, o̱ˈguɨ cajgáangˉnaˈ jmɨɨˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. ¡Co̱ˈ dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱! 14 Jo̱ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ mɨˊ caseánˉn jmɨɨˋ, co̱ˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ Crispo có̱o̱ˈ˜guɨ Gayobingˈ i̱ nɨcajméˉe có̱o̱ˈ˜ lajo̱. 15 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ cuǿøngˋ líˋ foˈˆnaˈ e có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Paabˉ cajgáangˉnaˈ jmɨɨˋ. 16 Ja̱a̱ˉ, dsʉˈ cadsémˈˊ dsiiˉ cajo̱ e caseámˉbaa jmɨɨˋ i̱ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Estéfanas, jo̱ dsʉˈ joˋ tó̱o̱ˋ dsiiˉ faˈ i̱i̱ˋ caseángˉguɨ́ɨ jmɨɨˋ i̱ jiéngˈˋ. 17 Dsʉco̱ˈ jaˋ casíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la faˈ e nijmee˜e ta˜ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ, co̱ˈ casíimˋbre jnea˜ dsʉˈ quiáˈˉ e niguiaaˉ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉbre. Jo̱ mɨ˜ caguiáˋa e júuˆ jo̱, jaˋ cafáˈˉa có̱o̱ˈ˜ júuˆ e tɨɨngˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ jaˋ nijmɨˈuǿnˆn jial tíiˊ e niingˉ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ.

Jial ˈgøngˈˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e tɨɨiñˋ

18 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨteáangˈ˜ fɨˊ ngolíingˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ ɨˊ dsíirˊ e júuˆ í̱i̱bˊ lɨ́ɨˊ e quiáˈˉ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ dsʉˈ o̱ˈ lajo̱ lɨ́ɨˊ e júuˆ jo̱ quíˉ jneaa˜aaˈ, co̱ˈ e júuˆ jo̱ lɨ́ɨˊ júuˆ e ˈgøngˈˊ. Co̱ˈ laˈeáangˊ e júuˆ jo̱baˈ nɨcaláangˉnaaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ. 19 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ lɨ˜ féˈrˋ lala:

Nijmee˜e e niˈíimˉ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e tɨɨiñˋ,
jo̱ cabˈˊ niˈnaanˉ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíirˊ e ngáiñˈˋ.

Jo̱ lanab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ.

20 Jo̱ ¿jnang˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e eáangˊ tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ? Jo̱guɨ ¿jnang˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e ñirˊ lajaléˈˋ? Jo̱guɨ cajo̱ ¿jnang˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ tɨ́ɨngˊ júuˆ quiáˈˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la? Jo̱ dsʉˈ lajaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ, Fidiéeˇ nɨcajméerˋ e jaléˈˋ e jo̱ lɨ́ɨˊ júuˆ í̱i̱bˊ. 21 Jo̱ laˈeáangˊ e eáangˊ tɨɨngˋ ngángˈˋ Fidiéeˇ, jo̱baˈ caguiarˊ uiing˜ e jaˋ nilɨcuíingˋ dseaˋ írˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ calɨˈiiñ˜ e nileáiñˉ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋ dseaˋ e júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, nañiˊ faˈ e júuˆ jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ júuˆ í̱i̱bˊ.

22 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ Israel ˈnáiñˈˊ Fidiéeˇ dsʉˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ dseaˋ do jmɨɨ˜ jmóorˋ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ. Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel ˈnáiñˈˊ Fidiéeˇ dsʉˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 23 Jo̱ dsʉˈ jneaˈˆ guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ e˜ uiing˜ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ dsʉˈ e júuˆ jo̱ lɨ́ɨˊ júuˆ e ˈníˈˋ níingˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel ɨˊ dsíirˊ e júuˆ í̱i̱bˊ e jo̱. 24 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ e cangongɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ calɨ́ˉ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨñiˊ dseaˋ jial tíiˊ ˈgøngˈˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ jial tíiˊ tɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ. Jo̱ jaléˈˋ e jo̱ catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcatǿˈˉ Fidiéeˇ e niˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈrˉ, nañiˊ su lɨ́ɨngˊ dseaˋ dseaˋ Israel o̱si jaˋ lɨ́ɨiñˈˊ lajo̱ é. 25 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ ɨˊ dsíirˊ e júuˆ í̱i̱bˊ lɨ́ɨˊ lajaléˈˋ e nɨcaguiaˊ Fidiéeˇ uiing˜ e nɨcajméerˋ. Jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lɨ́ɨˊ lajo̱, co̱ˈ eáangˊguɨb tɨɨngˋ ngángˈˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e jmóorˋ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e eáangˊ tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ. Jo̱guɨ eáangˊguɨb ˈgøngˈˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ e guiarˊ uiing˜ e jmóorˋ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e eáangˊ íingˆ ta˜. 26 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e ˈnéˉ e tó̱o̱bˋ áaˊnaˈ e mɨ˜ catǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ niˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ jo̱ jí̱i̱ˈ˜ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ ngángˈˋ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨmˈ˜baˈ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ óoˋ ta˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la o̱si lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ ˈgooˋ é. 27 Jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ caguíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ í̱i̱ˊ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nicuǿˈrˉ fɨˈɨˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ i̱ tɨɨngˋ ngángˈˋ eáangˊ. Jo̱guɨ caguíñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ ta˜ íingˆ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nicuǿˈrˉ fɨˈɨˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e dsíngˈˉ íiñˆ ta˜. 28 Jo̱guɨ Fidiéeˇ nɨcaguíñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jaˋ ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ o̱si i̱ uǿngˉ o̱si i̱ jaˋ seaˋ uiing˜ quiáˈˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la é, jo̱ dsʉˈ cajméerˋ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niˈíiñˉ jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e niingˉ eáangˊ. 29 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b cajméeˋ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jmérˉ ráaiñˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do.

30 Jo̱ dsʉˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ nɨcajméerˋ e lafaˈ jaamˋ dseaˋ nɨcaˈuíingˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ nɨcajméerˋ cajo̱ e laco̱ˈ, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do, nilɨne˜naaˈ jial tíiˊ tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ; co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ nɨcajméerˋ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ jo̱guɨ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉbre jo̱guɨ cajo̱ e nɨcaláangˉnaaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ. 31 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala:

Jo̱guɨ song seengˋ dseaˋ i̱ iing˜ jmiféngˈˊ ˈñiaˈˊ,
jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ e güɨjmifémˈˊbre Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ.

Jo̱ lanab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes