Add parallel Print Page Options

Strângerea de ajutoare

16 Cât priveşte strângerea(A) de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei. În(B) ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte, acasă, ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Şi când voi veni, voi trimite cu epistole pe(C) cei ce îi veţi socoti vrednici, ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă(D) va face să mă duc şi eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce(E) voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoţiţi(F) acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd în treacăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câtăva vreme, dacă(G) va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuşi în Efes până la Cincizecime, căci mi(H) s-a deschis aici o uşă mare şi largă şi sunt(I) mulţi potrivnici. 10 Dacă(J) soseşte Timotei, aveţi grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca şi mine la lucrul(K) Domnului. 11 Nimeni(L) dar să nu-l dispreţuiască. Să-l petreceţi în(M) pace, ca să vină la mine, pentru că îl aştept cu fraţii. 12 Cât pentru fratele Apolo(N), l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii, dar n-a voit nicidecum să vină acum; va veni însă când va avea înlesnire.

Îndemnuri

13 Vegheaţi(O), fiţi tari în credinţă, fiţi(P) oameni, întăriţi-vă(Q)! 14 Tot ce(R) faceţi să fie făcut cu dragoste! 15 Încă un îndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa(S) lui Stefana; ştiţi că ea este cel dintâi rod(T) al Ahaiei şi că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor(U). 16 Fiţi şi voi supuşi(V) unor astfel de oameni şi fiecăruia care ajută la lucru şi se(W) osteneşte. 17 Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat şi lui Ahaic; ei(X) au împlinit ce lipsea din partea voastră, 18 căci(Y) mi-au răcorit duhul meu şi al vostru. Să(Z) ştiţi dar să preţuiţi pe astfel de oameni.

Urări de sănătate

19 Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila şi Priscila, împreună(AA) cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. 20 Toţi fraţii vă trimit sănătate. Spuneţi-vă sănătate(AB) unii altora cu o sărutare sfântă. 21 Urările(AC) de sănătate sunt scrise cu însăşi mâna mea: Pavel. 22 Dacă nu(AD) iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să(AE) fie anatema! „Maranata(AF)!” (Domnul nostru vine!) 23 Harul(AG) Domnului Isus Hristos să fie cu voi. 24 Dragostea mea este cu voi cu toţi în Hristos Isus. Amin.