Add parallel Print Page Options

Pildele din Vechiul Testament

10 Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor(A), toţi au trecut prin mare(B), toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; toţi au mâncat aceeaşi mâncare(C) duhovnicească şi toţi au băut aceeaşi băutură(D) duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, şi stânca era Hristos. Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au(E) pierit în pustie. Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum(F) au poftit ei. (G) nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul(H) a şezut să mănânce şi să bea şi s-au sculat să joace”. (I) nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au(J) căzut douăzeci şi trei de mii. Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii(K) din ei, care au(L) pierit prin şerpi. 10 Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii(M) din ei, care au(N) fost nimiciţi de Nimicitorul(O). 11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au(P) fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care(Q) au venit sfârşiturile veacurilor. 12 Astfel dar, cine(R) crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu(S), care este credincios, nu(T) va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit(U) şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Despre cina Domnului

14 De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi(V) de închinarea la idoli. 15 Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată(W): judecaţi voi singuri ce spun. 16 Paharul(X) binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea(Y) pe care o frângem nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? 17 Având în vedere că este o pâine, noi(Z), care suntem mulţi, suntem un trup, căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine. 18 Uitaţi-vă la Israelul(AA) după trup(AB): cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei(AC) în împărtăşire cu altarul? 19 Deci ce zic eu? Că(AD) un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? 20 Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc(AE) neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. 21 Nu(AF) puteţi bea paharul Domnului şi paharul(AG) dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor. 22 Sau(AH) vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem(AI) noi mai tari decât El?

Cugetul nostru şi al altuia

23 Toate(AJ) lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 24 Nimeni(AK) să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 25 Să mâncaţi din tot ce(AL) se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 26 Căci „al(AM) Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el”. 27 Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce(AN) vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 28 Dar, dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înştiinţat şi din pricina(AO) cugetului, căci „al(AP) Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el”. 29 Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce(AQ) să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? 30 Dacă mănânc aducând mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru(AR) care mulţumesc? 31 Deci(AS), fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. 32 Să nu(AT) fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica(AU) lui Dumnezeu. 33 După cum mă silesc şi eu(AV) în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu(AW) folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi.