A A A A A
Bible Book List

1 CORINTIOS 7 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri apóstol Pablo queupixbaj ri cojonelab chrij ri cˈulanem

Are cˈu che we chanim, quinbij bi chiwe ri xitaˈ lok chwe chupam ri wuj ri xitzˈibaj lok. Kas tzij are utz we ri achi man cäcˈuli taj. Rech cˈut man quixtzak tä pa ri mac ri jeˈ u banic jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab, rajwaxic chi chquijujunal ri achijab cˈo ri quixokil, xukujeˈ chquijujunal ri ixokib cˈo ri cachajil. Rajwaxic cˈut chi ri achi cuban rucˈ ri rixokil jas ri rajwaxic u banic, xukujeˈ ri ixok cuban rucˈ ri rachajil jas ri rajwaxic u banic. Man yaˈtal tä che ri ixok ru banic xa jas ri craj ri areˈ rucˈ ru cuerpo, xane rajwaxic cuchomaj riˈ ri yaˈtal che ri rachajil. Xukujeˈ ri achi man yaˈtal tä che ri areˈ ru banic xa jas ri craj rucˈ ru cuerpo, xane rajwaxic cuchomaj riˈ ri yaˈtal che ri rixokil. Mikˈatej baˈ i rayibal chbil iwib. Xuwi we junam quichomaj chi man quirik tä na iwib quieb oxib kˈij rumal ru jachic iwib chubanic orar. Te cˈu riˈ are utz we quirik chi iwib, muban ne ri Satanás chiwe chi quixkaj pa mac rumal chi man quichˈij tä chic ri mat quibano xa jas ri quiwaj ix.

Quinbij we tzij riˈ chiwe xa rumal chi yaˈtalic quinbij waˈ. Man are tä cˈu jun takanic ri quinya chiwe. Cwaj ta ne in chi conojel jeˈ cäcaˈno jas ri in. Chquijujunal cˈut cˈo wi ri sipam chque rumal ru tokˈob ri Dios. Ri jun, jun wi ri sipam che, ri jun chic jun chi wi ri sipam che ri areˈ.

Quinbij chque ri achijab ri man e cˈulan taj, xukujeˈ chque ri malcaˈnib ixokib chi utz we ta mat quixcˈuliˈc jeˈ jas ri in. We cˈu man quichˈij tä chic ri mat quibano xa jas ri quiwaj ix, are utz na quixcˈuliˈc chuwäch ri xa quiqˈuis iwib rumal ri i rayibal.

10 Are cˈu ri e cˈulan chic, quinya we takanic riˈ chque, man xak tä cˈu in ri quinbinic, xane are ri Kajaw Jesús. Are chi ri ixok mujach can ri rachajil. 11 We cˈu ri ixok cujach can ri rachajil, mäcˈuli chic. We ta mat je riˈ, are utz na we xa cutzir rucˈ ri rachajil. Je riˈ xukujeˈ ri achi mujach can ri rixokil.

12 Cwaj cˈut quinbij jun nu chomanic in chque ri niqˈuiaj chic, man are tä cˈu u takanic ri Kajaw Jesús. We cˈo jun kachalal ri cˈo rixokil ri man cojonel taj, craj cˈu ri ixok cäcˈoji rucˈ, ri achi riˈ man utz tä riˈ we cujach can ri rixokil. 13 We cˈo jun ixok cojonel ri cˈo rachajil ri man cojonel taj, craj cˈu ri achi cäcˈoji rucˈ, ri ixok riˈ man utz tä riˈ we cujach can ri rachajil. 14 Je riˈ, rumal chi ri achi ri man cojonel taj jachom chi riˈ pu kˈab ri Dios rumal chi cˈulan rucˈ ri rixokil cojonel, xukujeˈ ri ixok ri man cojonel taj jachom chi riˈ pu kˈab ri Dios rumal chi cˈulan rucˈ ri rachajil cojonel. We ta mat je riˈ ri iwalcˈual e jeˈ ta riˈ jas ri calcˈual ri man e cojonelab taj. Rumal cˈu riˈ ri iwalcˈual e jachom riˈ pu kˈab ri Dios. 15 We cˈu ri achi ri man cojonel taj craj cujach can ri rixokil, o ri ixok ri man cojonel taj craj cujach can ri rachajil, chquijacha baˈ quib. Ri kachalal achi o ri kachalal ixok cuyaˈ cubano jachique ri craj. Ri Dios cˈut xujusiqˈuij rech cˈo utzil chkaxol. 16 Ri at, ixok, ri at cˈulanic, ¿a mat awetam at chi awumal at ri awachajil cuyaˈ curik ru tobanic ri Dios? Xukujeˈ ri at, achi, ri at cˈulanic, ¿a mat awetam chi awumal at ri awixokil cuyaˈ curik ru tobanic ri Dios? ¡Jeˈ, je riˈ!

17 Chijujunal cˈut jeˈ chibana pa ri i cˈaslemal jas ri sipam chiwe rumal ri Dios, xukujeˈ jas ri i banic aretak xixsiqˈuix rumal ri Dios. Are waˈ ri takanic ri quinya chque conojel ri kachalal cojonelab. 18 We cˈo jun chiwe ix ri cäsiqˈuix rumal ri Dios, ri cojom retal ri ojer trato che, jeˈ chcanajok. We cˈo jun ri cäsiqˈuix rumal ri Dios ri man cojom tä retal ri ojer trato che, mäcoj waˈ che. 19 We cojom retal ri ojer trato che ri ka cuerpo o man cojom taj, man are tä riˈ ri nim u banic, xane are laˈ chi cujniman chque tak ru takanic ri Dios. 20 Chijujunal jas ri i banic aretak xixusiqˈuij ri Dios, jeˈ chixcanajok. 21 We at cˈo pu kˈab jun patrón aretak xatsiqˈuixic, matoc il rumal. We cˈu cäyiˈ chawe chi cawesaj awib pu kˈab ri a patrón, chabana waˈ. 22 Je riˈ, rumal chi ri winak ri cˈo pu kˈab jun patrón aretak xsiqˈuix rumal ri Dios rech cäcojon che, cämic are jun winak ri kas tzokopital chic, cˈo chi pu kˈab ri Kajaw Jesús. Xukujeˈ ri winak ri man cˈo tä pu kˈab jun u patrón aretak xsiqˈuixic, cämic chic cˈo chi pu kˈab jun patrón, are cˈu ri Cristo. 23 Pakal xlokˈbex iwe rumal ri Dios. Miya baˈ iwib chi quixkaj pa qui kˈab niqˈuiaj winak chic rech quetakan ri e areˈ pi wiˈ chuqˈuexwäch ri Cristo. 24 Je riˈ, kachalal, chijujunal baˈ jas ri i banic aretak xixusiqˈuij ri Dios, jeˈ chixcanaj waˈ chuwäch ri Areˈ.

25 Are cˈu ri mäjaˈ quecˈuliˈc, man cˈo tä jun takanic chque ri yoˈm chwe rumal ri Kajaw Jesús. Cwaj cˈut quinbij ri quinchomaj in, in riˈ jun winak ri cäcuˈbi qui cˈux ri niqˈuiaj winak chwij rumal chi ri Kajaw Jesús xel u cˈux chwe. 26 In quinchomaj chi utz na chi ri achi xak jeˈ chcanaj riˈ jas ri u banic rumal rech ri cˈäx tak kˈij ri tajin cäkil cämic. 27 We cˈo awixokil, matzucuj u jachic canok. We ta mat cˈo awixokil, matzucuj chi cˈut. 28 We cˈu catcˈuliˈc, man mac tä waˈ. We jun kˈapoj ali cäcˈuliˈc, man mac tä cˈu riˈ ri cubano. Are cˈu ri quecˈuliˈc cäquirik na cˈäx pa ri qui cˈaslemal cho ruwächulew. Ri in cˈut cwaj quixintoˈ rech man quirik tä waˈ we cˈäx riˈ.

29 Kachalal, ri cwaj quinbij chiwe are waˈ: Ri kˈij ri cˈo chkawäch xak kˈatatal kˈij chic. Rumal riˈ ri achijab ri e cˈulan chic rajwaxic cäcaˈno chi jeˈ ta ne man cˈo tä quixokil rech quecowinic quepatänin che ri Dios. 30 Ri quebisonic, rajwaxic cäcaˈno chi jeˈ ta ne quequicotic. Ri quequicotic rajwaxic cäcaˈno chi jeˈ ta ne quebisonic. Ri quelokˈomic rajwaxic cäcaˈno chi jeˈ ta ne man kas quech taj ri qui lokˈom. 31 Ri quechacun cucˈ ri jastak rech ruwächulew, rajwaxic chi man xuwi tä cäquichomaj waˈ we jastak riˈ. Je riˈ, rumal chi ruwächulew ri cäkilo xa tajin cäqˈuis u wäch waˈ.

32 Cwaj cˈu in chi man cˈo tä jas ri quixoc wi il. Ri achi ri man cˈulan taj are coc na il riˈ che ru patänixic ri Kajaw Dios chubanic jachique ri utz cäril wi ri Areˈ. 33 Are cˈu ri achi ri cˈulan chic, are coc na il chque ri jastak rech ruwächulew chubanic jachique ri cäkaj chuwäch ri rixokil. 34 Xukujeˈ ri ixok ri cˈulan chic rucˈ ri man cˈulan taj, man junam tä ri qui cˈaslemal. Ri man cˈulan taj are coc il chupatänixic ri Kajaw Dios, rumal chi u jachom rib pu kˈab ri Dios, ru cuerpo xukujeˈ ri espíritu rech ri areˈ. Are cˈu ri ixok ri cˈulanic are coc il che ri jastak rech ruwächulew, chubanic jachique ri cäkaj chuwäch ri rachajil.

35 Ronojel waˈ quinbij chiwe rech utz quixelic. Man xa tä quincoj kˈatebal iwe, xane rech quiban ri takal u banic pa ri i cˈaslemal, kas quijach cˈu iwib chupatänixic ri Kajaw Dios.

36 We cˈo jun cuchomaj chi man utz taj xak cärijob ri kˈapoj u miaˈl, xane chi utz we cäcˈuliˈc, chubanaˈ jachique ri takal u banic. Man cämacun tä riˈ we cäcˈuliˈc. 37 We cˈo jun chic ri man cunaˈ tä pa ranimaˈ chi rajwaxic cäcˈuli ri u miaˈl, cuyaˈ cubano jachique ri craj. We cuchomaj chi kas utz chi ri kˈapoj u miaˈl man cuya tä cˈu che cˈulanem, utz riˈ ri cubano. 38 Je cˈu riˈ jachin ri cuya ri u miaˈl che cˈulanem, are utz riˈ. Jachin cˈu ri man cuya tä ri u miaˈl che cˈulanem, are utz na ri cubano.

39 Ri ixok ri cˈulanic cˈo riˈ pu kˈab ri rachajil rumal ri pixab we cˈasal na ri areˈ. We cˈu cäcäm ri rachajil, cˈä te riˈ cuyaˈ cäcˈuli rucˈ jachin ri craj ri areˈ, xak xuwi cˈut we cojonel riˈ che ri Kajaw Jesús. 40 Sibalaj utz cˈu na re ri ixok riˈ we man cäcˈuli tä chic. Are waˈ ri quinchomaj in, xukujeˈ chi are ri Espíritu rech ri Dios cäyoˈw waˈ pa wanimaˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes