Add parallel Print Page Options

Oj cyjatz itzˈj ke cyimne

15  Key hermano, at juun cyey tzin cykbaˈn mlay jatz itzˈj kxumlal juntl maj. Cˈulel tuj cycˈuˈja nyola tej t‑xiˈ nkˈumena cyey nejl tpocbal coˈpbil ke. E cyiikˈ tzunja jyol lu. Ja tzunj baˈn yol jatzen tloqˈuel cyocslabla, bix tuˈnj tzunj baˈn yol chi copjela, ka kˈiˈnxix cyuˈna bix ka min xcyaj cyiiqˈuena. Katzen ma cyaj cyiiqˈuena, nuktzen ocslankey nuk cyajxa.

Jbaˈn yol e xiˈ nkˈumena cyey, yaaˈn inayena binchalte, sino e wiikˈa te Dios. Bix tuj tpocbal coˈpbil ke, jmas il tiˈj jaj e cyim Cristo twitz cruz tiˈ kil, tisen otk tkba tyol Dios nejl at tuˈn tcyim, bix e cuˈx maket, bix te toxen kˈij tej tjatz itzˈj tuj cyamecy, tisen otk tkba tyol Dios at tuˈn tjatz. Bix e til jxin Pedro ja Jesús mas yaj, bix mas yaj e cyitl cykilcatlj t‑xel Jesús otk jatz itzˈjxin. Bix mas yaj e jaw jlet Jesús cywitz mas te jweˈ syent ocslal tuj jun lugar. Ejeeˈ tzunja baˈn cyajben te tstiwa tiˈj e jatz itzˈj Cristo juntl maj, cuma cyxol tzunj jweˈ syent xjal lu chˈixcˈa yaaˈn cykilca ke xjal iˈtzx jaˈlewe. Nuk cab o cyim. Bix mas yaj e jaw jlet Jesús twitz Jacobo, bix mas yajtl e jaw jlet‑xin cywitz cykilcatl xjal lepchec tiˈjxin. Cykilca tzunkej xjal lu e lonte otk jaw itzˈj Jesús tuj cyamecy juntl maj.

Mancˈbiltzen e jaw jlet Jesús nwitza, inayena Pablo. E jaw jlet‑xin nwitza, amale inayenta tuj tneel min e najbeˈna twitzxin. In tena twitzxin tisen jun elsaˈn cwal mintiiˈ tajbel oj titzˈj. Tuj nwitza inayena jun t‑xel Jesús yaaˈn nim wajbela cywitzj cabtl t‑xel Jesús, hasta minxtiiˈ wajbela tuˈn woca te t‑xel Jesús. Nxiˈ ntzˈiˈbena juˈwa cuma tuj tneel inayena in oc lpe te tzulcye ke ocslal tuˈn cyxiˈ tuj tzeeˈ bix tuˈn cycub. 10 Pero amale minttiiˈ wajbela tuˈn woca te t‑xel Jesús, pero tuˈn t‑xtalbil Dios wibaja o tzˈoc woclena te t‑xel Jesús. Bix yaaˈn nuk tajx o tzˈoc tkˈoˈn Cristo weya tuˈn woca te t‑xel, cuma o chin najbeˈna mas tiˈ tkˈumj tyol Dios cywitz niyˈtl t‑xel Jesús. Pero min e najbeˈna tuˈn wexa wipemala, sino tuˈn tipemal Dios. 11 Pero mintiiˈxix il tiˈj al akˈanan mas, ka inayena bix ka ejeeˈ cabtl t‑xel Jesús. Ja te il tiˈj jaj tkbaj junx kyola tiˈj tjatzlen itzˈj Cristo juntl maj. Bix o tzˈel jax tuj cywitza.

12 Pero katzen cykilca ke t‑xel Jesús o ko kbaˈna o jatz itzˈj Cristo juntl maj tuj cyamecy, ¿titzen tten at juun cyxola tzin cykbaˈn min‑al jun cjawetz itzˈj juntl maj tuj cyamecy? 13 Kane min‑al cjawetz itzˈj tuj cyamecy, entonces cyimnexnele taˈ Cristo tuj mukbil te jaˈlewe. 14 Bix kane min e jaw itzˈj Cristo juntl maj, nuknele kajxa jkyola tiˈj Cristo, bix juˈxse loj cyocslabla tiˈ Cristo jaxsele nuk cyajxa. 15 Bix kane juˈwa, ejooˈtzen loya t‑xel Jesús ẍtakˈ tiˈ tyol Dios, cuma nko kˈumena o jatz titzˈjsaˈn Dios ja Cristo tuj cyamecy. Pero ka yaaˈn jax chi jawetz itzˈj cyimne juntl maj, entonces yaaˈn jax kyola tiˈj o jatz titzˈjsaˈn Dios ja Cristo tuj cyamecy, 16 cuma ka min‑al xjal cjawetz itzˈj juntl maj, mi nuketnele ja Cristo o jaw itzˈj tuj cyamecy. 17 Kane min e jatz itzˈj Cristo tuj mukbilte, jaxsele mintiiˈ tajbel cyocslabla, bix yaaˈn oˈcxj, jaxsele eteˈxa tjakˈ cyila. 18 Bix ka ejooˈ ocslal iˈtzx etoˈ tjakˈ kil, kej ocslal o chi cyim jax eteˈ tjakˈ cyil, bix te junx maj cyimneke. Mintiiˈ cyitzˈjeltl. 19 Juˈ tzunj ka o tzˈoc ke kcˈuˈj tiˈ Cristo nuk tiˈj kchunkˈlal te twitz txˈotxˈ bix yaaˈn tiˈj kchunkˈlal te junx maj, lastim koˈ, cuma niyˈx qˈuixcˈaj kuˈn tiˈj jun kocslabl mintiiˈ cˈoquela.

20 Pero jaxte o jatz itzˈj te Cristo tuj cyamecy juntl maj. Bix tej tjatz itzˈjxin juntl maj, e tyeecˈaxin chi jawel itzˈj cykilcatl xjal tuj cyamecy juntl maj. 21 Cykilca xjal twitz txˈotxˈ il tiˈj chi cymel tuˈn il cuma oc il twitz txˈotxˈ tej tcub tzˈak tneel kxeˈchel tuj il. Juˈtzen tuˈn jun xjal e tzyet cyamecy twitz txˈotxˈ. Pero jax tuˈn jun xjal tzul coˈpbil ke tuj cyamecy laˈ alcye jun kˈij. 22 Juˈ tzunj, nko cyim, cuma tiyˈjil Adán koˈ. Pero tuˈntzen kkˈon kiib tuya Cristo, ko itzˈjel juntl maj. 23 Pero yaaˈn junx ko jawetz itzˈj tuya Cristo. Texin il tiˈj e jatz itzˈjxin te tneel. Yaltzen ke, ko jawel itzˈj mas yaj ojxe tulxin. Oj tul meltzˈajxin twitz txˈotxˈ, cykilca t‑xjalxin chi itzˈjel juntl maj. 24 Bix yajxitl cpomeltzen baj twiˈ tuˈn tbaj twitz txˈotxˈ. Bix tuj mancˈbil kˈij, pjeltzen twiˈ kej cykilca aj kˈoj tiˈjxin, bix ojtzen tbaj bint tcawbilxin tuj tumel, cxeˈltzen tkˈoˈnxin te Kman Dios. 25 Maxetzen cxeˈl tkˈoˈnxin tcawbilxin te tmanxin, il tiˈj ccawelxin, cuma mlay txiˈ tkˈoˈnxin tcawbilxin te tmanxin te mitknaˈx tcamanxin tibaj cykil kej nchi kˈojl tiˈjxin. 26 Bix mancˈbiltzen ccamalxin tiˈj mintiiˈtl cyamecy. 27 Tuj tyol Dios tzin tkbaˈn cyjulu: “Cyjel tkˈoˈn Dios cykilca tjakˈ tken Tcwalxin,” tz̈i tyol Dios. Pero tej tkbante tyol Dios cyjel tkˈoˈn Dios cykilca tjakˈ tcawbil Tcwalxin, pero yaaˈn jaan Dios tuˈn tcyaj tjakˈ tcawbil Tcwalxin. 28 Yaaˈn cˈoquex Dios tjakˈ tcawbil Tcwalxin, sino ja Tcwalxin cˈoquex tjakˈ tcawbilxin oj t‑xiˈ tkˈoˈn Tcwalxin texin cykilcaj otk tzˈoc tkˈoˈnxin tjakˈ tken Tcwalxin. Juˈtzen ccawel Dios tibaj cykilca at.

29 Key hermano, oj cybautizarja te t‑xel cyimne, n‑eˈlatzen tuj cywitza chi jawetz itzˈj cyimne tuj cyamecy juntl maj. Tuj cywitza najben jlu te cyimne. ¿Pero ti cˈajbela jlu ka jun cyimne cyimnen taˈ te junx maj?

30 At juntl tumel. Oj t‑xiˈ nkˈumena tyol Dios, cyaj xjal chin cub byeta. Katzen miˈn ko jatz itzˈj tuj cyamecy juntl maj, ¿tikentzen nchin oca tuj qˈuixcˈaj tiˈj? 31 Jax wuˈna mi nuket jun kˈij mint niyˈx qˈuixcˈaj wuˈna juˈwa. Ka n‑oc cyocslaˈna nyola oj tzin nkbaˈna nchin tzalaja tuˈnj e cyocslay tiˈ Kaaw Cristo Jesús tej t‑xiˈ nkˈumena cyxola, cybiˈncˈa nyola tiˈj chˈix miˈn chin cub byeta jaca kˈij, cuma junelne taˈ cycaˈbel nyola. 32 Oj nchi akˈ xjal te Efeso yaslecte weya tisen león tuˈn t‑xiˈ tchyoˈn xjal, ¿titzen tajbel weya jqˈuixcˈaj n‑oc weya ka yaaˈn jax tuˈn kitzˈj juntl maj? Masxetzele baˈn tuˈn tbaj kniyˈbeˈn tikˈch at twitz txˈotxˈ twitzj tuˈn niyˈx qˈuixcˈaj kuˈn, cuma ko cymel naj. 33 Pero yaaˈn juˈwa. Miˈn chi oc tzpeta tuˈn cyyol kej xjal tzin cykbaˈn miˈn ko jatz itzˈj tuj cyamecy, cuma ka n‑oc cybiˈna cyyol, cxeˈl xitj cynaabla. 34 Cycwentem cyiiba tuˈn miˈn tzˈoc cybiˈna cyyol, cuma min cytzkiˈn Dios. ¡Nim jun chˈixbajil te cyey nchin yolena juˈwa cyiˈja!

35 Yaltzen tiˈj acˈaj kxumlal, at juun cyey cˈoquel kanente weya, ¿ti tten oj cyjatz itzˈj cyimne juntl maj? ¿Bix tiiˈn cyxumlal oj cyjatz itzˈj? 36 Tneelxix cˈaal ntzakˈbeˈna tiˈj tiiˈn kxumlal oj kjatz itzˈj. Ka tuj cywitza mintiiˈ tuˈn kjatz itzˈj tuj cyamecy, min tzˈel cyniˈya tiˈj. Cˈoquel cycyeˈyena jcjoˈn nitzˈj. ¿Jaaˈ ntzaaˈ itzˈj? ¿Mimpatzen tzˈel cyniˈya tiˈj oj ncuˈx cyiyaja tuj txˈotxˈ, njatz pokˈch awal tuj, bix ncyim iyaj? 37 Yaaˈn te iyaj njatz. Ja tej cjawel pokˈch junxitl twitzj cwelex awet, cjoˈnle, triwale, bix tiixjale iyajel tiˈj. 38 O bint tuˈn Dios jaca juun iyaj cjawetz itzˈj jun awal tiˈj tuya tecˈax t‑xumlal. Yaaˈn cykilca awal junx. 39 Tecˈalex juun wik tuya t‑xumlal. Ke xjal, tecˈax cyxumlal. Ke alimaj, tecˈax cyxumlal. Ke chˈit, tecˈax cyxumlal. Bix ke quis̈, tecˈax cyxumlal. 40 Ma chin yolena cyiˈj alcyekch xumlalbaj te twitz txˈotxˈ. Pero jax juˈx at cabtl te twitz cyaˈj. Pero yaaˈn juniyˈ cycyeˈyenc cyuyaj te twitz txˈotxˈ. 41 Tecˈax juun tuya tcyeˈyenc. Kˈij tecˈax tcyeˈyenc twitz xjaw. Bix xjaw tecˈax tcyeˈyenc cywitz cheˈw. Bix jax juˈx ke cheˈw. At juun nim twitz juntl. Key hermano, katzen o takˈ Dios jun xumlalbaj tuˈn tajben te cykil wikan at twitz txˈotxˈ bix twitz cyaˈj, ctkˈaˈtzen Dios jun kxumlal tuˈn tajben ke oj kjaw itzˈj juntl maj.

42 Entonces, key hermano, cykilj at twitz txˈotxˈ bix twitz cyaˈj nyeecˈan te ke ti pjel oj kjatz itzˈj tuj cyamecy. Jun iyaj, oj tcuˈx awet, cwelex kˈey, pero cjawel itzˈj jun t‑xul. Bix juˈtzen kten. Ko cymel, bix ko jawetz itzˈj tuya junxitl kxumlal, bix ja jun kxumlal te junx maj. Miˈn kˈey. 43 Kxumlal at jaˈlewe yaaˈn cyiw, bix ncyim. Pero ja tzunj acˈaj kxumlal qˈuitzˈjel oj kjatz itzˈj juntl maj, masxsen tbanel bix te junx maj cyiw. 44 Kxumlal at jaˈlewe cwelex kˈey tisen jun iyaj, pero jun acˈaj kxumlal ckiikˈel alcye jun kˈij. Katzen at kxumlal najben te twitz txˈotxˈ, jax juˈx at jun kxumlal ckiikˈel tuˈn tajben te acˈaj kchunkˈlal. 45 Cycyeˈyenc ti toc tuˈn tyol Dios tiˈj kchunkˈlal te twitz txˈotxˈ. Tz̈i cyjulu: “Tneel xjal Adán e cub bint tuˈn toc te jun xjal,” tz̈i tyol Dios. Pero Cristo, jaxin kˈolte kchunkˈlal cˈajbel te junx maj. 46 Jkxumlal najben nuk te twitz txˈotxˈ, jatzen tneelj, bix jkxumlal cˈajbel te junx maj, jatzen tcabj. 47 Adán el itzˈj tiˈ txˈotxˈ, bix juˈ tzunj ajben t‑xumlalxin te twitz txˈotxˈ. Pero te Cristo, amale twitz txˈotxˈet itzˈjaxin, pero texin tuj cyaˈj tzajninaxin. 48 Yal te cykil xjal te twitz txˈotxˈ, jaca juun xjal at kxumlal tisenj te Adán, tuˈn najben te twitz txˈotxˈ. Pero kej xjal nchi oc lpe tiˈ Cristo, ctemel jun cyxumlal tisenj te Cristo e tzaj tuj cyaˈj. 49 Tisen jaˈlewe at kxumlal tisen t‑xumlal jxjal itzˈj te twitz txˈotxˈ, jax juˈx at kxumlal laˈ alcye jun kˈij tisenj tej xin tzajninxe tuj cyaˈj.

50 Key hermano, cxeˈltzen ntzakˈbeˈna jaˈlewe tiˈj ti tten oj kjatz itzˈj juntl maj. Ja tzunj kxumlal tuya kchuˈl bix ktz̈qˈuel at jaˈlewe twitz txˈotxˈ, mlay tzˈocx tuj tcawbil Dios, cuma tej at tuˈn tcuˈx kˈey, mlay tzˈajben jaaˈj mintiiˈ cyamecy. 51 Juˈ tzunj cxeˈl nkˈumena cyey jun tumel o tzaj tyeecˈan Dios weya. Amale yaaˈnt cykilca koˈ ocslal ko cymel, pero cykilca kxumlal cchˈixpetel. 52 Jlu pjel tuj ajkelbil, nuk tisen ncub yutzˈpaj ttzi kwitz. Tzul jun kˈij oj tkˈajt tzunj mancˈbil tkˈajkˈajel xux. Oj tkˈajt xux, cykilca t‑xjal Dios cyimne chi jawetz itzˈj bix mlay chi cyim juntl maj. Kej ocslal mitknaˈx cycyim jax ko chˈixpetel tuya jun acˈaj kxumlal, pero miˈn ko cyim. Te tzunj kˈij tzul cchˈixpetel cykilca koˈ ocslal. 53 Cyjel kkˈoˈn jkxumlal nxiˈ tuj cyamecy tuˈntzen kocx tuj jun kxumlal miˈn kˈey, acˈaj, bix mintiiˈ tbajlel. 54 Ojtzen tcyaj kkˈoˈn jkxumlal ncuˈx kˈey, tuˈntzen kocx tuj juntl kxumlal mintiiˈ tbajlel, otktzen bint jun yol tuj tyol Dios tz̈i cyjulu: “Pjeltzen twiˈ cyamecy kibaj cuma ccamal kchunkˈlal te junx maj tibaj kcyamecy,” tz̈i tyol Dios. 55 Juˈ tzunj, oj kjatz itzˈj tuj cyamecy, bixsen ko al meltzˈaj xmucchal tiˈ taaw cyamecy. Cxeˈl kkbaˈn: “Taaw cyamecy, ¿ti e baj tey? E tajbey tuˈn ktzyeta tuˈna, pero min e camana. ¿Tiiˈn o txiˈj tipemala tuˈn toc is̈j kiˈja?” tz̈i kbel. 56 Yaltzen tipemal taaw cyamecy, ¿titzen jilel tipemal taaw cyamecy tuˈn toc tis̈jsaˈn ejooˈ jaˈlewe? Jaj tuˈn tbinchaj il kuˈn, bix j‑il nxiˈ tiiˈn ejooˈ tuj cyamecy. Tzin tyeecˈan tley Dios at nim kil, bix tuˈn kil, at tuˈn kxiˈ tuj cyamecy. 57 Pero chjonte te Kman Dios o tzaj tkˈoˈn coˈpbil ke tuˈn miˈn koˈx tuj tkˈab taaw il tuˈnj e baj bint tuˈn Kaaw Jesucristo.

58 Entonces, key hermano n‑oc cyakˈa weya, jaxte ko camal tibaj il bix tibaj cyamecy. Yaaˈn tuˈn kcyaj tuj cyamecy. Juˈ tzunj chi weˈxixa tuj kocslabl tiˈ Kaaw, tuˈntzen miˈn chi cub tzˈaka. Bix chi akˈananxa tuya cykil cyanema tuj taakˈen Kaaw, cuma yaaˈn nuk kajx nko akˈanan.