Add parallel Print Page Options

Mlay ko ajben te Dios ka min n‑oc takˈ juntl kuya ke

13  Kane baˈn ko yolen cyuya xjal, bix kane baˈn tuˈn kjaw yolen tuj jun wikxitl yol mintiiˈ tumel, hasta baˈntetnele kyola cyuya ke ángel tuj cyaˈj, pero ka mintiiˈ tkˈakˈbil kcˈuˈj cyiˈ xjal, mintzen nko ajben twitz Dios. Ka min tzˈoc cyakˈ kuya ke, nuk kyol nkˈajt, tisen jun xcbil nuk ntzininin mintiiˈ najbeˈna. Bix ka at nim kajbel tuˈn t‑xiˈ kkˈumen tyol Dios, bix kane ma tzˈel kniyˈ tiˈj cykilca, hasta cykilcaj e cyaj tkˈoˈn Dios ti pjel yaj, pero ka min tzˈoc cyakˈ kuya ke, mintiiˈ tajbelel. Bix ka nim kocslabl tiˈ Dios at, hasta jacˈanele tsiyˈ yucch witz kuˈn tuˈn kocslabl, pero ka mintiiˈ tkˈakˈbil kcˈuˈj cyiˈ kuya, mintiiˈ kajbel. Bix ka ma txiˈ kkˈoˈn cykilca at kuya cye mebe xjal, pero nuk te nimbil kiib, bix mintiiˈ tkˈakˈbil kcˈuˈj cyuya mebe, mintiiˈ tajbelel jnbint kuˈn twitz Dios. Bix ka ma cub tzeyˈ kxumlal nuk tuˈn nko kˈumen tyol Dios, pero ka mintiiˈ tkˈakˈbil kcˈuˈj cyuya xjal, mintiiˈ tajbel kcyamecy.

Katzen at tkˈakˈbil kcˈuˈj, attzen kpasensya, bix jun xtalbil cxeˈl kkˈoˈn cye cabtl, bix miˈn nuk chiˈlec kcˈuˈj ka at jun tiiˈ at tuya juntl, bix yaaˈn cjawel kniman kiib, bix miˈn ko iyˈ tibaj mas knaabl tibaj cabtl. Tuˈn toc cyakˈ xjal ke, iltzen tiˈj ko yeecˈan baˈn knaabl cye xjal, yaaˈn nuk cˈoquex kcuˈtzen kiib, bix yaaˈn nuk te ke jun baˈn cxeˈl kbisen, bix min ko jaw kˈoj naj, bix ka at jun kaˈ n‑oc tbinchaˈn juntl kiˈj, miˈn tzaj knaˈntl. Oj at tkˈakˈbil kcˈuˈj, miˈn ko tzalaj ka ma txiˈ jun xjal tuj il tuˈn til, sino oˈcx ko tzalajel tiˈj ka ma txiˈ tiiˈn jun xjal tchunkˈlal jiquen. Ka n‑oc cyakˈ xjal ke, cweltzen knajsaˈn cyil, bix nuk cxeˈl kbisen baˈn tiˈ jun xjal, bix kaj nuket cykilca baˈn te jun xjal, bix qˈuiyax kuˈn cykilca kaˈ n‑oc xeˈt kiˈj.

Tkˈakˈbil kcˈuˈj mintiiˈ tbajlel, cuma cˈoquel kˈakˈen kcˈuˈj tuj cyaˈj te junx maj. Pero yaltzen tkˈumj tyol Dios, bix jyol tuj jun wikxitl yol min‑al n‑el tniyˈ tiˈj, bix tkˈumj jcykilca baˈn kuˈn, cykilca pjel twiˈ laˈ alcye jun kˈij oj kpon tuya Dios, cuma mintiiˈ chi ajbeletl. Nuk oˈcx cyjel tkˈakˈbil kcˈuˈj kuya kxol. Jn‑el kniyˈ tiˈj jaˈlewe, yaaˈn enterax. At mastl. Bix cykilcaj nbyan tiˈ Dios jaˈlewe yaaˈn juˈ tisej oj toccˈa kcyeˈyen. 10 Juˈ tzunj ojtzen kpon tuya Dios, bixsen pjel tilel tpocbal Dios, cuma ya mintiiˈtl il tiˈj. Mintiiˈtltzen nuk tpocbal, cuma tcubtltzen Dios ya kuya.

11 Cxeˈl nkbaˈna jun tumel. Tej neeˈ kena, in yolena tisen jun neeˈ, bix at jun nnaabla tisen jun neeˈ. Yaltzen jaˈlewe ma xjaltltzen kena, bix ya yaaˈntltzen juˈtl nnaabla tisen neeˈ. Juˈtzen kten jaˈlewe. Tisen neeˈ etoˈ jaˈlewe, hasta ojxe toc kcyeˈyen jmera jaxxix. Pero oj toc kcyeˈyen jmera jaxxix alcye jun kˈij, ya tisentzen jun xjal ya ma xjaltl, bix qˈueleltzen kniyˈ tiˈj.

12 At juntl tumel. Oj kaj kil kwitz, mlay kil. Nuk tuj jun respej klaˈtzen chˈin. Juˈtzen tten n‑el chˈin kniyˈ tiˈ Dios jaˈlewe. Nuk tisen n‑oc kcyeˈyen chˈin kwitz tuj respej jaˈlewe, pero at jun kˈij cˈoqueltzen kcyeˈyen twitz Dios tisen te Dios n‑oc tcyeˈyen kwitz jaˈlewe.

13 Entonces, key hermano, tuˈn tpon baj twiˈ nyola tiˈj tkˈakˈbil kcˈuˈj, cxeˈl nkbaˈna cyey at kˈukl kcˈuˈj tiˈ Dios, bix at nko ayon tiˈjxin, bix at tkˈakˈbil kcˈuˈj kxol. Bix cyxol tzunj oxe tumel lu ja te mas il tiˈj, jaj tkˈakˈbil kcˈuˈj kxol.