A A A A A
Bible Book List

1 CORINTIOS 12 Uspanteco (USP)

Cwinel ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios

12  Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in chwaj chi tawetemajtak chirij kacwinel ri tijsipaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chike chi kajujunal. Atak awetamakiˈ cuando ajquiˈ chajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo, kuske chawechak xatcˈamsajtakbˈi chi jcojic jkˈij mak tiox ri taˈ tichˈaˈwtak. Jwiˈliˈli in, chwaj tawetemajtak chi ni jono ri cˈamal jbˈe jwiˈl Lokˈaj Jsantil Kakaj Dios ticwin tijyokˈ Kakaj Jesucristo y taˈ ni jonok ticwin chi jbˈij chi Kakaj Jesucristo riˈ Kajawl miti jwiˈliˈ cˈamal jbˈe jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios qˈuiyiˈ jwich cwinel ri tijsipaj chike, pero Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios junke. Qˈuiyiˈ jwich tˈoˈon chapcaˈ raj Kakaj Jesucristo, pero Kakaj Jesucristo ri Kajawl, junke. Qˈuiyiˈ jwich ri ojcwintak chi jbˈanic pire Kakaj Dios, pero junke chi Dios ri wiˈ laj kanm ri tibˈanow chike ojcwintak chi jbˈanic lawiˈ ri tikabˈantak chi kajujunal.

Kakaj Dios sipaliˈ kacwinel jwiˈl chi kajujunal chi jcˈutic chi wiˈ Lokˈlaj Jsantil laj kanm pire utzil pi rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Wiˈ jujun tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pire tiwaˈx jnoˈj chi jyeˈic noˈj y wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pire tretemaj mas lawiˈ retam Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Wiˈ jujun ri tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pire ticubˈar mas jchˈol chirij Kakaj Jesucristo y wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi tzibˈsanc. 10 Wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jbˈanic nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios y wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jkˈasaj Jyolj Kakaj Dios. Wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi retemaj lamaswiˈ ri Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y lamaswiˈ ri maˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios taˈn. Y wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi chˈaˈwem lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal y asta wiˈ jujun chic tisipaj jcwinel jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jbˈij nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tibˈijsaj lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal. 11 Pero juntir cwinel li, xike Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tisipan rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chapcaˈ raj re tijsipaj rechak chi jujunalak.

Ojiˈ chapcaˈ jun chi tioˈjl

12 Jtioˈjl jun cristian qˈuiyiˈ qˈuer wiˈ re, pero onque qˈuiyiˈ qˈuer wiˈ re, junke chi tioˈjl. Y jilon jbˈanicak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo riqˈui Kakaj Jesucristo. 13 Y ojtak juntir laˈke jun chi Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xansaj jaˈtiox chike pire ojwuxtak jun chi tioˈjl riqˈui Kakaj Jesucristo. Oj rijajl Israel y yak maˈ rijajl taˈ Israel, yak ri wiˈ rajwak o yak ri taˈn, pero ojtak juntir xike Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xyeˈsaj laj kanm jwiˈl Kakaj Dios.

14 Jtioˈjl jun cristian maˈ jun taˈke jbˈanic, qˈuiyiˈ qˈuer wiˈ re. 15 Jwiˈliˈli witi tichˈaˈw rakan jun cristian y tijbˈij: Jwiˈl maˈ in taˈ kˈabˈ, maˈ in taˈ jun qˈuer re man tioˈjl, ticheˈ.

Ni maˈ jwiˈl taˈ tijbˈij jilonli tican pi maˈ jun qˈuer taˈ re jtioˈjl jun cristian. 16 Y witi tichˈaˈw jxicn jun cristian y tijbˈij: Jwiˈl maˈ in taˈ bˈakˈ wich, maˈ in taˈ jun qˈuer re man tioˈjl, ticheˈ.

Ni maˈ jwiˈl taˈ tijbˈij jilonli tican pi maˈ jun qˈuer taˈ re jtioˈjl jun cristian. 17 Y witi juntir jtioˈjl jun cristian bˈakˈwichtaj, taˈ roj tijta nen tibˈijsaj. Y witi juntir jtioˈjl jun cristian xicntaj, taˈ roj tijsik ruxbˈ jun kelen.

18 Pero Kakaj Dios riˈ xcoj mak qˈuer re jtioˈjl jun cristian lamas ri tzi xril re. 19 Y witi juntir jtioˈjl jun cristian jun qˈuerteneˈke, taˈ roj jcholajl. 20 Onque qˈui qˈuer ri titzˈakatsan re jun tioˈjl, pero junke chi tioˈjl. 21 Bˈakˈ jwich jun cristian taˈ tijnaˈ tijbˈij re jkˈabˈ: Taˈ atchocon inwiˈl, taˈ ticheˈ re.

Y ni jbˈa jun cristian taˈ tijnaˈ tijbˈij re rakan: Taˈ atchocon inwiˈl, taˈ ticheˈ re.

22 Pero mak qˈuer re jtioˈjl jun cristian ri taˈ cˈax tichˈiˈmaj, riˈ li mas tichocon. 23 Mak qˈuer re katioˈjl ri taˈ mas tzi rilic, riˈ mas tzi jchajaj tikabˈan. Y mak qˈuer re katioˈjl ri tikachomorsaj oj chi qˈuixbˈaliˈ rilic, riˈ li mas tzi jchˈukic tikabˈantak. 24 Y mak qˈuer re katioˈjl ri tzi rilic, oj taˈ rajwax tzi jchˈukic tikabˈantak.

Pero jilonli xan Kakaj Dios re juntir katioˈjl pire tzi jchajaj mak qˈuer re katioˈjl tikabˈantak ri tikachomorsajtak oj chi taˈ mas cojol jkˈij. 25 Y Kakaj Dios jilonli xan pire maˈ tijjach ribˈ katioˈjl. Re riˈ raj chi jun qˈuer re katioˈjl tijtˈoˈ jun qˈuer katioˈjl chic. 26 Wi wiˈ jun qˈuer re katioˈjl tijin tijtij cˈax, juntir katioˈjl tricˈajiˈ cˈax. Wi wiˈ jun qˈuer re katioˈjl ri ticojsaj jkˈij, juntir katioˈjl tijtaˈ quiˈcotemal riqˈuil.

27 Y jilon atak, atakaˈ jtioˈjl Kakaj Jesucristo y chi ajujunalak atakaˈ jun qˈuer re jtioˈjl Kakaj Jesucristo. 28 Chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, Kakaj Dios nabˈe xcoj jujun pi jtakoˈn Kakaj Jesucristo, jcabˈ xcoj jujun pi ajkˈasaltak Jyolj y jrox xcoj jujun pi ajtijonl. Y ajrucˈreˈ xcoj jujun chi jbˈanic cˈutbˈi jcwinel, xcoj jujun chic chi tzibˈsanc. Y xcoj jujun chic chi jtˈoˈicak nicˈj cristian chic y xcoj jujun chic pire ajilil jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y xcoj jujun chic chi chˈaˈwem lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal. 29 Pero maˈ juntirtak taˈ rechak jtakoˈn Kakaj Jesucristo, ni maˈ juntirtak taˈ rechak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, maˈ juntirtak taˈ rechak ajtijonl y ni maˈ juntirtak taˈ rechak xcochaj jcwinelak chi jbˈanic nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios. 30 Maˈ juntir taˈ xcochaj jcwinelak chi tzibˈsanc, ni maˈ juntir taˈ xcochaj jcwinelak chi chˈaˈwem lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal y maˈ juntir taˈ xcochaj jcwinelak chi jbˈij nen jcholajl tielwiˈ mak yoloj ri tibˈijsaj lak jaljojtak tzijbˈal ri taˈ etemal. 31 Atak riˈ mas tzi tibˈe awanmak chirij mak cwinel ri mas tzi.

Ri lokˈin ri raj Kakaj Dios

Y lajori in, tancˈut chawchak nen mo ri kes mas tzi tabˈantak.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes