A A A A A
Bible Book List

1 CORINTIOS 11 Uspanteco (USP)

11  Jilonli atak, riˈ bˈantak laj acˈaslemalak chapcaˈ tambˈan in laj incˈaslemal, in riˈ tijin tambˈan laj incˈaslemal chapcaˈ ri xan Kakaj Jesucristo laj jcˈaslemal.

Ri rajwax trantak yak anm

In subˈlaj inquiˈcot chawijak atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, jwiˈl incuxtajiˈ awiˈlak chirij juntir ri ximbˈan y tijin tatakejtak jbˈanic lawiˈ ri xatintijojtak. Pero in riˈ chwaj tawetemajtak chi Kakaj Jesucristo riˈ bˈabˈal chibˈak yak winak, jilon jun winak riˈ bˈabˈal chibˈ rixokl y jilon Kakaj Dios riˈ bˈabˈal chibˈ Kakaj Jesucristo.

Jun winak wi tijchˈuk jbˈa cuando tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios o cuando tijkˈasaj Jyolj Kakaj Dios, tijin tijcˈut chi taˈ tijcoj jkˈij Kakaj Jesucristo ri jbˈabˈal. Y jun anm wi mitaˈ tijchˈuk jbˈa cuando tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios o cuando tijkˈasaj Jyolj Kakaj Dios, tijin tijcˈut chi taˈ tijcoj jkˈij richjil ri jbˈabˈal, jwiˈl cuando taˈ tijchˈuk jbˈa nicˈ riqˈuil jotzoliˈ juntir rusumal jbˈa. Jwiˈl wi wiˈ jono anm taˈ tijchˈuk jbˈa riˈ mas tzi resaj rusumal jbˈa. Pero wi qˈuixibˈaliˈ pire jun anm tiesaj rusumal jbˈa o tijotzsajbˈic, riˈ mas tzi jchˈukeˈ.

Jun winak taˈ luwar tijchˈuk jbˈa jwiˈl Kakaj Dios xanow re winak chapcaˈ re y riˈ winak li ticˈutuw jnimal jkˈij Kakaj Dios, pero jun anm riˈ re ticˈutuw jnimal jkˈij richjil. Jwiˈl nabˈe winak maˈ laˈ taˈ jbˈakel jxucul jun anm xansaj. Nabˈe anm laˈyiˈ jbˈakel jxucul jun winak xansaj. Kakaj Dios taˈ xan nabˈe winak jwiˈlke anm, anm jwiˈliˈ winak xansaj jwiˈl Kakaj Dios. 10 Jilonli jwiˈl yak anjl ri tijin tinaˈtuntakch, jun anm rajwaxiˈ tijchˈuk jbˈa chi jcˈutic chi wiˈ nen titakon chibˈ.

11 Pero chiwch Kakaj Jesucristo ri Kajawl taˈ ni jun winak ri wiˈ miti jwiˈlke anm, ni taˈ jun anm ri wiˈ miti jwiˈlke winak. 12 Nabˈe anm laˈyiˈ jbˈakel jxucul jun winak xansaj ojrtaktzij y lajori juntir winak ri tijin tiqˈuisiˈytak jwiˈlke anm, pero juntir li y juntir ri wiˈtak Kakaj Diosiˈ tibˈanow.

13 Atak chomorsajtak wi tziyiˈ rilic jun anm ri taˈ chˈukul jbˈa jwiˈl cuando tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chiwchak cristian. 14 Etemaliˈ chi qˈuixibˈaliˈ rilic jun winak cuando tijyeˈ luwar tiqˈuiy mas rusumal jbˈa. 15 Pero jun anm ri nimak rusumal jbˈa tziyiˈ rilic jwiˈl rusumal jbˈa riˈ jqˈuexwach jun itzˈik re chˈukbˈi jbˈa. 16 Wi wiˈ jono ri taˈ tzi tijta ri tijin tambˈij, retemaj chi oj y juntir yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xike li ketam, taˈ chiquiˈ ketam jun jalan cˈutuˈn chic.

Sinar ri nim jkˈij

17 Lajori tantzˈibˈajbˈi chawechak nen tabˈantak, pero maˈ pire taˈ tambˈij chi tziyiˈ tijin tabˈantak, jwiˈl cuando tamulbˈaˈ aybˈak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, pi jqˈuexwach tabˈantak ri tzi, riˈ mas tabˈantak ri mitaˈ tzi. 18 Nabˈe tambˈijbˈi chawechak chi xyolsaj chwe chi cuando tamulbˈaˈ aybˈak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, tatosaˈ aybˈak pitak kˈat y taxut aybˈak y in tancojaˈ chi tzˈetiˈn. 19 Jwiˈl pi awechak pent rajwaxiˈ tabˈantak jilonli pire ticˈutun nen chawechak tzˈetel tzˈet ajtakel re Kakaj Jesucristo.

20 Atak cuando tamulbˈaˈ aybˈak, maˈ riˈ taˈ chiquiˈ tatijtak Sinar ri nim jkˈij ri xcan jcˈuteˈ Kakaj Jesucristo, 21 jwiˈl tatos aybˈak pitak kˈat chi jtijic Sinar. Wiˈ jujun chawechak tinabˈertak chi jtijic jwaak, jwiˈliˈli wiˈ jujun taˈ tran jwaak y wiˈ jujun chic tikˈabˈartak. 22 Pero atak, riˈ mas tzi atwiˈntakch y atucˈaˈjantakch laj awichochak pire taˈ taxuttak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y taˈ tzi taqˈuixibˈsajtak yak ri taˈ jwaak. Jwiˈliˈli taˈ tijnaˈ tambˈij chawijak chi subˈlaj tziyiˈ ri tijin tabˈantak.

Ri nen mo jtijic Sinar ri nim jkˈij

23 Kakaj Jesucristo ri Kajawl xintijon re juntir ri ximbˈij chawechak. Laˈ man akˈabˈ li cuando tichak jachsaj Kakaj Jesucristo ri Kajawl pi camic, xcˈam cuxlanwa, 24 xcˈomowaj re Kakaj Dios, ajrucˈreˈ xqˈuer y xij rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij: Riˈ ri intioˈjl ri tijachsaj pi camic pire utzil pi awechak. Bˈantak jilonli pire cuxtibˈiwe, xcheˈ.

25 Y jilon xan re man ri wiˈ li nejbˈ, cuando xcolajtak wicˈ, xcˈam man nejbˈ y xij: Man ri wiˈ li nejbˈ ri, riˈ inquiqˈuel ri quiek laˈ xaan man aacˈ chomorsaˈn. Nojel bˈwelt cuando tatij awechak man ri wiˈ li man nejbˈ ri, bˈantak pi cuxtibˈiwe, xcheˈ Kakaj Jesucristo.

26 Y jilonli atak nojel bˈwelt cuando tatij awechak laˈ man ri wiˈ li man nejbˈ y tatij awechak laˈ man cuxlanwa, jcamic Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijin tayeˈtak jtaquil asta cuando tipe chic. 27 Jwiˈliˈli wi wiˈ jono chawechak tijtij re laˈ man cuxlanwa o tijtij re laˈ man ri wiˈ li man jnejbˈ Kajawl y taˈ sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios, timacuniˈ chiwch jtioˈjl y jquiqˈuel Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 28 Jwiˈliˈli rajwaxiˈ icˈaj laj awanmak nabˈe chi ajujunalak wi sucˈuliˈ awanmak chiwch Kakaj Dios, ajrucˈreˈ tatij awechak laˈ man cuxlanwa y tatijtak awechak laˈ man ri wiˈ li man nejbˈ. 29 Nen jonok tijtij re laˈ man cuxlanwa y tijtij re laˈ man ri wiˈ li nejbˈ y taˈ tijta jcholajl chi jtioˈjliˈ y jquiqˈueliˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl xtij, tijin tiwiˈnc y tiucˈaˈjan pire tibˈan jkˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl Kakaj Dios. 30 Jwiˈliˈli wiˈ mas chaxoˈlak taˈ jchokˈbˈak y yajtake. Y wiˈ jujun chaxoˈlak ri xcamtak.

31 Pero wi tikicˈaj nabˈe chi tziyiˈ jbˈanic kanm chiwch Kakaj Dios, taˈ tibˈan kˈatbˈitzij chikabˈ jwiˈl Kakaj Dios. 32 Pero Kakaj Dios ri Kajawl cuando tijcˈach kawch pirechiˈ maˈ tran jkˈatbˈitzij chikabˈ cuando tran jkˈatbˈitzij chibˈak juntir mak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios.

33 Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuando tamulbˈaˈ aybˈak chi jtijic Sinar ri nim jkˈij ri xcan jcˈuteˈ Kakaj Jesucristo, ulbˈejtakna aybˈak chawibˈil aybˈak, ajrucˈreˈ nicˈ atoctak chi wicˈ. 34 Wi wiˈ jono chawechak ri wiˈ mas wiˈjal re jtijeˈch jwa laj richoch pire maˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl Kakaj Dios jwiˈlke taˈ tzi tran cuando tijin tatijtak Sinar ri nim jkˈij ri xcan jcˈuteˈ Kakaj Jesucristo.

Mak nicˈj kelen chic ajriˈ tambˈij chawechak cuando intaw aacˈlak.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes