Add parallel Print Page Options

Pablo tijyeˈ noˈj chirij cˈulniquil

Lajori tambˈijbˈi jilonri chawechak pire jcˈululaj mak yoloj ri xataktakch jtzˈonaj chwe laj awujak. Subˈlaj tziyiˈ wi mitaˈ ticˈuliˈy jun winak, pero pire maˈ tran tzˈiˈal, jun winak rajwaxiˈ tijtoc rixokl y jun anm rajwaxiˈ ticˈuliˈyc.

Jun winak rajwaxiˈ tijyeˈ luwar re rixokl cuando raj rixokl trechbˈej ribˈak. Y jun anm rajwaxiˈ tijyeˈ luwar re richjil cuando raj richjil trechbˈej ribˈak. Jwiˈl jtioˈjl jun anm maˈ re taˈ re pi ricˈan, rechiˈ richjil, ni jtioˈjl jun winak maˈ re taˈ re pi ricˈan, rechiˈ rixokl. Atak winak ma qˈuecˈaj aybˈak chi rechbˈej awixoklak wi riˈ raj awixoklak tawechbˈejtak y atak anm ma qˈuecˈaj aybˈak wi atechbˈejtak jwiˈl awichjilak, xike wi tiniqˈuibˈ awchak chi quibˈ awibˈilak chi taˈ tawechbˈej aybˈak quibˈ uxibˈ kˈij pire atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios tziyiˈn, pero cuando tibˈantaj chˈaˈwem awiˈlak riqˈui Kakaj Dios, echbˈej chic aybˈak pire maˈ attakchiˈjtak jwiˈl man jbˈabˈal etzl chi jbˈanic tzˈiˈal jwiˈl tosem aybˈak. Pero cuando ximbˈij chi taˈ tawechbˈej aybˈak quibˈ uxibˈ kˈij pire atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios, taˈ tijin atintaktak pire tabˈan awechak jilonli, xike tijin tambˈij chi tijnaˈ tibˈan chapcaˈ ri ximbˈij.

In riˈ chwaj chi miti ticˈuliˈy jun winak chapcaˈ imbˈanic in. Pero chi kajujunal jaljojiˈ kacwinel ri xsipaj jwiˈl Kakaj Dios, jalaniˈ re jun y jalaniˈ re jun chic.

Tambˈij rechak yak ri ajquiˈ chi cˈuliˈytak y yak anm ri camnak richjilak chi riˈ mas tzi miti ticˈuliˈytak chapcaˈ imbˈanic in. Pero wi mitaˈ ticwintak chi jkˈelic mak jraybˈak re echbˈenc, rajwaxiˈ ticˈuliˈytak jwiˈl riˈ mas tzi ticˈuliˈytak chiwch chapcaˈ ticˈattak jwiˈl mak jraybˈak re echbˈenc.

10 Pero juntir yak ri cˈuliˈnaktakchak tambˈij rechak, yak anm mi can jyeˈ richjilak. Y man pixabˈ ri tambˈijbˈi chawechak maˈ in taˈke imbˈinc, Kakaj Jesucristo ri Kajawl xinc. 11 Y wi wiˈ jono anm tican jyeˈ richjil, mi cˈuliˈy chic o wi raj ticˈuliˈyc, jtzˈonaj jcuyic jmac re richjil pire tijcˈam chic ribˈak. Y jilon jun winak taˈ luwar tican jacheˈ rixokl.

12 Rechak yak nicˈj chic tambˈijbˈi jilonri, pero inke imbˈinc, maˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl taˈn. Wi wiˈ jono ajtakel re Kakaj Jesucristo y wiˈ rixokl ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl, pero wi rixokl rajiˈ tiwaˈx riqˈuil, taˈ luwar tijachbˈic. 13 Y wi wiˈ jono anm cˈuliˈnak riqˈui jun winak ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl, pero wi richjil rajiˈ tiwaˈx riqˈuil, taˈ luwar tijachbˈic.

14 Jun winak ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl, tijcˈulaˈ utzil riqˈui Kakaj Dios jwiˈlke xcˈuliˈy riqˈui jun anm ri ajtakel re Kakaj Jesucristo y jun anm ri taˈ takel Kakaj Jesucristo jwiˈl, ri xcˈuliˈy riqˈui jun winak ri ajtakel re Kakaj Jesucristo tijcˈulaˈ utzil riqˈui Kakaj Dios. Wi maˈ ajtakeltak re Kakaj Jesucristotak taˈn, tra ralcˈwalak ri tiqˈuisiˈytak, taˈ nen jbˈanicak riqˈui Kakaj Dios. Pero wi ajtakel re Kakaj Jesucristo jono rechak, yak ralcˈwalak tijcˈulaˈtakaˈ utzil riqˈui Kakaj Dios.

15 Pero wi jun cristian ri maˈ ajtakel re Kakaj Jesucristo taˈn, ri cˈuliˈnak riqˈui jun ajtakel re Kakaj Jesucristo, wi raj tican jacheˈ jcˈulajl, tike yeˈsaj luwar re. Jun ajtakel re Kakaj Jesucristo jyeˈke luwar re jcˈulajl tibˈec jwiˈl Kakaj Dios xojchaˈw pirechiˈ tiwaˈx utzil laj kacˈaslemal. 16 Jwiˈl at anm taˈ awetam wi atcwiniˈ chi jcolic awichjil. Y jilon at winak, taˈ awetam wi atcwiniˈ chi jcolic awixokl.

Yak ri xchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios

17 Juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo cantakna laj jcˈaslemalak chapcaˈ ri yeˈl rechak jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl y chapcaˈ cuando xchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios. Riˈ li impixbˈ ri tanyeˈ rechak juntir yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 18 Wi Kakaj Dios xchaˈ jono chawechak ri cojolchak retal jtioˈjl, canok pi jilonli. Y wi Kakaj Dios xchaˈ jono chawechak taˈ cojol retal jtioˈjl, taˈ luwar ticojsaj retal jtioˈjl, 19 jwiˈl chiwch Kakaj Dios taˈ nen tichacuj wi cojol retal jtioˈjl o taˈn. Kakaj Dios riˈ raj ticojsaj Jpixbˈ.

20 Juntir cristian cantakna chapcaˈ jbˈanicak cuando xchaˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios. 21 Wi wiˈ awajw cuando xatchaˈsaj jwiˈl Kakaj Dios, mat oc il. Pero wi tijnaˈ attaksajbˈic, esajbˈi aybˈ. 22 Nen wiˈ rajw cuando xchaˈsaj pire xwux jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl, lajori takalchak jkˈabˈal, pero chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Y jilon jun ri mitaˈ rajw cuando xchaˈsaj jwiˈl Kakaj Jesucristo, lajori riˈchak Kakaj Jesucristo rajw.

23 Atak juntir subˈlaj pakal alokˈicak xansaj jwiˈl Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈli maˈ yeˈtak chic luwar atwaˈxtak laj jkˈabˈak cristian pire tioc pi awajwak pi jqˈuexwach Kakaj Jesucristo. 24 Y jilonli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, rajwaxiˈ chi ajujunalak canentak chiwch Kakaj Dios chapcaˈ abˈanicak cuando xatjchaˈtak. 25 Pi rechak yak anm ri taˈ ni jun bˈwelt echbˈeltak jwiˈl winak y yak winak ri taˈ ni jun bˈwelt echbˈel anm jwiˈlak, taˈ ni jun pixabˈ yeˈl chwe jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl pire tambˈijbˈi rechak. Pero in chwaj tambˈijbˈi rechak lawiˈ ri tanchomorsaj in y atak cubˈaˈ achˈolak chirij juntir inyolj ri tambˈij chawechak jwiˈl riˈ Kakaj Dios ri Kajawl xyeˈw rutzil ranm chwe. 26 Jwiˈl mak cˈax ri wiˈ laˈ mak kˈij lajori, in tanchomorsaj chi juntir cristian riˈ mas tzi cantakna chapcaˈ jbˈanicak, wi cˈuliˈnaktak o taˈn. 27 Wi xatcˈuliˈtakaˈn, ma toc chic nen tabˈan chi jjachicbˈi acˈulajl. Y wi ajquiˈ chatcˈuliˈyc, mat cˈuliˈyc. 28 Wi xatcˈuliˈyc, taˈ atmacun chiwch Kakaj Dios. Y jilon jun anm ri taˈ ni jun bˈwelt echbˈel jwiˈl jono winak, wi xcˈuliˈyc, taˈ timacun chiwch Kakaj Dios. Pero wi ticˈuliˈytak, wiˈ mas cˈax tina jtijtakna laj jcˈaslemalak. In riˈ chwaj chi mitaˈ tijtijtak mak cˈax li jwiˈliˈli ximbˈij jilonli.

29 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, riˈ ri chwaj tambˈij chawechak, taˈ chiquiˈ mas naj raj tipe Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈli nen ri wiˈchak rixokl riˈ bˈok ranm chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tran, raneˈ chapcaˈ taˈ rixokl. 30 Yak ri tibˈisontak, raneˈtak chapcaˈ taˈ tibˈisontak. Y yak ri tiquiˈcottak, raneˈtak chapcaˈ taˈ tiquiˈcottak. Yak ri tijin tilokˈomantak, raneˈtak chapcaˈ taˈ kelen rechak. 31 Mak ri tioctak il chirij juntir ri wiˈ wich ulew, raneˈtak chapcaˈ taˈ tioctak il chirij, jwiˈl juntir ri wiˈ wich ulew tike tijin tisaach jwich. 32 In riˈ chwaj chi mitaˈ nen quiek chirij atoctakwiˈ il. Jun winak ri mitaˈ cˈuliˈnak riˈ mas tioc il chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tran pire tzi tiilsaj jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 33 Pero jun winak ri cˈuliˈnak riˈ mas tioc il chirij mak kelen reke wich ulew pire tzi tiilsaj jwiˈl rixokl 34 y jilonli quibˈ tielwiˈ jchomorsaˈn.

Pero jun anm ri taˈ cˈuliˈnak o jun anm ri mitaˈ echbˈel jwiˈl jun winak, re riˈ mas tibˈe ranm chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tran pire tzi tiilsaj jwiˈl Kakaj Jesucristo y riˈ tibˈe ranm chi jtosic ranm y jtioˈjl pire Kakaj Jesucristo. Pero jun anm ri cˈuliˈnak riˈ mas tioc il chirij mak kelen re wich ulew pire tzi tiilsaj jwiˈl richjil. 35 In tambˈijbˈi jilonri chawechak pirechiˈ utzil pi awechak. In maˈ pire taˈ chwaj atinkˈeltak chi cˈulniquil, in riˈ chwaj tabˈantak laj acˈaslemalak lawiˈ ri mas tzi y pire tajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri Kajawl chi jbˈanic lawiˈ raj tabˈantak.

36 Pero wi wiˈ jono winak tijchomorsaj chi pent taˈ tzi tijin tijchomorsaj chirij man jconciert y jwiˈl man jconciert xtzˈakatiˈ junbˈ pire ticˈuliˈyc, rajwaxiˈ ticˈuliˈytak, raneˈ lawiˈ ri tzi tril re, taˈ timacun chiwch Kakaj Dios. 37 Pero wi wiˈ jono ri taˈ tijquibˈaj ranm chirij ri tijchomorsaj y wi taˈ tricˈaj laj ranm chi rajwaxiˈ ticˈuliˈy riqˈui man jconciert y wi ticwin chi jkˈelic ribˈ re mak raybˈl re echbˈenc y wi taˈ ticˈuliˈy riqˈui man jconciert, tziyiˈ tran. 38 Jilonli jun winak wi ticˈuliˈy riqˈui man jconciert, tziyiˈ tran y wi jun winak taˈ ticˈuliˈy riqˈui man jconciert, masna tzi tran.

39 Jun anm wi aj yoˈliˈ richjil, taˈ tijnaˈ tican jacheˈ, pero wi xcam richjil, tichak jnaˈ ticˈuliˈy chic riqˈuil nen quiek riqˈuil raj ticˈuliˈyc. Pero jtoqueˈ jono richjil ri ajtakel re Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 40 Pero in tambˈij riˈ mas tzi wi taˈ chiquiˈ ticˈuliˈy jun anm ri camnak richjil. Riˈ li ri tambˈij in y in wetamiˈ chi wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj wanm.