Add parallel Print Page Options

Ri trantak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo

Atak rajwaxiˈ tawetemajtak chi oj, ojke jtakoˈn Kakaj Jesucristo, takalcoj jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈij jtaquil jchomorsaˈn ri bˈanal jwiˈl ri taˈ ni jun etemawinak re. Pero nen tiyeˈsaj rekleˈn, rajwaxiˈ raneˈ lawiˈ ri titaksaj.

In taˈ titzaak inchˈol tabˈantak kˈatbˈitzij chimbˈ o inacˈamtakbˈi chiwch jono kˈatbˈitzij y ni in taˈ tambˈan kˈatbˈitzij chimbˈ wicˈan. In twicˈaj laj wanm chi taˈ immac, pero taˈ wetam wi tziyiˈ tijin tambˈan o taˈn. Xike Kakaj Jesucristo ri Kajawl tibˈanow kˈatbˈitzij chimbˈ wi tziyiˈ tijin tambˈan chiwch o taˈn. Jwiˈliˈli atak taˈ luwar tabˈantak kˈatbˈitzij laj or cuando ajquiˈ chi taw kˈij li. Man kˈij li riˈ cuando tikˈaj chicch Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Re tiyukiˈ resaj chi sakil juntir mak etzltak noˈj ri xansaj chi mukukil y tiyuk resaj chi sakil nen jchomorsaˈnak cristian laj ranmak chi jujunalak. Y ajrucˈreˈ laˈ mak kˈij li Kakaj Dios tijnimirsaj jkˈijak yak cristian chi jujunalak ri ticˈular pi rechak.

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, jilonli ximbˈij chawechak pire xinyeˈ anoˈjak. Kanoˈj ri xkacoj pach Apolos pirechiˈ tawetemaj awechak chikij. Jilonli xkabˈan pire maˈ tatakejtak jalantak chomorsaˈn chiwch ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y pire taˈ ni jono chawechak tijcoj jkˈij chirij jonok pire tijxut jun chic. Taˈ ni jun xin chawe chi mas at tzi chiwchak yak nicˈj chic. Juntir ri wiˈ aacˈl sipalke chawe jwiˈl Kakaj Dios. Pero wi Kakaj Diosiˈ sipawinak chawe ri wiˈ aacˈl, ma coj akˈij chi awicˈanke xataˈw.

Atak tachomorsajtak chi wiˈchak awechak juntir ri chawajak y atakchak bˈiom. Tachomorsajtak chi atakchak rey y oj taˈ woj aacˈlak. Y witneˈ kes tzˈet atakchak rey, oj tijnaˈ ojoc pire rey pi apachak. In tanchomorsaj laj wanm chi oj jtakoˈn Kakaj Jesucristo riˈ Kakaj Dios ojchaˈwinak pire xojcan jyeˈ pi qˈuisbˈire, kilic tabˈantak chapcaˈ oj etzltak cristian ri bˈanal kˈatbˈitzij chibˈak pire ojcamsaj pire ojqˈuixibˈsaj chiwchak yak anjl y chiwchak cristian.

10 Oj jilon kilic tabˈantak chapcaˈ ojke sons jwiˈl oj ajtakel re Kakaj Jesucristo. Pero atak tachomorsajtak chi wiˈ mas anoˈjak jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. Atak tabˈijtak chikij chi taˈ jcowil kanm, pero atak tibˈijsaj chawijak chi wiˈ jcowil awanmak. Atak tachomorsajtak chi mas ticojsaj akˈijak y oj ojxutsajc. 11 Asta lajori aj tijiniˈ tikacuy wiˈjal y chekej chiˈ y tijin tikacuy taˈ mas kitzˈik y tibˈansaj cˈax chike y taˈ naˈl lamas ojjekerwiˈ 12 y subˈlaj ojcos li chac laˈ kakˈbˈ chi jchˈequic kelen ke. Cuando tioctak chi kayokˈic, oj tikatzˈonaj re Kakaj Dios chi tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak. Y cuando trantak cˈax chike, oj tike kacuy jcˈaxcˈol. 13 Cuando tijkˈabˈaˈtak tzij chikij, oj tikacˈululajtak pi utzil. Xanaˈtakaˈ chike chapcaˈ ojke mes y xojxutsajiˈ jwiˈlak cristian ojr y ajwichiˈ jilon tibˈan chike lajori. 14 In jilonli jtzˈibˈaj tambˈambˈi chawechak, pero maˈ pire taˈ chwaj twesaj aqˈuixbˈak. In xintzˈibˈajbˈi jilonli chawechak riˈ chwaj tanyeˈ anoˈjak nicˈ riqˈuil atak lokˈlajtak walcˈwal.

15 Atak onque wiˈ lajuj mil (10,000) ajtijol awechak chirij Kakaj Jesucristo, pero taˈ jurubˈ akajak, xike in akajak chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl xacojaˈtakaˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximbˈij chawechak. 16 Jilonli tanyeˈ anoˈjak chi tabˈantak chapcaˈ tambˈan in. 17 Jwiˈliˈli tantakbˈi Timoteo aacˈlak ri tibˈanow lawiˈ ri tambˈij re, ri chapcaˈ incˈajol chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri subˈlaj tanlokˈaj. Riˈ re tibˈe cuxtan chic chawechak nen tambˈan laj incˈaslemal chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl chapcaˈ jtijojcak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tambˈan lak juntir luwar lamas inkˈaxwiˈ.

18 Wiˈ jujun chaxoˈlak jorchak tijcoj jkˈijak riˈ chijchˈol rechak taˈ chiquiˈ intaw chi asolajcak. 19 Pero in, imbˈiˈ laj or chi asolajcak wi jilon raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl, ajrucˈreˈ tibˈe inteˈ jyoljak mak ri tijcoj jkˈijak y tibˈe wileˈtak wi wiˈ jcwinelak jwiˈl Kakaj Dios. 20 Jwiˈl jtakon Kakaj Dios maˈ xitaˈke tibˈijsaj laˈ yoloj, ticˈutuniˈ laˈ jcwinel Kakaj Dios.

21 In taˈ wetam nen chawajak, in taˈ wetam wi riˈ chawajak tancˈambˈi jun xicˈaˈy pire atbˈe inseqˈueˈtak o riˈ chawajak atbˈe wileˈtak pi utzil y pi quiˈcotemal.