Add parallel Print Page Options

Oj riˈ tikabˈan lawiˈ raj Kakaj Dios

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in taˈ xincwin chi achˈabˈejcak chapcaˈ jchˈabˈejcak yak cristian ri tibˈanowtak lawiˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios trantak. Xike xincwin chi achˈabˈejcak chapcaˈ jchˈabˈejcak mak cristian ri bˈesal ranmak chirij mak noˈj ri reke wich ulew. Jwiˈl atak, jilon tijin tabˈantak chapcaˈ mak tra neˈ jwiˈl taˈ mas jcowil awanmak chirij Kakaj Jesucristo. Atak xatintijojtakaˈ re Jyolj Kakaj Dios laˈ yoloj ri taˈ mas cˈax jtaic jcholajl pi awechak chapcaˈ jun ra neˈ ri lech tiyeˈsaj re chi tijem jwiˈl ajquiˈ chi cwin chi jtijic wa. Jilonli atijojcak ximbˈan jwiˈl taˈ mas atcwintak chi jtaic jcholajl, pero ni lajori ajquiˈ atcwintak chi jtaic jcholajl juntir ri tambˈij chawechak.

Atak ajwichiˈ bˈesal awanmak chirij mak noˈj ri reke wich ulew jwiˈl ajwichiˈ tatiˈtij aybˈak y ajwichiˈ atchˈoˈjintak chawibˈil aybˈak. Jilonli tacˈuttak chi jnoˈjakke cristian tacojtak. Y wiˈ jun chawechak tijbˈij: In riˈ tantakej jcˈutuˈn Pablo, ticheˈ.

Y wiˈ jun chic tijbˈij: In riˈ tantakej jcˈutuˈn Apolos, ticheˈ.

Cuando tabˈijtak jilonli, tijin tacˈuttak chi laj anoˈjakke tipeˈw ri tabˈijtak. Kes tzˈet in taˈ nim inkˈij, ni Apolos taˈ nim jkˈij. Oj ojke jtakoˈn Kakaj Dios chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak y jwiˈl tzilaj jtaquil li, xajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Oj chi kajujunal xike xkabˈan lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl xkabˈan.

Iniˈ xintiquiw re man ticoˈn jwiˈl iniˈ ximbˈin tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak. Y Apolos riˈ ajtixil jaˈ laˈ man ticoˈn jwiˈl riˈ xyeˈw mas anoˈjak chirij jcubˈarbˈ achˈolak chirij Kakaj Jesucristo y riˈ Kakaj Dios xqˈuiysan re man ticoˈn jwiˈl riˈ re xyeˈw retemaj jcholajl tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak.

Jilonli man ri xtiquiw man ticoˈn pach man ajtixil jaˈ laˈ, taˈ nimak jkˈijak, xike Kakaj Dios nim jkˈij jwiˈl riˈ tiqˈuiysan re man ticoˈn. Man ajtiquil re ticoˈn pach man ajtixil jaˈ laˈ, nicˈtake chi quibˈ ribˈilak jwiˈl jtakoˈntake Kakaj Dios. Y chi jujunalak tijcˈulaˈtakaˈ jun jtojbˈlak riqˈui Kakaj Dios chirij ri bˈanal jwiˈlak.

Man tzˈaak re jcowil man ja

Oj, ojke ajtˈoˈol re Kakaj Dios y riˈ Kakaj Dios rajw man ticoˈn ri lamas xojchacunwiˈ. Atak atakaˈ chapcaˈ man ticoˈn li y atakaˈ chapcaˈ jun ja ri tijin tran Kakaj Dios. 10 Jwiˈl rutzil ranm Kakaj Dios chwij xyeˈ incwinel chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak chapcaˈ jun ajbˈanal ja ri mas jnoˈj chi bˈanoj ja, ximbˈan man tzˈaak re jcowil man ja. Y wiˈ chiquiˈ jun chic ri tibˈanow man ja chibˈ man tzˈaak ri ximbˈan.

Pero chi jujunalak rajwaxiˈ triltak jcholajl nen mo jbˈanic man ja trantak chibˈ man tzˈaak ri jcowil man ja. 11 Taˈ ni jonok tijnaˈ tijcoj chic jun jalan tzˈaak chic re jcowil man ja chiwch man ri cojolchak y man tzˈaak li re jcowil man ja riˈ Kakaj Jesucristo.

12 Jwiˈliˈli jun ajbˈanal ja ri tran ja chibˈ man tzˈaak re jcowil man ja, wi tran laˈ oro o laˈ plata o laˈ kustaklaj abˈaj o laˈke cheˈ o laˈke qˈuim o laˈke patzˈan, 13 pero tina tawna jun kˈij tiel chi sakil juntir ri xan, jwiˈl kˈakˈ juntir tresaj chi sakil y jilonli ticˈutun wi tzi o taˈ tzi jchac ri xan. Jilonli tran Kakaj Dios re jun ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij chibˈak juntir, re tresajiˈ chi sakil wi tziyiˈ jtijoj cristian xan o taˈn.

14 Jun ajbˈanal ja, wi xan man ja chibˈ man tzˈaak re jcowil man ja y wi xcoj mak kelen ri taˈ ticˈat cuando titijsaj jcˈatic, tijcˈulaˈ jtojbˈl jwiˈl tziyiˈ jchac ri xan. Y jilon jun ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo wi tzi jtijoj cristian xan, tijcˈulaˈ jtojbˈl. 15 Pero jun ajbˈanal ja, wi ticˈat juntir man jchac ri bˈanal jwiˈl, taˈ tiyeˈsaj jtojbˈl chirij man jchac. Pero man ajbˈanal ja li, taˈ ticˈat li kˈakˈ, ticolmajiˈn, pero laj jxak kˈakˈchak tielbˈic. Y jilon jun ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, re taˈ tiyeˈsaj jtojbˈl wi taˈ tzi jtijoj cristian xan, pero re ticolmajiˈ chapcaˈ laj jxak kˈakˈchak tielbˈic.

16 Atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, awetamakiˈ chi atakaˈ richoch Kakaj Dios y wiˈ Lokˈlaj Jsantil laj awanmak. 17 Wi wiˈ jono cristian tran cˈax re richoch Kakaj Dios, Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chibˈ, jwiˈl richoch tosoliˈ pire re y richoch Kakaj Dios li, atakaˈn.

18 Ma subˈ aybˈak awicˈanak. Wi wiˈ jono chawechak tijchomorsaj chi re wiˈ mas jnoˈj neri wich ulew, rajwaxiˈ raneˈ laj jcˈaslemal chapcaˈ taˈ nen retam pire tiwaˈx jnoˈj ri tijyeˈ Kakaj Dios. 19 Jwiˈl chiwch Kakaj Dios taˈ nen tichacuj mak noˈj ri reke wich ulew. Chirijak mak noˈj li tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Kakaj Dios tibˈanow rechak mak ri wiˈ jnoˈjak chi laˈke jnoˈjak tijsubˈ ribˈak ricˈanak, ticheˈ. 20 Y tijbˈij chic jilonri:
Kakaj Dios ri Kajawl retamiˈ chi taˈ nen tichacuj mak jchomorsaˈnak mak cristian ri wiˈ mas jnoˈjak, ticheˈ.

21 Jwiˈliˈli taˈ luwar tijcoj jkˈij jun cristian chirij jnoˈj jun cristian chic. Juntir ri wiˈ awechakiˈn, 22 cˈutuˈn ri ximbˈij in Pablo, ri xijtak Apolos pach Cefas, juntir ri wiˈtak wich kˈijsak, man cˈaslemal, man camic, juntir ri wiˈtak lajori y ri tipe chic, juntir li pirechiˈ utzil pi awechak. 23 Y atak atakaˈ re Kakaj Jesucristo y Kakaj Jesucristo rechiˈ Kakaj Dios.