Add parallel Print Page Options

Timolsaj pwak re limoxn

16  Lajori inyolow chirij nen mo jmolic pwak tabˈantak pire tasipajtak rechak yak ri re Kakaj Dios ri wiˈtak Jerusalén. Bˈantak chapcaˈ ximbˈij rechak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak lak luwar re Galacia. Lak nojel doming cuando tamulbˈaˈ aybˈak, chi ajujunalak can tostak qˈuitjaˈ re nen jnimakl ri tachˈectak re man xuman y man pwak li cˈoltak pire cuando intaw aacˈlak, taˈ chiquiˈ rajwax atoctak chi jmolic pwak pire limoxn.

Y chwaj chi tachaˈtak nicˈj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo pire tibˈe jyeˈtak man limoxn li rechak yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén. Y cuando intaw aacˈlak xichak tantzˈibˈajbˈi mak jwujak ri tijbˈij chi oj xojtakowbˈi rechak pire tijcˈamtakbˈi man limoxn li. Y wi tikachomorsaj aacˈlak chi rajwaxiˈ imbˈe in claˈ, nicˈ ojbˈe riqˈuilak.

Pablo tijbˈij nen chomorsal jwiˈl

Cuando imbˈe chi asolajcak, inna kˈaxna Macedonia nabˈe. Pero kˈaxemke tambˈambˈi claˈ, ajrucˈreˈ intaw aacˈlak Corinto. Pent inna canna quibˈ uxibˈ kˈij aacˈlak o pent aacˈlak tankˈasaj mak riqˈuil jabˈ pire atcwintak chi intˈoˈicbˈi laj imbˈe cuando imbˈe lamas chwaj imbˈec. In taˈ chwaj pi kˈaxemke atkˈax insolajtakbˈic, chwaj inwaˈx quibˈ uxibˈ kˈij aacˈlak wi Kakaj Dios ri Kajawl tijyeˈ luwar chwe.

Lajori in inna waˈxna neri Éfeso asta cuando titaw kˈij re man nimakˈij Pentecostés, jwiˈl chwaj tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian neri, jwiˈl cubˈuliˈ inchˈol chi wiˈtakaˈ subˈlaj cristian ri tina jjachna ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo y onque wiˈtakaˈ subˈlaj cristian incontrintak neri.

10 Cuando titaw Timoteo aacˈlak, yeˈtak jcowil ranm pire tiwaˈx pi quiˈcotemal chaxoˈlak jwiˈl re tijiniˈ tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ tijin tambˈan in. 11 Jwiˈliˈli re taˈ luwar tixutsaj jwiˈl jono chawechak, tˈoˈtak riqˈui nen rajwax re pire tiwaˈx utzil laj ranm pire inyuk rileˈ jwiˈl in tijin twulbˈej neri Éfeso pachak yak nicˈj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo.

12 In subˈlaj ximbˈij re Apolos ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo chi rajwaxiˈ tibˈe chi asolajcak lajori pach yak nicˈj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. Pero re xij chi taˈ tijnaˈ tibˈec, ajriˈ tibˈe cuando tijnaˈw.

13 Tike acwentij aybˈak pire maˈ ticwintak mak cristian chi jqˈuexic anoˈjak chirij Kakaj Jesucristo, ma quibˈaj awanmak chirij Kakaj Jesucristo, cowirsaj awanmak chirij chapcaˈ ranm jun riˈjlaj cristian. 14 Lokˈaj aybˈak chi jbˈanic juntir.

15 Atak juntir, cuxtaj awiˈlak chi riˈtakaˈ Estéfanas pachak yak ralcˈwal y juntir yak ri wiˈtak laj richoch ri nabˈetak aj Acaya ri xqˈuex jnoˈjak y xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Rechak riˈ xeˈ ranmak chi jbˈanic lawiˈ rajwax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 16 In tambˈij chawechak chi rajwaxiˈ tayeˈ aybˈak chi takem rechak cristian ri chapcaˈ rechak y rechak yak nicˈj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri nojel ranmak tijin ojtˈoˈtak chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo.

17 Subˈlaj xinquiˈcot cuando xwil xyuktak Estéfanas pach Fortunato y Acaico, riˈ rechak xanowtak aqˈuexwachak jwiˈl taˈ atcwintak atwaˈxtak wiqˈuil. 18 Rechak xyuk jyeˈtakaˈ utzil laj wanm y jilon atak xiˈ jyeˈtakaˈ utzil laj awanmak. Jwiˈliˈli rajwaxiˈ tacojtak jkˈijak.

Qˈuisbˈire man wuj ri

19 Titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈlak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak lak luwar re Asia. Y titaksajbˈi rutzil awchak laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl jwiˈlak Aquila pach Priscila ri rixokl y titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈlak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri tijmulbˈaˈ ribˈak laj richoch. 20 Titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈlak juntir yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak neri Éfeso.

Cˈam rutzil awchak chawibˈil aybˈak riqˈui nojel awanmak.

21 In Pablo, iniˈ xintzˈibˈambˈi rutzil awchak ri xintakbˈic.

22 Wi wiˈ jonok taˈ tijlokˈaj Kakaj Jesucristo, bˈanok kˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl Kakaj Dios. ¡Kakaj Jesucristo ri Kajawl petem re!

23 Chwaj chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak atak juntir.

24 Subˈlaj atinlokˈajtak atak juntir laj jbˈij Kakaj Jesucristo.