A A A A A
Bible Book List

1 โครินธ์ 15 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

ข่าว​ดี​เกี่ยว​กับ​พระคริสต์

15 พี่​น้อง​ครับ ผม​ก็​อยาก​จะ​เตือน​พวก​คุณ​ไม่​ให้​ลืม​ข่าว​ดี​ที่​ผม​ได้​ประกาศ​ให้​กับ​พวก​คุณ เป็น​ข่าว​ดี​ที่​พวก​คุณ​ได้​รับ​เอา​ไว้​แล้ว และ​ยึด​มั่น​อยู่ ถ้า​คุณ​ยัง​คง​ยึด​มั่น​ใน​ข่าว​ดี​ที่​ผม​บอก ข่าว​ดี​นี้​แหละ​จะ​ช่วย​ให้​พวก​คุณ​รอด ไม่​อย่าง​นั้น​ความ​เชื่อ​ของ​คุณ​ก็​ไม่​มี​ประโยชน์​อะไร​เลย

ผม​มอบ​เรื่อง​ที่​สำคัญ​ที่สุด​ให้​กับ​พวก​คุณ เป็น​เรื่อง​ที่​ผม​เอง​ก็​รับ​มอบ​มา​อีก​ที​หนึ่ง​เหมือน​กัน คือ​พระคริสต์​ตาย​เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป​ของ​พวก​เรา​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้ พระองค์​ถูก​ฝัง​และ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่​ใน​วันที่​สาม​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้ แล้ว​พระองค์​ก็​ไป​ปรากฏ​กับ​เปโตร​และ​ศิษย์​เอก​ทั้ง​สิบ​สอง​คน จาก​นั้น​พระองค์​ก็​ไป​ปรากฏ​ให้​พี่​น้อง​มาก​กว่า​ห้า​ร้อย​คน​เห็น​ใน​เวลา​เดียว​กัน ซึ่ง​พวก​นี้​ส่วน​ใหญ่​ก็​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​จน​ถึง​ทุก​วันนี้ ถึง​แม้​จะ​มี​บาง​คน​ตาย​ไป​บ้าง​แล้ว ต่อมา​พระองค์​ปรากฏ​กับ​ยากอบ​และ​ศิษย์​เอก​ทั้ง​หมด​อีก​ครั้ง​หนึ่ง แล้ว​สุด​ท้าย​พระองค์​มา​ปรากฏ​กับ​ผม​ด้วย ผม​เหมือน​เด็ก​ที่​คลอด​ก่อน​กำหนด เพราะ​ผม​ต่ำต้อย​ที่สุด​ใน​พวก​ศิษย์​เอก​ทั้ง​หมด ความ​จริง​แล้ว​ผม​ไม่​เหมาะ​ที่​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ศิษย์​เอก​เสีย​ด้วย​ซ้ำ​ไป เพราะ​ผม​เคย​ข่มเหง​หมู่​ประชุม​ของ​พระเจ้า​มา​ก่อน 10 แต่​ที่​ผม​เป็น​ศิษย์​เอก​ก็​เพราะ​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระเจ้า และ​ผม​ก็​ไม่​ได้​รับ​เอา​ความ​เมตตา​กรุณา​นี้​มา​ไว้​เฉยๆ แต่​ผม​ทำ​งาน​หนัก​กว่า​พวก​ศิษย์​เอก​ทุก​คน อันที่​จริง​ไม่​ใช่​ผม​หรอก​ที่​ทำ แต่​เป็น​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระเจ้า​ที่​อยู่​กับ​ผม​ต่าง​หาก​ที่​ทำ 11 ดัง​นั้น​ไม่ว่า​จะ​เป็น​ผม​ประกาศ​หรือ​ศิษย์​เอก​คน​อื่นๆ​ประกาศ​ให้​กับ​พวก​คุณ เรา​ทุก​คน​ก็​ประกาศ​เรื่อง​นี้​แหละ และ​นี่​ก็​เป็น​เรื่อง​ที่​พวก​คุณ​มา​ไว้วางใจ

พวก​เรา​จะ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย

12 แต่​ถ้า​เรา​ประกาศ​ว่า​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​แล้ว แล้ว​ทำ​ไม​ยัง​มี​พวก​คุณ​บางคน​บอก​ว่า ไม่​มี​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ล่ะ 13 ถ้า​ไม่​มี​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย ก็​แสดง​ว่า​พระคริสต์​ไม่​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มา 14 แล้ว​ถ้า​พระคริสต์​ไม่​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มา สิ่ง​ที่​เรา​ได้​ประกาศ​ไป​ก็​ไม่​มี​ความ​หมาย​อะไร​เลย และ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​คุณ​ก็​ไม่​มี​ความ​หมาย​ไป​ด้วย 15 ถ้า​เป็น​อย่าง​นั้น​จริงๆ เรา​ก็​จะ​กลาย​เป็น​คน​ที่​พูด​โกหก​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า เพราะ​เรา​บอก​ว่า​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย แต่​ถ้า​เป็น​จริง​ตาม​ที่​เขา​บอก​ว่า​พระเจ้า​ไม่​ได้​ทำ​ให้​คน​ตาย​ฟื้น​ขึ้น​มา นั่น​ก็​แปล​ว่า​พระเจ้า​ไม่​ได้​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​มา 16 และ​ถ้า​พระเจ้า​ไม่​ได้​ทำ​ให้​คน​ตาย​ฟื้น​ขึ้น​มา พระคริสต์​ก็​ไม่​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มา​ด้วย​สิ 17 และ​ถ้า​พระคริสต์​ไม่​ได้​ฟื้น​ขึ้น​มา ความ​เชื่อ​ของ​พวก​คุณ​ก็​ไม่​มี​ประโยชน์ พระเจ้า​ก็​ยัง​ไม่​ได้​ยกโทษ​ให้​กับ​บาป​ของ​พวก​คุณ 18 ถ้า​อย่าง​นั้น​คน​ของ​พระคริสต์​ที่​ตาย​ไป​ก็​ถูก​ทำลาย​ไป​หมด​แล้ว 19 ถ้า​เรา​มี​ความ​หวัง​ใน​พระคริสต์​เฉพาะ​แค่​ชาติ​นี้​เท่า​นั้น เรา​ก็​จะ​เป็น​คน​ที่​น่า​สงสาร​ที่สุด​ใน​บรรดา​คน​ทั้งหลาย

20 แต่​ความ​จริง​คือ พระเจ้า​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย และ​พระองค์​เป็น​คน​แรก​ที่​ฟื้น​ขึ้น ซึ่ง​เป็น​การ​รับรอง​ว่า​คน​ตาย​ที่​เหลือ​จะ​ฟื้น​ขึ้น​มา​อย่าง​แน่​นอน 21 ความ​ตาย​เกิด​ขึ้น​เพราะ​คนๆ​เดียว เช่น​เดียว​กัน​การ​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย​ก็​เกิด​ขึ้น​เพราะ​คนๆ​เดียว 22 อาดัม​ทำ​ให้​ทุก​คน​ต้อง​ตาย เช่น​เดียว​กัน​พระคริสต์​ทำ​ให้​ทุก​คน​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย 23 เรื่อง​นี้​ก็​จะ​เรียง​ตาม​ลำดับ คือ​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​เป็น​คน​แรก และ​เมื่อ​พระองค์​มา คน​ของ​พระองค์​ทั้ง​หมด​ก็​จะ​ฟื้น​ขึ้น 24 แล้ว​เมื่อ​พระคริสต์​ทำลาย​พวก​ผู้​ครอบ​ครอง ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ​และ​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ทุก​ประเภท​แล้ว พระองค์​ก็​จะ​มอบ​อาณา​จักร​ให้​กับ​พระเจ้า​พระบิดา ทุก​อย่าง​ก็​จะ​จบ 25 ที่​เป็น​อย่าง​นี้​ก็​เพราะ​มัน​จำเป็น​ที่​พระคริสต์​จะ​ต้อง​ปก​ครอง​จน​กว่า​พระเจ้า​จะ​จัดการ​กับ​ศัตรู​ของ​พระคริสต์​ให้​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์​เสีย​ก่อน 26 ศัตรู​ตัว​สุด​ท้าย​ที่​จะ​ถูก​ทำลาย​คือ​ความ​ตาย 27 เพราะ “พระเจ้า​ได้​ปราบ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ไว้​ใต้​เท้า​ของ​พระองค์​แล้ว” [a] เมื่อ​พระคัมภีร์​พูด​ว่า “ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง” ก็​เข้า​ใจ​ชัด​เจน​ว่า ไม่​ได้​รวม​ถึง​พระเจ้า​ผู้​ได้​ทำ​ให้​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์ 28 เมื่อ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์​แล้ว เมื่อ​นั้น​แม้แต่​พระคริสต์​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​เอง​ก็​ยอม​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​ผู้​ปราบ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ให้​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์ ที่​พระคริสต์​ทำ​อย่าง​นี้ ก็​เพื่อ​พระเจ้า​จะ​ยิ่ง​ใหญ่​ที่สุด​เหนือ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง

29 ถ้า​ไม่​มี​การ​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย คน​ที่​เข้า​พิธี​จุ่ม​น้ำ​เพราะ​อยาก​จะ​ไป​อยู่​กับ​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว [b] จะ​ทำ​อย่าง​ไร พวก​นี้​จะ​เข้า​พิธี​จุ่ม​น้ำ​เพื่อ​จะ​ไป​อยู่​กับ​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว​ทำ​ไม​กัน

30 ถ้า​คน​ตาย​ไม่​ฟื้น ทำ​ไม​เรา​ถึง​ยอม​เสี่ยง​กับ​อันตราย​ทุกๆ​ชั่วโมง 31 พี่​น้อง​ครับ สาบาน​ได้​เลย​ว่า ผม​ตาย​ทุก​วัน เรื่อง​นี้​มัน​แน่​นอน​พอๆ​กับ​ที่​ผม​ภาคภูมิใจ​จริงๆ​ใน​พี่​น้อง​ที่​อยู่​ใน​พระ​เยซูคริสต์​เจ้า 32 ถ้า​ผม​ต่อสู้​กับ​พวก​สัตว์​ป่า​ใน​เมือง​เอเฟซัส [c] (เปรียบ​เทียบ​ให้​ฟัง​นะ​ครับ) ผม​จะ​ได้​ประโยชน์​อะไร ถ้า​คน​ตาย​ไม่​ฟื้น “ก็​ให้​กิน​และ​ดื่ม​ไป​เลย เพราะ​พรุ่งนี้​เรา​ก็​จะ​ตาย​อยู่​แล้ว” [d]

33 อย่า​หลอก​ตัวเอง​เลย “คบ​คน​พาล คน​พาล​ก็​จะ​พา​ให้​เสีย​นิสัย​ดีๆ​ไป” 34 เลิก​เมามาย​ซะ ให้​มี​สติ​อย่าง​ที่​ควร​จะ​มี เลิก​ทำ​บาป​เสีย​เพราะ​พวก​คุณ​บางคน​ยัง​ไม่​รู้​เรื่อง​พระเจ้า​เสีย​ด้วย​ซ้ำ ผม​พูด​อย่าง​นี้​เพราะ​จะ​ให้​พวก​คุณ​อับอาย​ไป​เลย

ตอน​ที่​เรา​ฟื้น​จาก​ความ​ตาย​ เรา​จะ​มี​ร่าง​แบบ​ไหน​หรือ

35 แต่​อาจ​จะ​มี​บางคน​ถาม​ว่า “คน​ตาย​จะ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ได้​อย่าง​ไร พวก​เขา​จะ​มี​ร่าง​แบบ​ไหน” 36 ทำ​ไม​โง่​อย่าง​นี้ สิ่ง​ที่​คุณ​หว่าน​นั้น มัน​จะ​ต้อง​ตาย​ก่อน​ถึง​จะ​มี​ชีวิต​ขึ้น​มา​ได้ 37 และ​ไม่ว่า​คุณ​จะ​หว่าน​อะไร​ก็​ตาม สิ่ง​ที่​คุณ​หว่าน​นั้น​ไม่​ใช่​ต้น​โตๆ​เหมือน​กับ​สิ่ง​ที่​กำลัง​จะ​ขึ้น​มา มัน​เป็น​แค่​เมล็ด อาจ​จะ​เป็น​เมล็ด​ข้าว​สาลี หรือ​เมล็ด​อย่าง​อื่น 38 แล้ว​พระเจ้า​ก็​จะ​ให้​ต้น​ของ​มัน​ตาม​ที่​พระองค์​เลือก พระองค์​ให้​เมล็ด​แต่​ละ​ชนิด​มี​ลำต้น​แตกต่าง​กัน​ไป 39 เนื้อ​ของ​สิ่งมี​ชีวิต​ก็​แตกต่าง​กัน เนื้อ​มนุษย์​ก็​เป็น​แบบ​หนึ่ง เนื้อ​ของ​พวก​สัตว์​ก็​เป็น​อีก​แบบ​หนึ่ง นก​ก็​อย่าง​หนึ่ง ปลา​ก็​อีก​อย่าง​หนึ่ง 40 มี​รูปร่าง​สำหรับ​สิ่ง​ที่​อยู่​บน​ท้องฟ้า และ​ก็​มี​ร่าง​กาย​สำหรับ​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​โลก​ด้วย แต่​ร่าง​กาย​สำหรับ​สวรรค์​มี​ความ​งด​งาม​อย่าง​หนึ่ง​และ​ร่าง​กาย​สำหรับ​โลก​นั้น​ก็​มี​ความ​งด​งาม​อีก​อย่าง​หนึ่ง 41 ดวง​อาทิตย์​มี​ความ​งด​งาม​อย่าง​หนึ่ง ดวง​จันทร์​ก็​อีก​อย่าง​หนึ่ง ดวง​ดาว​ก็​อีก​อย่าง​หนึ่ง และ​แม้แต่​ความ​งด​งาม​ของ​ดวง​ดาว​แต่​ละ​ดวง​ก็​ยัง​แตกต่าง​กัน​เลย 42 มัน​จะ​เป็น​อย่าง​นี้ เมื่อ​คน​ตาย​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่ ร่าง​ที่​ถูก​ฝัง​ใน​ดิน​นั้น​ก็​เน่าเปื่อย​ไป แต่​ร่าง​ที่​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่​นี้​ไม่​มี​วัน​เน่าเปื่อย 43 ร่าง​ที่​ถูก​ฝัง​ใน​ดิน​นั้น​ไม่​มี​เกียรติ แต่​ร่าง​ที่​ฟื้น​ขึ้น​มา​นี้​มี​สง่า​ราศี ร่าง​กาย​ที่​ถูก​ฝัง​ใน​ดิน​นั้น​อ่อนแอ แต่​ร่าง​ที่​ฟื้น​ขึ้น​มา​นี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ 44 ร่าง​ที่​ถูก​ฝัง​ใน​ดิน​นั้น​เป็น​เพียง​ร่าง​กาย​ธรรมดา แต่​ร่าง​ที่​ฟื้น​ขึ้น​มา​นี้​เป็น​ร่าง​ทิพย์​จาก​พระ​วิญญาณ ดัง​นั้น​ใน​เมื่อ​มี​ร่าง​กาย​ธรรมดา​ก็​ต้อง​มี​ร่าง​ทิพย์​ด้วย 45 เหมือน​กับ​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า “อาดัม​ผู้ชาย​คน​แรก​ได้​กลาย​เป็น​มนุษย์​ธรรมดา​ที่​มี​ชีวิต [e][f] แต่​พระคริสต์​ผู้​เป็น​อาดัม​คน​สุด​ท้าย​ได้​กลาย​เป็น​วิญญาณ​ที่​ให้​ชีวิต 46 ร่าง​ทิพย์​ไม่​ได้​เกิด​ก่อน แต่​ร่าง​กาย​ธรรมดา​เกิด​ก่อน​แล้ว​ร่าง​ทิพย์​จึง​ตาม​มา 47 อาดัม​มนุษย์​คน​แรก​นั้น​มา​จาก​ผง​คลีดิน​ใน​โลก​นี้ ส่วน​พระคริสต์​มนุษย์​คน​ที่​สอง​มา​จาก​สวรรค์ 48 พวก​ที่​เป็น​ของ​โลก​นี้​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​อาดัม​มนุษย์​คน​แรก​ที่​มา​จาก​ผง​คลีดิน​นั้น พวก​ที่​เป็น​ของ​สวรรค์​นั้น​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​พระคริสต์​มนุษย์​คน​ที่​สอง​ที่​มา​จาก​สวรรค์​นั้น 49 เนื่อง​จาก​ตอน​นี้​เรา​มี​ร่าง​เหมือน​กับ​อาดัม​มนุษย์​คน​แรก​ที่​มา​จาก​ผง​คลีดิน วัน​หนึ่ง​เรา​ก็​จะ​มี​ร่าง​เป็น​เหมือน​พระคริสต์​มนุษย์​คน​ที่​สอง​ที่​มา​จาก​สวรรค์​ด้วย

50 พี่​น้อง​ครับ ผม​จะ​บอก​พวก​คุณ​ว่า ร่าง​ที่​เป็น​เนื้อ​และ​เลือด​ของ​เรา​ตอน​นี้ ไม่​สามารถ​ที่​จะ​มี​ส่วน​ใน​อาณา​จักร​ของ​พระเจ้า​ได้ สิ่ง​ที่​เน่าเปื่อย​ได้​ก็​ไม่​สามารถ​จะ​มี​ส่วนร่วม​กับ​สิ่ง​ที่​ไม่​มี​วัน​เน่าเปื่อย​เหมือน​กัน 51 ฟัง​ให้​ดี ผม​จะ​บอก​ความ​ลับ​ให้​รู้ พวก​เรา​จะ​ไม่​ตาย​กัน​หมด​ทุก​คน​หรอก แต่​พวก​เรา​ทุก​คน​จะ​ถูก​เปลี่ยน​แปลง​ทัน​ที​ทัน​ใด 52 ใน​ชั่ว​พริบตา​เมื่อ​เป่า​แตร​ครั้ง​สุด​ท้าย เพราะ​เสียง​แตร​จะ​ดัง​ขึ้น และ​คน​ตาย​ก็​จะ​ฟื้น​ขึ้น​ใน​รูปร่าง​ที่​ไม่​มี​วัน​เน่า​เปื่อย และ​พวก​เรา​ที่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ก็​จะ​ถูก​เปลี่ยน​แปลง​ไป 53 เพราะ​ร่าง​ที่​กำลัง​เน่าเปื่อย​จะ​สวม​ร่าง​ที่​ไม่​เน่า​เปื่อย และ​ร่าง​ที่​ต้อง​ตาย​นี้​จะ​ต้อง​สวม​ด้วย​ร่าง​ที่​ไม่​มี​วัน​ตาย 54 เมื่อ​ร่าง​ที่​เน่าเปื่อย​นี้​สวม​สิ่ง​ที่​ไม่​เน่า​เปื่อย​แล้ว และ​ร่าง​ที่​ต้อง​ตาย​นี้​สวม​สิ่ง​ที่​ไม่​มี​วัน​ตาย​แล้ว สิ่ง​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ก็​จะ​เป็น​ความ​จริง​ที่​ว่า

“ความ​ตาย​ก็​พ่าย​แพ้​อย่าง​ราบคาบ​แล้ว”

55 “ว่า​ไง ความ​ตาย ชัย​ชนะ​ของ​เจ้า​หาย​ไป​ไหน​หมด​แล้ว
    ว่า​ไง ความ​ตาย พิษสง [g]​ของ​เจ้า​หาย​ไป​ไหน​หมด​แล้ว”

56 พิษสง​ของ​ความ​ตาย​นั้น​คือ​บาป และ​อำนาจ​ของ​บาป​ก็​มา​จาก​กฎ 57 แต่​ขอบคุณ​พระเจ้า ที่​ทำ​ให้​เรา​ชนะ​ผ่าน​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา

58 ดัง​นั้น พี่​น้อง​ที่รัก ให้​มั่นคง​อย่า​หวั่นไหว และ​ให้​ทุ่มเท​กับ​งาน​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ตลอด​เวลา เพราะ​คุณ​ก็​รู้​ว่า​จะ​ได้​รับ​รางวัล​สำหรับ​งาน​หนัก​ที่​คุณ​ทำ​เพื่อ​องค์​เจ้า​ชีวิต​นั้น​แน่

Footnotes:

  1. 1 โครินธ์ 15:27 พระเจ้า … พระองค์​แล้ว อ้าง​มา​จาก เพลง​สดุดี 8:6
  2. 1 โครินธ์ 15:29 เพราะ​อยาก … ตาย​ไป​แล้ว หรือ “เพราะ​เห็นแก่” หรือ “เพื่อ​ประโยชน์​ของ​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว”
  3. 1 โครินธ์ 15:32 สัตว์​ป่า​ใน​เมือง​เอเฟซัส เปาโล​คง​หมายถึง พวก​ศัตรู​ที่​อยาก​ฆ่า​เขา​ใน​เมือง​เอเฟซัส
  4. 1 โครินธ์ 15:32 ก็​ให้​กิน … ตาย​อยู่​แล้ว อ้าง​มา​จาก​หนังสือ​อิสยาห์ 22:13; 56:12
  5. 1 โครินธ์ 15:45 ที่​มี​ชีวิต หรือ​อาจ​จะ​แปล​ได้​ว่า “วิญญาณ”
  6. 1 โครินธ์ 15:45 อาดาม … มี​ชีวิต อ้าง​มา​จาก​หนังสือ ปฐม​กาล 2:7
  7. 1 โครินธ์ 15:55 พิษสง หรือ​แปล​ตรงๆ​ได้​ว่า “เหล็ก​นัย”
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes