Add parallel Print Page Options

Какви треба да бидат водачите и помошниците во црквите

Точно е дека кога некој сака да биде водач[a] на црква, посакува многу возвишена работа. Затоа, за да биде човек водач на црква мора да биде без пороци, да и биде верен[b] на својата сопруга, да биде воздржан, разумен, со добар углед, гостољубив и способен да поучува. Не смее да се опива, ниту да врши насилства. Треба да биде трпелив, да не е склон кон расправии и да не биде алчен за пари.

Треба да биде добар домаќин, а неговите деца треба да го слушаат и да го почитуваат. Ако тој не умее да го води сопственото домаќинство, како тогаш ќе се грижи за Божјата црква!?

Тој не смее да биде новообратен, за да не стане горделив и да ја направи истата грешка што ја направи и Ѓаволот[c]. Тој треба да ужива добар углед и кај луѓето што не и припаѓаат на црквата. Во спротивно, тој може да падне во стапицата на Ѓаволот и да се посрамоти.

Истото важи и за ѓаконите[d] во црквата. Тие мора да бидат сериозни и чесни луѓе, да не лажат, да не се опиваат и да не бидат алчни за пари. Мора да имаат чиста совест и цврсто да се држат до начелата[e] на христијанската вера кои сега ни се откриени. 10 Пред да бидат назначени за ѓакони, тие треба да се докажат како луѓе без пороци.

11 Исто така и нивните жени[f] треба да бидат сериозни. Не треба да се занимаваат со озборување, не треба да бидат избувливи, туку треба да бидат верни во секој поглед.

12 Секој ѓакон треба да и биде верен на својата сопруга[g], добро да си ги воспитува децата и добро да го води сопственото домаќинство. 13 Тие што добро ги извршуваат ѓаконските должности во црквата треба да бидат наградени со почит и доверба како верни следбеници на Исус Христос.

Тајната на нашата вера

14 Се надевам дека набрзо ќе те посетам, но сепак ти го пишувам ова 15 за, ако се забавам, да знаеш како треба да се однесува секој што му припаѓа на Божјото семејство, а тоа е Црквата на Живиот Бог, столбот и темелот на вистината.

16 Без сомнение, тајната на вистинската вера во Бог е величествена:

Христос дојде во човечко тело.

Светиот Дух потврди дека Тој ја исполни Божјата волја.

Ангелите Го видоа.

За Него им беше проповедано на народите.

Луѓето поверуваа во Него.

Тој славно се вознесе на небото.

Footnotes

  1. 1 Тимотеј 3:1 На грчки: епископон, што значи надзорник.
  2. 1 Тимотеј 3:2 Буквално: да биде маж само на една жена.
  3. 1 Тимотеј 3:6 Или: да падне под иста осуда како и Ѓаволот, или: Ѓаволот ќе го искористи тоа и ќе го собори.
  4. 1 Тимотеј 3:8 На грчки: диаконос, што значи помошник.
  5. 1 Тимотеј 3:9 Буквално: до тајните на верата.
  6. 1 Тимотеј 3:11 Или: жените - ѓакони.
  7. 1 Тимотеј 3:12 Буквално: да биде маж само на една жена.