Add parallel Print Page Options

Павле го праќа Тимотеја во Солун

Веќе не можевме да издржиме. Решивме само ние да останеме во Атина, а кај вас да го пратиме нашиот брат Тимотеј. Тој работи со нас за Бог и ни помага во проповедањето на Радосната вест за Христос. Сакавме тој да ве охрабри и да ја зацврсти вашата вера. Не сакаме никој од вас да се обесхрабри од овие тешкотии. Однапред знаевте дека ќе треба да страдаме. Кога бевме кај вас, ви кажувавме дека ќе минуваме низ неволи. Така и се случи. Затоа јас не можев да чекам повеќе и го испратив Тимотеј да види како се држите, во каква состојба е вашата вера. Страхував Сатаната да не успеал да ве поколеба преку искушенија и да го уништи сето она што ние го постигнавме.

Сега Тимотеј се врати од кај вас и ни донесе радосни вести. Ни раскажа дека во вас има и вера и љубов. Ни пренесе дека со радост се сеќавате на нас, и дека и вие копнеете пак да не видите.

Така, драги пријатели, и покрај сите маки и страдања низ кои минуваме, вашата вера многу не охрабри. Вашата непоколеблива вера во Господ претставува силен поттик[a] за нас. Како да Му се заблагодариме на Бог за вас? Како да Му возвратиме за сета радост што ни ја причинувате? 10 Деноноќно, од се срце Му се молиме на Бог пак да се сретнеме со вас и да ви помогнеме онаму каде што имате потреба во однос на вашата вера.

11 Се молиме Бог, нашиот Татко, и Господ Исус Христос, да ни дозволат пак да дојдеме кај вас. 12 Господ нека ја поттикне љубовта што ја имате еден спрема друг и спрема сите луѓе. Таа љубов нека расте онака како што расте нашата љубов спрема вас. 13 А кога нашиот Господ Исус ќе дојде, заедно со сите Негови следбеници, нека ги направи вашите срца чисти и посветени во очите на Бог, нашиот Татко. Амин.

Footnotes

  1. 1 Солунците 3:8 Или: ни дава нов живот, не живнува.