Add parallel Print Page Options

Адамов родослов до Ноја

Ово је запис Адамовог родослова.

Када је Бог оног дана створио човека, начинио га је по свом лику. Створио их је мушко и женско. Оног дана када их је створио, благословио их је и назвао „човек“.

Када је Адаму било стотину тридесет година родио му се син, њему сличном. Дао му је име Сит. Након што му се родио Сит, Адам је живео још осам стотина година, те му се родило још синова и ћерки. Адам је укупно живео девет стотина тридесет година, те умро.

Када је Ситу било стотину и пет година, родио му се Енос. После његовог рођења, Сит је живео још осам стотина седам година, те му се родило још синова и ћерки. Сит је укупно живео девет стотина дванаест година, те умро.

Када је Еносу било деведесет година, родио му се Кајинан. 10 Након што му се родио Кајинан, Енос је живео још осам стотина петнаест година, те му се родило још синова и ћерки. 11 Енос је укупно живео девет стотина пет година, те умро.

12 Када је Кајинану било седамдесет година, родио му се Малелеило. 13 Након што му се родио Малелеило, Кајинан је живео још осам стотина четрдесет година, те му се родило још синова и ћерки. 14 Кајинан је укупно живео девет стотина десет година, те умро.

15 Када је Малелеилу било шездесет пет година, родио му се Јаред. 16 Након што му се родио Јаред, Малелеило је живео још осам стотина тридесет година, те му се родило још синова и ћерки. 17 Малелеило је укупно живео осам стотина деведесет пет година, те умро.

18 Када је Јареду било стотину шездесет две године, родио му се Енох. 19 Након што му се родио Енох, Јаред је живео још осам стотина година, те му се родило још синова и ћерки. 20 Јаред је укупно живео девет стотина шездесет две године, те умро.

21 Када је Еноху било шездесет пет година, родио му се Матусал. 22 Након Матусаловог рођења Енох је живео са Богом још три стотине година, те му се родило још синова и ћерки. 23 Енох је укупно живео три стотине шездесет пет година. 24 Енох је живео са Богом, а онда нестао, јер га је Бог узео.

25 Када је Матусалу било стотину осамдесет седам година, родио му се Ламех. 26 Након Ламеховог рођења, Матусал је живео још седам стотина осамдесет две године, те му се родило још синова и ћерки. 27 Матусал је укупно живео девет стотина шездесет девет година, те умро.

28 Када је Ламеху било стотину осамдесет две године, родио му се син. 29 Дао му је име „Ноје“[a], рекавши: „Он ће нас утешити у труду и напору наших руку на земљи коју је проклео Господ.“ 30 Након Нојевог рођења, Ламех је живео још пет стотина деведесет пет година, те му се родило још синова и ћерки. 31 Ламех је укупно живео седам стотина седамдесет седам година, те умро.

32 Када је Ноју било пет стотина година, родили су му се Сим, Хам и Јафет.

Footnotes

  1. 5,29 Име Ноје значи утеха, одмор.