Add parallel Print Page Options

Исавов родослов

36 Ово је родослов Исава, то јест Едома.

Исав је узео себи за жене две хананске девојке: Аду, ћерку Елона Хетита, и Оливему, ћерку Ане, унуку Севегона Евејца, и Васемату, ћерку Исмаилову, Навајотову сестру.

Ада је Исаву родила Елифаса, а Васемата му је родила Рагуила. Оливема је родила Јеуса, Јеглома и Кореја. То су Исавови синови који су му се родили у Ханану.

Исав је узео своје жене, своје синове, своје ћерке, и све своје људе из свога дома, своју стоку – ситну и крупну, и сву своју имовину коју је стекао у Ханану, те се одвојио од свога брата Јакова. Наиме, њихова имовина је била исувише велика да би могли да живе заједно; земља у којој су живели није их више могла издржавати због њихове стоке. Зато се Исав, то јест Едом, настанио у брдској области Сира.

А ово је родослов Исава, праоца Едомаца, у брдској области Сира.

10 Ово су имена Исавових синова:

Елифас, син Исавове жене Аде, Рагуило, син Исавове жене Васемате.

11 Елифасови синови су били:

Теман, Омар, Софар, Готом и Кенез.

12 Тамна, иноча Исавовог сина Елифаса, је родила Елифасу Амалика. То су потомци Исавове жене Аде.

13 Ово су синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе. То су потомци Исавове жене Васемате.

14 Ово су синови Исавове жене Оливеме, ћерке Анине, унуке Севегонове.

Она је родила Исаву Јеуса, Јеглома и Кореја.

15 Ово су кнезови над Исавовим потомцима.

Синови Исавовог првенца Елифаса су кнезови:

Теман, Омар, Софар, Кенез, 16 Кореј, Готом и Амалик. Ови кнезови су Елифасови синови у Едому, и потомци Исавове жене Аде.

17 Ово су потомци Исавовог сина Рагуила.

Кнезови: Нахат, Зара, Шама и Мозе. Ови кнезови су синови Рагуилови у едомској земљи, а унуци Исавове жене Васемате.

18 Ово су синови Исавове жене Оливеме. Кнезови:

Јеус, Јеглом и Кореј. То су потомци Исавове жене Оливеме, Анине ћерке.

19 То су синови Исавови, и то су кнезови у Едому.

20 Ово су синови Сира Хоријца, становника оне земље:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, 21 Дисон, Асар и Дисан. Ови Сирови синови су кнезови Хоријаца у едомској земљи.

22 Ово су Лотанови синови:

синови Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

23 Ово су Совалови синови:

Голам, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

24 Ово су Севегонови синови:

Аја и Ана. Ана је онај што је нашао изворе вруће воде у пустари, док је напасао магарце свога оца Севегона.

25 Анина деца су:

Дисон и Анина ћерка Оливема.

26 Дисанови синови су:

Амада, Асван, Итран и Харан.

27 Ово су Асарови синови:

Валан, Заван и Акан.

28 Ово су Дисанови синови:

Уз и Аран.

29 Ово су кнезови Хоријски:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, 30 Дисон, Асар и Рисон.

То су кнезови хоријски по њиховим клановима у земљи Сир.

Едомов родослов

31 А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом.

32 Над Едомом је владао Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

33 Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

34 Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

35 Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

36 Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

37 Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци[a].

38 Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов.

39 Кад је Валенон, син Ахворов умро, на његово место се зацарио Адар. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове.

40 Ово су имена Исавових кнезова према њиховим породицама и насеобинама:

Тамна, Гола, Јетет,

41 Оливема, Ила, Финон,

42 Кенез, Теман, Мивсар,

43 Магедило и Ирам.

То су били едомски кнезови према својим насеобинама у земљи коју су запосели.

То је Исав, праотац Едомаца.

Footnotes

  1. 36,37 Вероватно Еуфрат.