Add parallel Print Page Options

Таблица народа

10 Ово је родослов Нојевих синова: Сима, Хама и Јафета. Њима су се родили синови после потопа.

Јафетовци

Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим. (Од њих су се разгранали острвски народи по својим земљама; сваки са својим језиком, својим родовима и својим племенима.)

Хамовци

Хамови синови су:

Куш и Мисраим[a], Фут и Ханан.

А Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

Кушу се родио Неврод. Овај је постао први моћник на земљи. Он је био и моћни ловац пред Господом. Зато се каже: „Као Неврод, моћни ловац пред Господом.“ 10 Његово царство су у почетку сачињавали: Вавилон, Орех, Архад и Халани у земљи Сенар. 11 Из те земље је отишао у Асирију и подигао Ниниву, Реховот Ир и Халах, 12 те Ресен између Ниниве и великог града Халаха.

13 Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 14 па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

15 Ханану се родио Сидон, његов првенац, и Хет. 16 Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 17 Евејци, Арукејци, Синијци, 18 Арвађани, Самарјани, и Амаћани.

После су се хананска племена расејала, 19 тако да се граница Хананаца протезала од Сидона према Герару, све до Газе, па према Содоми и Гомори, Адми и Севојиму, све до Ласа.

20 То су Хамови потомци, према својим племенима и језицима, по својим земљама и народима.

Симовци

21 А и Симу, праоцу свих синова Еверових, старијем брату Јафетовом, родили су се синови.

22 Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

23 А Арамови синови су:

Уз, Ул, Гетер и Мас.

24 Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

25 Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили; а његов брат се звао Јектан.

26 Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 27 Адорам, Узал, Дикла, 28 Овал, Авимаил, Сава, 29 Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

30 Њихова су се насеља протезала од Масе до Сафира, источног горја.

31 То су Симови синови према својим племенима и језицима, земљама и народима.

32 То су племена Нојевих синова према својим родословима и народима. Од њих су се разгранали народи после потопа.

Footnotes

  1. 10,6 Мисраим је праотац свих Мисираца, свих Египћана. (Мисир је старо име Египта.)