Add parallel Print Page Options

Соломонови државни службеници

Цар Соломон је владао над свим Израиљем. Ово су били његови главари:

Азарија, син Садоков, свештеник;

Елиореф и Ахија, синови Сисини, писари;

Јосафат, син Ахилудов, дворски саветник;

Венаја, син Јодајев, војвода над војском,

Садок и Авијатар, свештеници;

Азарија, син Натанов, је био над намесницима;

Завут, син Натанов, свештеник и царев пријатељ;

Ахисар, дворски управитељ;

и Адонирам, син Авдин, над принудним радом.

Соломонови намесници

Соломон је имао дванаест намесника по свем Израиљу, који су цара и његов дом снабдевали храном; сваки је био дужан да снабдева храном по један месец у години. Ово су њихова имена:

Син Оров у Јефремовој гори;

син Декеров у Макасу, Са̂лвиму, Вет-Семесу и Елону Вет-хананском;

10 син Еседов, у Арувоту; он је био надлежан за Сокот и сав еферски крај;

11 син Авинадавов, над свим дорским крајем; жена му је била Тафата, ћерка Соломонова;

12 Вана, син Ахилудов, је био над Танахом и Мегидоном и свим Вет-Саном, који је код Сартана, под Језраелом, од Вет-Сана до Авел-Меоле, до преко Јокмеама;

13 син Геверов у Рамоту галадском; он је управљао селима Јаира, сина Манасијиног, у Галаду и арговској области у Васану, над шездесет великих градова са зидинама и бронзаним преворницама;

14 Ахинадав, син Идов, у Маханајиму;

15 Ахимас у Нефталиму; он је био ожењен Васематом, ћерком Соломоновом;

16 Вана, син Хусајев, у Асиру и Валоту;

17 Јосафат, син Фарујин, у Исахару;

18 Семај, син Илин, у Венијамину;

19 Гевер, син Уријев, у земљи галадској, у земљи аморејског цара Сихона и васанског цара Ога. Био је само један намесник у тој земљи.

Соломонова величина

20 Јуда и Израиљ су били многобројни као песак покрај мора. Јели су и пили и веселили се. 21 Соломон је владао над свим царствима од Еуфрата до филистејске земље и египатске границе. Они су доносили данак и служили Соломону свег његовог века.

22 Дневна количина хлеба за Соломонов двор била је тридесет кора[a] једног брашна, и шездесет кора другог брашна[b]; 23 десет угојених волова и двадесет волова с пашњака; стотину оваца и коза, осим јелена, срна, срндаћа и угојене живине. 24 Јер он је владао над свим подручјима западно од Еуфрата, од Тапсе до Газе, над свим царевима западно од Еуфрата. Он је уживао мир у свим подручјима унаоколо. 25 Јуда и Израиљ, од Дана до Вир-Савеје, су спокојно живели, свако под својом лозом и под својом смоквом, у све дане Соломонове.

26 А Соломон је имао четрдесет хиљада коња за јаслама за своја кола, и дванаест хиљада коњаника.

27 А намесници су, сваки свог месеца, снабдевали храном цара Соломона и све који су седели за његовим столом; и нису дозволили да нешто недостаје. 28 Они су, такође, сваки према свом реду, доносили јечам и сламу за коње и коње за вучу на место које је тамо било одређено.

Соломонова мудрост

29 А Господ је Соломону дао веома велику мудрост и разборитост, и разумевање широко као песак на морској обали. 30 Соломон је својом мудрошћу надмашио мудрост свих народа истока и сву мудрост Египта. 31 Био је мудрији од сваког човека, мудрији од Етана Езраита, и од Емана, Халкола и Дарде, синова Маолових, па се његово име прочуло по свим народима унаоколо. 32 Саставио је три хиљаде пословица, а његових песама је било хиљаду и пет. 33 Говорио је о дрвећу, од кедра са Ливана до изопа, који расте из зида; говорио је о животињама и птицама, о гмизавцима и рибама. 34 Људи из свих народа долазили су да чују Соломонову мудрост, од свих царева на земљи који су чули за његову мудрост.

Footnotes

  1. 4,22 Око 5 t.
  2. 4,22 Око 10 t.