Add parallel Print Page Options

Венијаминови потомци

Венијамину се родио Вела, његов првенац;

Асвил је био други, Ара трећи,

Ноја четврти, и Рафај пети.

Велини синови су били:

Адар, Гира, Авијуд, Ависуј, Наман, Ахоја, Гира, Шефуфан и Урам.

Ово су били Ехудови синови. Они су били главари отачких домова становника Гаваје, који су били изгнани у Манахат:

Наман, Ахија и Гира, који их је одвео у изгнанство; њему су се родили Уза и Ахихуд.

Сарајим је имао синове у моавској земљи након што се развео од својих жена Усиме и Варе. Он је са својом женом Одесом имао Јовава, Сивију, Мису, Малхама, 10 Јеуса, Сахију и Мирму. То су били његови синови, и главари отачких домова. 11 Са Усимом је имао Авитова и Елфала.

12 Елфалови синови су били: Евер, Мисам и Самед, који је сазидао Онан и Лод и његова села, 13 и Верија и Сема, који су били главари отачких домова становника Ајалона; они су натерали у бег становнике Гата.

14 Ахијо, Сасак, Јеремот, 15 Зевадија, Арад, Едер, 16 Михаило, Јеспа и Јоха били су Веријини синови.

17 Зевадија, Месулам, Језекија, Хевер, 18 Исмерај, Језлија и Јовав били су Елфалови синови.

19 Јаким, Зихрије, Завдије, 20 Елинај, Цилтај, Елило, 21 Адаја, Вераја и Симрат били су Семајеви синови.

22 Јишпан, Евер, Елило, 23 Авдон, Зихрије, Анан, 24 Хананија и Елам и Антотија, 25 Јефедија, и Фануило, били су Сасакови синови.

26 Самсерај, Сеарија, Готолија, 27 Јересија, Илија и Зихрије, били су Јероамови синови.

28 Ови су били главари отачких домова по својим родословима. Живели су у Јерусалиму.

29 Гаваонов отац је живео у Гаваону.

Жена му се звала Маха. 30 Његов првенац је био Авдон, па Сур, Кис, Вал, Надав, 31 Гедор, Ахијо, Захер, 32 и Миклот, коме се родио Сима. Они су са својом браћом живели у Јерусалиму насупрот својих сродника.

33 Неру се родио Кис, Кису се родио Саул, а Саулу су се родили Јонатан, Малхи-Сув, Авинадав и Есвал.

34 Јонатанов син је био Меривал[a], а Меривалу се родио Миха.

35 Михини синови су били:

Фитон, Мелех, Тареја и Ахаз. 36 Ахазу се родио Јоада, а Јоади су се родили Алемет, Азмавет и Зимрије. Зимрији се родио Моса. 37 Моси се родио Винеја; његов син је био Рафај, његов син Елеаса и његов син Ацел.

38 Ацел је имао шест синова, а ово су им имена:

Азрикам, Вохеруј, Исмаило, Сеарија, Овадија и Анан. Сви ови су били Ацелови синови.

39 А синови његовог брата Исека: његов првенац Улам, Јеус други, и Елифелет трећи. 40 Уламови синови су били храбри ратници, који су натезали лук. Имали су много синова и унука, стотину педесет.

Сви ови су били Венијаминови потомци.

Footnotes

  1. 8,34 Мефивостеј.