Add parallel Print Page Options

Исахарови потомци

Исахарови синови су били:

Тола, Фува, Јасув и Симрон; ова четворица.

Толини синови:

Озије, Рефаја, Јерило, Јамај, Јивсам и Самуило, главари својих отачких домова од Толе, храбри ратници по својим родословима. У Давидово време су бројили двадесет две хиљаде шест стотина људи.

Озијеви синови:

Језраја, и синови Израјини: Михаило, Овадија, Јоило и Јесија; укупно пет главара. Према њиховим родословима и њиховим отачким домовима, било их је тридесет шест хиљада ратника, јер су имали много жена и синова.

Њихове браће ратника по свим породицама Исахаровим, који су били убележени у родослове, било је осамдесет седам хиљада.

Венијаминови потомци

Венијаминови синови:

Вела, Вехер и Једиаило; ова тројица.

Велини синови:

Есвон, Озије, Озило, Јеримот и Ирије; пет главара отачких домова, храбри људи. У родослове их је било убележено двадесет две хиљаде тридесет четири.

Вехерови синови:

Земира, Јоас, Елиезер, Елиоинај, Амрије, Јеремот, Авија, Анатот и Алемет. Сви ови су били Вехерови синови. Оних који су били убележени у родослове као главари својих отачких домова, и храбрих ратника, било је двадесет хиљада две стотине.

10 Једиаилови синови:

Валан, и синови Валанови: Јеус, Венијамин, Аод, Ханана, Зитан, Тарсис и Ахисар. 11 Свих ових Једиаилових синова по главарима отачких породица, храбрих људи, било је седамдесет хиљада две стотине војника спремних за рат.

12 Суфејци и Упејци су били Ирови потомци, а Усеји потомци Ахирови.

Нефталимови потомци

13 Нефталимови синови:

Јасило, Гуније, Јесер и Салум, потомци Валини.

Манасијини потомци

14 Манасијини синови:

Есрил, кога му је родила његова иноча Арамејка. Она је родила и Махира, оца Галадовог. 15 А Махир се оженио код Упејаца и Суфејаца. Његова сестра се звала Маха.

Другом сину је било име Салпад; Салпад је имао само ћерке.

16 Маха, Махирова жена, је родила сина, коме је дала име Фарес. Његовом брату је дала име Серес. Његови синови су били Улам и Рекем.

17 Уламов син:

Ведан.

То су синови Галада, сина Махира, сина Манасијиног. 18 Његова сестра Амолекета је родила Исуда, Авиезера и Малу.

19 Семидини синови били су:

Ахијан, Сихем, Ликхије и Анијам.

Јефремови потомци

20 Јефремови синови:

Сутала, и његов син Веред, његов син Тахат, његов син Елада, и његов син Тахат, 21 његов син Завад, његов син Сутала, Езер и Елеад.

Њих двојицу су убили људи из Гата, рођени у земљи, кад су Гаћани сишли да им отму стоку. 22 Њихов отац Јефрем је дуго жалио за њима, па су његова браћа дошла да га теше. 23 Затим је легао са својом женом, која је затруднела и родила сина. Он му је дао име Верија[a], јер је несрећа задесила његову кућу. 24 Његова ћерка је била Сера, која је сазидала Горњи и Доњи Вет-Орон и Узен-Серу.

25 Рефа је био његов[b] син, његов син Ресеф, његов син Тела, његов син Тахан, његов син беше Тела, а његов син Тахан,

26 његов син Ладан, његов син Амијуд, његов син Елисама, 27 његов син Навин, и његов син Исус.

28 Њихов посед и њихова насеља били су Ветиљ са својим селима, Наран на истоку, а на западу Гезер са својим селима, Сихем са својим селима, све до Гаја и његових села. 29 Уздуж поседа Манасијиних синова били су: Вет-Сан са својим селима, Танах са својим селима, Мегидон са својим селима, и Дор са својим селима. Ту су живели потомци Јосифа, сина Израиљевог.

Асирови потомци

30 Асирови синови били су:

Јемна, Јесва, Јесвија и Верија, и њихова сестра Сера.

31 Веријини синови:

Хевер и Мелхил, који је отац Вирзајитов.

32 Хеверу су се родили:

Јафлет, Сомир, Хотам и њихова сестра Сија.

33 Јафлетови синови су били:

Фасах, Вимхал и Асват; то су били Јафлетови синови.

34 Самирови синови:

Ахије и Рога, Јехува и Арам.

35 Синови Елема, брата његовог:

Софа, Јемна, Селис и Амал.

36 Софини синови:

Суја, Арнефер, Суал, Верије, Јемра, 37 Восор, Од, Сама, Силиса, Итран и Веира.

38 Јетерови синови:

Јефонија, Фиспа и Ара.

39 Улини синови:

Арах, Анило и Рисија.

40 Сви ови били су Асирови потомци, главари отачких домова, пробрани људи, храбри ратници и главари међу кнезовима. Они су били убележени у своје родослове према њиховим борбеним јединицама. Број људи је износио двадесет шест хиљада.

Footnotes

  1. 7,23 Ово име на изворном језику је веома слично изразу у невољи.
  2. 7,25 Мисли се на Јефрема.