Add parallel Print Page Options

Јудини потомци

Јудини синови:

Фарес, Есрон, Хармија, Ор и Совал.

Реаји, сину Соваловом, родио се Јат, а Јату се родио Ахумаја и Лад. То су породице саратске.

Ови су од оца Етама:

Језраел, Јесма и Једвас, а њиховој сестри је било име Аселелфонија. Фануило је био отац Гедору, а Езер је био Хусин отац.

То су били синови Ора, првенца Ефрате, оца Витлејемовог.

Асхор, Текујин отац, је имао две жене, Елу и Нару.

Нара му је родила Ахузама, Ефера, Темана и Ахастара. То су Нарини синови.

Синови Елини: Серет, Цохар и Етнан. Косу се родио Анув. Совив, и породице Ахарила, сина Арумовог.

А Јавис је био славнији од своје браће. Његова мајка му је дала име „Јавис“[a] говорећи: „То је зато што сам га родила с болом.“ 10 Јавис је призвао Бога Израиљевог говорећи: „Благослови ме и рашири моје међе! Нека твоја рука буде са мном, и сачувај ме од несреће, да се не мучим!“ И Бог је услишио што је тражио.

11 Хелуву, сину Сујином, родио се Мехир, Он је био Естонов отац. 12 Естону су се родили Вет-Рафа, Фесеја и Техина, отац града Нас. То су Рихавови људи.

13 Кенезови синови су били

Готонило и Сораја.

А Готонилови синови:

Атат и Меонатај[b]. 14 Меонотају се родио Офра,

а Сораји се родио Јоав,

предак Ге-Харасимљана, названих тако јер су били резбари.[c]

15 А синови Халева, сина Јефонијиног, су били:

Ир, Ила и Нам.

Илин син

је био Кенез.

16 Јелелеилови синови:

Зиф, Зифа, Тирија и Асареило.

17 Езрини синови:

Јетер, Меред, Ефер и Јалон. Мередова жена је родила Маријама, Самаја и Јесву, оца Естемоје. 18 А његова жена Јудејка родила је Јареда оца Гедора, Хевера оца Сокота, и Јекутила оца Заноје. То су били синови Витије, ћерке фараонове, којом се Меред оженио.

19 А синови Одијине жене, сестре Нама оца Кеиле били су:

Гармија и Естемоја Махаћанин.

20 Симонови синови:

Амнон, Рина, Вен-Анан и Тилон.

Јесејеви синови:

Зохет и Вен-Зохет.

21 Синови Силомови, сина Јудиног:

Ир, Лихин отац, и Лада, Марисин отац, и породице платнарског дома у Вет-Асвеји; 22 па Јоким и Козевљани, Јоас и Сараф, који су владали у Моаву, и Јасуви-Лехем. То је по древним записима. 23 Они су били лончари, који су живели у Натаиму и Гедири; тамо су били у царевој служби.

Симеунови потомци

24 Симеунови синови:

Намуило, Јамин, Јарив, Зара и Саул;

25 његов син Салум, његов син Мивсам, и његов син Мишма.

26 Мишмини потомци:

Амуило, његов син, његов син Захур и његов син Семај.

27 Семај је имао шеснаест синова и шест ћерки. Његова браћа нису имала много деце, а ни све њихове породице нису биле толико бројне као јудејске. 28 Живели су у Вир-Савеји, Молади, Асар-Суалу, 29 Вали, Асему, Толаду, 30 Ватуилу, Орми, Сиклагу, 31 Вет-Маркавоту, Асар-Сусиму, Вет-Виреју и у Сарајиму. То су били њихови градови до цара Давида. 32 Њихова села била су: Етам, Ајин, Римон, Тохен и Асан – пет градова, 33 са свим њиховим селима која су била око тих градова све до Вала. То су била њихова насеља; овако су се водили према својим родовима:

34 Месовав, Јамлих и Јоса син Амасијин, 35 Јоило и Јуј, син Јосивије, сина Сораје, сина Асиловог, 36 Елиоинај, Јакова, Јесохаја, Асаја, Адило, Јесимило и Венаја, 37 и Зиза, син Сифија, сина Алона, сина Једаје, сина Симрија, сина Семајиног.

38 Ови именовани били су кнезови у својим породицама. Пошто су се њихове породице веома умножиле, 39 отишли су надомак Гедора, на источној страни долине, тражећи пашу за своја стада. 40 Нашли су обилату и добру пашу. Земља је била широка, спокојна и мирна, јер су становници, који су претходно живели тамо, били Хамови потомци.

41 Ти што су били записани по именима дошли су у дане Језекије, цара Јудиног, и оборили се на њихове шаторе, и на Меуњане који су се затекли тамо, и извршили над њима клето уништење, тако да их нема данас. Потом су се населили на њихово место, јер је тамо било паше за њихова стада. 42 А неки од њих, пет стотина Симеунових потомака, отишли су на гору Сир, на челу са Фелатијом, Неаријем, Рефајом и Озилом, синовима Јесејевим. 43 Они су побили преостале Амаличане и тамо живе све до данас.

Footnotes

  1. 4,9 У јеврејском, име Јавис има сличан призвук као бол. Ради се о игри речи.
  2. 4,13 Неки манускрипти Септуагинте и Вулгате наводе Меонотаја, иако га јеврејски текст не помиње.
  3. 4,14 Ге-Харасим значи Долина резбара, или Долина дрводеља (Даничић).