Add parallel Print Page Options

Војни редови

27 Ово је број Израиљаца, главара отачких домова, заповедника над хиљаду и стотину, и њихових надгледника, који су служили цару у свему што се тицало редова. Они су долазили и одлазили од месеца до месеца, током свих месеци у години. Сваки ред је имао двадесет четири хиљаде.

Над првим је редом првог месеца био Завдилов син Јасовеам. У његовом реду је било двадесет четири хиљаде. Он је био од Фаресових потомака, а био је главар над свим старешинама у војсци првог месеца.

Над редом другог месеца био је Додај Ахошанин, а војвода у његовом реду био је Миклот; и он је у свом реду имао двадесет четири хиљаде.

Трећи војвода трећег месеца био је Венаја, син Јодаја свештеника, главар; и у његовом реду је било двадесет четири хиљаде. Тај Венаја је био јунак међу тридесеторицом и над тридесеторицом. Над његовим редом је био његов син Амизавад.

Четврти, четвртог месеца, био је Асаило брат Јоавов, а за њим његов син Зевадија; и у његовом реду је било двадесет четири хиљаде.

Пети, петог месеца, био је главар Самут Језрајанин; и у његовом реду је било двадесет четири хиљаде.

Шести, шестог месеца, био је Икисов син Ира, Текујанин. У његовом реду било је двадесет четири хиљаде.

10 Седми, седмог месеца, био је Хелис Фелоњанин од Јефремових синова. У његовом реду је било двадесет четири хиљаде.

11 Осми, осмог месеца, био је Сивехај Хусаћанин од Зариних синова, И у његовом реду је било двадесет четири хиљаде.

12 Девети, деветог месеца, био је Авиезер Анатоћанин од Венијаминових синова. У његовом реду је био двадесет четири хиљаде.

13 Десети, десетог месеца, био је Марај Нетофаћанин од Зариних синова. И у његовом реду је било двадесет четири хиљаде.

14 Једанаести, једанаестог месеца, био је Венаја Пиратоњанин од Јефремових синова. У његовом реду је било двадесет четири хиљаде.

15 Дванаести, дванаестог месеца, био је Хелдај Нетофаћанин од Готонила. И у његовом реду је било двадесет и четири хиљаде.

Племенски кнезови

16 Над Израиљевим племенима су били:

над Рувимовим племеном: владар Елиезер, Зихријев син; над Симеуновим: Махин син Сефатија;

17 над Левијевим: Асавија, син Кемуилов; над Ароновим: Садок;

18 над Јудиним: Елијуј од Давидове браће; над Исахаровим: Михаилов син Амрије;

19 над Завулоновим: Авдијин син Исмаја; над Нефталимовим: Азрилов син Јеримот;

20 над Јефремовим синовима: Азазијев син Осија; над половином Манасијиног племена: Федајин син Јоило;

21 над другом половином племена Манасијиног у Галаду био је Захаријин син Идо; над Венијаминовим: Авениров син Јасило;

22 над Дановим Јероамов син Азареило. То су били кнезови Израиљевих племена.

23 Давид није бројао оне од двадесет година и ниже, јер је Господ обећао да ће умножити Израиљ као звезде на небу. 24 Серујин син Јоав је почео да броји, али није довршио. Због овога је гнев пао на Израиљ, тако да тај број није био уведен у извештај дневника цара Давида.

Цареви надгледници

25 Надгледник царевих ризница био је Адилов син Азмавет, а над ризницама по земљи, по градовима, селима и тврђавама, Озијин син Јонатан.

26 Над ратарима, који су обрађивали земљу, био је Хелувов син Езрије.

27 Над виноградарима је био Семај Рамаћанин, а надгледник над виноградским родом и подрумима био је Завдије Сифмејац.

28 Надгледник над маслинама и смоквама у равници био је Валенон Гедеранин; над уљем је био Јоас.

29 Надгледник над говедима што су пасла у Сарону био је Ситрај Сароњанин, а над говедима по долинама Адлајев син Сафат.

30 Надгледник над камилама био је Овил Исмаиљац, а над магарцима Једаја Мероноћанин.

31 Надгледник над овцама био је Јазиз Агарин. Сви су они били надгледници над добрима цара Давида.

32 Давидов стриц Јонатан је био саветник, мудар човек и писар. Ахмонијев син Јехило се старао за цареве синове.

33 Ахитофел је био царев саветник, и Хусај Аркијанин, царев пријатељ.

34 Ахитофела су наследили Венајин син Јодај и Авијатар, а царев војвода је био Јоав.