Add parallel Print Page Options

Храмски музичари

25 Поред војних заповедника, Давид је издвојио за службу Асафове, Еманове и Једутунове синове, да пророкују уз лире, харфе и цимбале. Ово је списак службеника по њиховим службама:

Од Асафових синова:

Захур, Јосиф, Нетанија, Асарила, Асафови синови, под управом Асафа, који је пророковао по царевој наредби.

Од Једутуна: шест Једутунових синова:

Годолија, Сорије, Јесаија, Асавија, Мататија и Семај, под управом свог оца Једутуна, који је пророковао уз лиру хвалећи и славећи Господа.

Од Емана: Еманови синови:

Вукија, Матанија, Озило, Суваило, Јеримот, Хананија, Хананије, Елијата, Гидалтија, Ромамти-Езер, Јосвекаса, Малотије, Отир и Мазиот. Сви ови су били синови царевог видеоца Емана, који су, по Божијим обећањима, узвисивали његову силу. Бог је дао Еману четрнаест синова и три ћерке.

Сви су они били под управом свог оца, певајући у Дому Господњем уз цимбале, харфе и лире, за службу у Дому Божијем.

А Асаф, Једутун и Еман су били под царевом управом. Оних који су били обучени да певају Господу – свих врсних, са њиховим рођацима, било је две стотине осамдесет осам. Бацили су жреб за своју службу, мали као велики, учитељ као ученик.

Први жреб је за Асафа пао на Јосифа, други на Годолију с његовом браћом и његовим синовима, њих дванаест;

10 трећи на Захура, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

11 четврти на Исерија, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

12 пети на Нетанију, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

13 шести на Вукију, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

14 седми на Јесарилу, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

15 осми на Јесаију, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

16 девети на Матанију, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

17 десети на Семаја, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

18 једанаести на Азареила, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

19 дванаести на Асавију, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

20 тринаести на Суваила, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

21 четрнаести на Мататију, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

22 петнаести на Јеремота, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

23 шеснаести на Ананију, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

24 седамнаести на Јосвекасу, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

25 осамнаести на Хананија, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

26 деветнаести на Малотија, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

27 двадесети на Елијату, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

28 двадесет први на Отира, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

29 двадесет други на Гидалтију, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

30 двадесет трећи на Мазиота, његове синове и његову браћу, њих дванаест;

31 двадесет четврти на Ромамти-Езера, његове синове и његову браћу, њих дванаест.