Add parallel Print Page Options

Свештенички редови

24 Ово су синови Аронови по својим редовима:

Аронови синови су били Надав, Авијуд, Елеазар и Итамар. Али пошто су Надав и Авијуд умрли пре свога оца и нису имали деце, Елеазар и Итамар су служили као свештеници. Заједно са Садоком, из Елеазаровог потомства, и Ахимелеком, из Итамаровог потомства, Давид их је поделио према редовима њихове службе. Међутим, испоставило се да је Елеазарових синова било више него Итамарових синова. Разделили су их тако да је било шеснаест главара отачких домова од Елеазарових синова, и осам главара отачких домова од Итамарових синова. Разделили су жребом и једне и друге, јер је кнезова у Светињи и Божијих кнезова било и од Елеазарових и од Итамарових синова.

Пописао их је Натанаилов син Семаја из Левијевог племена, пред царем, кнезовима, свештеником Садоком, Авијатаровим сином Ахимелеком, и пред главарима отачких домова међу свештеницима и Левитима. Један отачки дом је био узет за Елеазара, и један за Итамара.

Први жреб је пао на Јојарива,

други на Једају,

трећи на Харима,

четврти на Сеорима,

пети на Малхију,

шести на Мијамина,

10 седми на Акоса,

осми на Авију,

11 девети на Исуса,

десети на Сеханију,

12 једанаести на Елијасива,

дванаести на Јакима,

13 тринаести на Уфу,

четрнаести на Јесевава,

14 петнаести на Вилгу,

шеснаести на Имира,

15 седамнаести на Езира,

осамнаести на Афисиса,

16 деветнаести на Петају,

двадесети на Језекиља,

17 двадесет први на Јакина,

двадесет други на Гамула,

18 двадесет трећи на Делају,

двадесет четврти на Мазију.

19 Ово је био ред њихове службе кад су ступали у Дом Господњи, према пропису који им је био дан преко њиховог праоца Арона, како је заповедио Господ, Бог Израиљев.

Остали Левијеви синови

20 А од осталих Левијевих синова:

од Амрамових синова: Суваило;

од Суваилових синова: Једаја,

21 од Реавије: од Реавијиних

синова: главар Јесија;

22 од синова Исарових: Селомит,

од Селомитових синова: Јат;

23 од синова Јеријиних: Амарија други, Јазило трећи, Јекамеам четврти;

24 од Озилових синова: Миха;

од Михиних синова: Самир;

25 Михин брат Јесија; од Јесинијих синова: Захарија.

26 Мераријеви синови: Молија и Мусије;

од Јазијиних синова: Вено.

27 Мераријеви синови од Јазије: Вено, Соам, Захур и Иврије;

28 од Молија: Елеазар, који није имао синова;

29 од Киса, Кисови синови:

Јерамеило;

30 од Мусијевих синова: Молије, Едер и Јеримот.

То су били Левијевци по својим отачким домовима. 31 Они су такође бацали жреб као њихова браћа, Аронови синови, пред царем Давидом, Садоком и Ахимелеком, и главарима отачких домова међу свештеницима и Левитима, како главар породице, тако најмањи брат.