Add parallel Print Page Options

Израиљево потомство

Ово су Израиљеви синови:

Рувим, Симеун, Леви, Јуда, Исахар, Завулон, Дан, Јосиф, Венијамин, Нефталим, Гад и Асир.

Јудини потомци

Есронови потомци

Јудини синови:

Ир, Авнан и Силом; ове му је родила Сувина ћерка Хананејка. Али Јудин првенац Ир је учинио зло у Господњим очима, те га је Господ погубио. Његова снаха Тамара му је родила Фареса и Зару. Јуда је имао укупно пет синова.

Фаресови синови:

Есрон и Јемуило.

Зарини синови:

Зимрије, Етан, Еман, Халкол и Дара; укупно пет.

Хармијини синови:

Ахар[a], који је довео несрећу на Израиља, прекршивши забрану о посвећеним стварима.

Етанови синови:

Азарија.

Есронови синови, који су му се родили:

Јерамеил, Рам и Халев.

Потомци Есроновог сина Рама

10 Раму се родио

Аминадав, Аминадаву Насон, кнез Јудиних синова. 11 Насону се родио Салмон, а Салмону се родио Воз; 12 Возу се родио Овид, а Овиду Јесеј.

13 Јесеју се родио првенац Елијав.

Авинадав му је био други, Шима трећи, 14 Натанаил четврти, Радај пети, 15 Осема шести, а Давид седми. 16 Сестре су му биле Серуја и Авигеја. Серујини синови су били Ависај, Јоав и Асаило; ова тројица. 17 Авигеја је родила Амасу, чији отац је био Јетер Исмаиљац.

Потомци Есроновог сина Халева

18 Халев, син Есронов, је са својом женом Азувом, и преко Јериота, имао синове: Јесера, Совава и Ардона. 19 Кад је умрла Азува, Халев се оженио Ефратом, која му је родила Ора. 20 Ору се родио Урија, а Урији Веселеило.

21 Потом се Есрон оженио ћерком Махира оца Галадовог; узео ју је за жену кад му је било шездесет година. Она му је родила Сегува. 22 Сегуву се родио Јаир, који је имао двадесет три града у земљи галадској. 23 Наиме, он је узео Јаирова села и Кенат са његовим селима, шездесет градова, од Гесураца и Арамејаца. Све су то узели синови Махира, Галадовог оца.

24 Кад је Есрон умро у Халев-Ефрати, Есронова жена, Авија, му је родила Асхора, оца Текујиног.

Потомци Есроновог сина Јерамеила

25 А синови Јерамеила. Есроновог првенца, били су:

првенац Рам, затим Вуна, Орен, Осем и Ахија. 26 Јерамеило је имао и другу жену, по имену Атар. Она је Онамова мајка.

27 Синови Јерамеиловог првенца Рама били су:

Мас, Јамин и Екер.

28 Онамови синови су били:

Самај и Јадај, а Самајеви синови: Надав и Ависур.

29 Ависурова жена се звала Авихаила, која му је родила Авана и Молида.

30 Надавови синови:

Селед и Апаим, али је Селед умро без деце.

31 Апаимови синови:

Јесеј; а Јесејеви синови:

Сисан, и Сисанова ћерка Алаја.

32 Синови Јадаја, брата Самајевог:

Јетер и Јонатан; али је Јетер умро без деце.

33 Јонатанови синови:

Фалет и Заза.

Ти су били Јерамеилови синови.

34 А Сисан није имао синове, него ћерке.

Сисан је имао и слугу Египћанина по имену Јараја. 35 Сисан је своју ћерку дао своме слузи Јараји за жену, која му је родила Атаја.

36 Атај је имао Натана,

а Натан Завада;

37 Заваду се родио Ефлал,

а Ефлалу се родио Овид;

38 Овиду се родио Јуј,

а Јују се родио Азарија;

39 Азарији се родио Хелис,

а Хелису се родио Елеаса;

40 Елеаси се родио Сисамај,

а Сисамају се родио Салум;

41 Салуму се родио Јекамија,

а Јекамији се родио Елисама.

Потомци Халева

42 Синови Халева, брата Јерамеиловог, били су:

његов првенац Миса, отац Зифов, и његов син Мариса, отац Хевронов[b].

43 Хевронови синови:

Кореј, Тафуја, Рекем и Сема. 44 Семи се родио Рама, отац Јоркоамов, а Рекему се родио Самаја. 45 Самајев син је био Маон, а Маон је био отац Вет-Суру.

46 Гефа, Халевова иноча, је родила Харана, Мосу и Газеза. Харан је био отац Газезу.

47 Јадајеви синови: Ригем, Јотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф.

48 Маха, Халевова иноча, је родила Севера и Тирхану. 49 Она је родила и Сагафа, оца Мадманиног, и Севу, оца Махвининог и Гавајиног. А Ахса је била Халевова ћерка. 50 То су били Халевови синови.

Синови Ора, првенца Ефратиног:

Совал, отац Киријат-Јарима, 51 Салма отац Витлејема, Ареф отац Вет-Гадера.

52 Синови Совала, оца Киријат-Јаримовог, били су: Ароја, то јест, половина Менухоћана. 53 А киријат-јаримске породице биле су: Јетрани, Фућани, Сумаћани и Мисрајани. Од њих су потекли Сараћани и Естаољани.

54 Салмини синови:

Витлејемци и Нетофаћани, Атароћани из Јоавовог дома и половина Манахаћана, Зорани. 55 Писарске породице које живе у Јавису: Тираћани, Симеаћани, Сухаћани; то су Кенејци, који су потекли од Амата, оца Рихавовог дома.

Footnotes

  1. 2,7 Ахан из Ис Нав 7,1.
  2. 2,42 Не зна се тачно значење фразе синови Марисе. Хеврон је једини син Марисе који се овде наводи.