A A A A A
Bible Book List

Първо Коринтяни 12 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Дарби от Святия Дух

12 Сега за духовните дарби, братя и сестри – не искам да останете в неведение. Знаете, че когато бяхте езичници, ви отклоняваха и служехте на неми идоли. Затова искам да ви осведомя, че никой, който говори чрез Божия Дух, няма да каже: „Проклет да е Исус!“ И само чрез Святия Дух човек може да каже: „Исус е Господ!“

Има различни духовни дарби, но Духът, който дава тези дарби, е един и същ. Има различни начини да се служи, но всички те са от един и същ Господ. И има различни начини, по които Бог действа, но един и същ Бог върши всичко сред всички хора. На всеки е дадено да се прояви у него Духът за всеобщо благо. На един чрез Духа е дадена способността да говори с мъдрост, а на друг, чрез същия Дух – способността да говори със знание. На един е дадена вяра чрез същия Дух, а на друг, също чрез него – дарби да лекува. 10 На някого е дадена силата да върши чудеса, а на друг – да пророкува. На един е дадена способността да различава добрите от лошите духове, на друг – да говори различни езици, а на трети – да обяснява езиците. 11 Но един и същ е Духът, който върши всичко това и определя различно за всеки – така, както пожелае.

Христовото тяло

12 И също както човешкото тяло е едно, но има много части, които, въпреки че са много, заедно оформят едно тяло, така е и с Христос. 13 Защото всички бяхме кръстени [a] от действието на един Дух, за да станем част от едно тяло, независимо дали сме юдеи или езичници, роби или свободни, и от този един Дух всички бяхме напоени.

14 Човешкото тяло не се състои от една, а от много части. 15 И ако кракът каже: „Аз не принадлежа на тялото, защото не съм ръка“, нима това е причина той да престане да е част от тялото? 16 И ако ухото каже: „Аз не принадлежа на тялото, защото не съм око“, нима това е причина то да престане да бъде част от тялото? 17 Ако цялото тяло беше око, как щяхме да чуваме? И ако цялото тяло беше ухо, как щяхме да усещаме ароматите? 18 Но всъщност Бог е поставил всяка една част в тялото така, както той е пожелал, и е определил мястото на всяка от тях. 19 И ако всички те бяха само една част, къде щеше да е тялото? 20 Сега частите са много, а тялото е само едно.

21 Окото не може да каже на ръката: „Нямам нужда от теб.“ И главата не може да каже на краката: „Нямам нужда от вас.“ 22 Точно обратното – частите на тялото, които изглеждат слаби, са най-необходими. 23 И към частите, които зачитаме по-малко, ние се отнасяме с по-голямо уважение. И към тези части, които не са представителни, се отнасяме със специално внимание, 24 защото нашите по-представителни части нямат нужда от такова отношение. Бог е създал тялото по такъв начин, че да даде по-голяма почит на по-несъвършените части, които са лишени от нея, 25 за да няма разделения в тялото, а различните части да се грижат еднакво една за друга. 26 Ако една част от тялото страда, всички други страдат заедно с нея. Ако на една част се окаже почит, всички части споделят радостта й.

27 Така вие сте тялото на Христос и всеки от вас е част от него. 28 Бог постави в църквата [b] първо апостолите, след това пророците, после учителите, после хората със сила да вършат чудеса, после хората с дарба да лекуват, после хората, които помагат с делата си, хората с дарба да ръководят и хората с дарба да говорят други езици. 29 Нима всички са апостоли? Нима всички са пророци? Нима всички са учители? Нима всички вършат чудеса? 30 Нима всички имат дарбата да лекуват? Нима всички говорят други езици? Нима всички обясняват езици? 31 Но трябва да се стремите към по-големите дарби и сега ще ви покажа най-добрия път.

Footnotes:

  1. Първо Коринтяни 12:13 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  2. Първо Коринтяни 12:28 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes