A A A A A
Bible Book List

Първо Коринтяни 1 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

От Павел, чрез Божията воля призован да бъде апостол на Христос Исус, и от брат Состен.

До църквата [a] на Бога в Коринт, до хората, посветили се на служба в Христос Исус, призовани да бъдат Божий свят народ, заедно с всички, които където и да са, призовават името на нашия Господ Исус Христос – техния и наш Господ.

Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и от Господ Исус Христос.

Павел благодари на Бога

Винаги благодаря на моя Бог за вас заради благодатта, която Бог ви е дал чрез Христос Исус, защото чрез него бяхте богато благословени: във всяко слово и всяко знание. Свидетелството за Христос бе затвърдено сред вас и вие не сте лишени от нито един дар, докато копнеете нашият Господ Исус Христос да се открие. Той ще ви пази силни до края, така че никой да не може да ви обвини в Деня [b] на нашия Господ Исус Христос. Верен е Бог, който ви призова да имате общение с неговия Син Исус Христос, нашия Господ.

Разделения в църквата в Коринт

10 Но аз ви умолявам, братя и сестри, в името на нашия Господ Исус Христос, всички да сте съгласни помежду си и да няма разделения сред вас, а да бъдете напълно единни в помислите и целите си. 11 Защото разбрах от хората от дома на Хлоя, че помежду ви има раздори. 12 Имам предвид това, че всеки от вас говори: „Аз принадлежа на Павел“, „Аз принадлежа на Аполос“, „Аз принадлежа на Кифа [c]“ или „Аз принадлежа на Христос“. 13 Нима Христос е разделен? Павел ли умря на кръста за вас? И в името на Павел ли бяхте кръстени [d]? 14 Благодаря на Бога, че не кръстих никого от вас освен Крисп и Гай, 15 за да не може нито един от вас да каже, че е кръстен в моето име. 16 Кръстих също и хората от дома на Стефанино, но друг не помня да съм кръщавал. 17 Защото Христос ме изпрати не да кръщавам, а да проповядвам Благата вест: не като говоря с човешка мъдрост, за да не изгуби силата си посланието за Христовия кръст.

Христос – Божия сила и мъдрост

18 Посланието за кръста е глупост за онези, които се изгубват, но то е Божията сила за онези, които се спасяват. 19 Писанието казва:

„Ще унищожа мъдростта на мъдрите
    и ще направя безполезен ума на умните.“ [e]

20 Къде е мъдрият човек? Къде е ученият? Къде е философът на този свят? Не е ли направил Бог глупава мъдростта на света? 21 Затова, след като светът не позна Бога чрез мъдростта си, Бог в своята мъдрост избра чрез „глупостта“ на посланието, което проповядваме, да спаси онези, които вярват. 22 Така юдеите искат знамения, гърците търсят мъдрост, 23 а ние проповядваме Христос, разпънат на кръста – послание, което за юдеите е обида, а за езичниците – глупост. 24 Но за онези, които са призовани, както сред юдеите, така и сред гърците, Христос е Божията сила и Божията мъдрост. 25 Защото Божията „глупост“ е по-мъдра от човешката мъдрост и Божията „слабост“ е по-силна от човешката сила.

26 Братя и сестри, помислете какви бяхте, когато Бог ви призова. Малко от вас бяха мъдри според човешките критерии. Малко от вас имаха власт и малко от вас бяха от благородно потекло. 27 Но Бог избра това, което светът смята за глупаво, за да засрами мъдрите. Бог избра това, което светът смята за слабо, за да засрами силните. 28 Бог избра това, което светът смята за унизено и презряно, това, което е „нищо“, за да премахне онова, което е „нещо“, 29 така че никой да не може да се хвали пред Бога. 30 Но той е изворът на вашия живот в Христос Исус, който според действието на Бога стана наша мъдрост, праведност, освещение и изкупление, 31 за да може, както казва Писанието: „Който се хвали, да се хвали с това, което Господ е направил.“ [f]

Footnotes:

  1. Първо Коринтяни 1:2 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  2. Първо Коринтяни 1:8 + Ден Денят, в който Христос ще дойде да съди хората и ще вземе със себе си онези, които му принадлежат.
  3. Първо Коринтяни 1:12 Кифа Арамейското име на Петър, един от дванадесетте апостола.
  4. Първо Коринтяни 1:13 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  5. Първо Коринтяни 1:19 Исая 29:14
  6. Първо Коринтяни 1:31 Цитат от Ер. 9:24.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes