A A A A A
Bible Book List

Първо Коринтяни 11 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

11 Следвайте моя пример, както аз следвам примера на Христос.

Жените по време на богослужението

Аз ви хваля, защото ме помните във всичко и следвате точно ученията, така както ви ги предадох. Но искам да знаете, че Христос е глава на всеки мъж и мъжът е глава на жената, а Бог е глава на Христос. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, посрамва главата си. А всяка жена, която се моли или пророкува с непокрита глава, посрамва главата си. Защото това е същото както ако обръсне главата си. Ако жената не покрива главата си, може също и да отреже косите си. Но понеже е срамно една жена да отреже косите си или да обръсне главата си, тя трябва да покрива главата си. А мъжът не трябва да покрива главата си, защото той е Божият образ и слава, [a] а жената е славата на мъжа, защото не мъжът бе създаден от жената, а жената – от мъжа. И не мъжът бе създаден за жената, а жената – за мъжа. 10 Затова жената трябва да покрива главата си в знак на това, че е подвластна, а също и заради ангелите.

11 Но в Господа нито жената е независима от мъжа, нито мъжът е независим от жената, 12 защото както жената е създадена от мъжа, така и мъжът е роден от жена, а всичко е от Бога. 13 Сами преценете дали е прилично една жена да се моли на Бога с непокрита глава. 14 Нима самата природа не ви учи, че за мъжа е срамно да остави косата си дълга, 15 а за жената е чест да я носи дълга, защото косата й е дадена, за да покрива главата си? 16 Някои може да поискат да спорят, но нека подчертая, че нито ние, нито Божиите църкви [b] следваме тяхната практика.

Господната вечеря

17 А с това, което сега ще ви кажа, няма да ви хваля, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо. 18 Първо, чувам, че когато се съберете, между вас има разцепления и вярвам, че в това има някаква истина. 19 А и трябва да има разделения сред вас, за да може достойните да изпъкнат! 20 И така, когато се съберете, вие всъщност не ядете Господната вечеря, [c] 21 защото когато се храните, никой не чака останалите и един се напива, а друг остава гладен. 22 Нямате ли си къщи, в които да ядете и пиете? Или презирате Божията църква [d] и се опитвате да засрамите бедните? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли? За това няма да ви похваля.

23 Защото от Господа получих учението, което ви предадох: вечерта, когато бе арестуван, Господ Исус взе един хляб 24 и след като благодари, го разчупи и каза: „Това е моето тяло, което давам за вас. Правете това, за да ме помните.“ 25 Също така, след като бяха свършили вечерята, взе чашата с вино и каза: „Тази чаша е новият завет, запечатан с моята кръв. Винаги, когато пиете това вино, правете го, за да ме помните. 26 Защото винаги, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, вие известявате смъртта на Господа, докато той дойде.“

27 Който яде хляба или пие Господната чаша по недостоен начин, ще бъде виновен в грях срещу Господното тяло и кръв. 28 Но човек трябва да изпита себе си и тогава може да яде хляба и пие чашата. 29 Защото този, който яде и пие недостойно, си навлича присъда, понеже не разпознава тялото. 30 Ето защо има сред вас много слаби, болни и много умират. 31 Но ако изпитвахме себе си, нямаше да бъдем съдени. 32 А когато Господ ни съди, тогава получаваме наставление, за да не бъдем осъдени заедно с другите хора от този свят.

33 И така, братя и сестри, когато се събирате да се храните, изчаквайте се един друг. 34 Ако някой е гладен, да се нахрани вкъщи, за да не предизвиквате Божията присъда с вашите събирания. А останалото ще наредя, когато дойда.

Footnotes:

  1. Първо Коринтяни 11:7 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
  2. Първо Коринтяни 11:16 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  3. Първо Коринтяни 11:20 Господната вечеря Хлябът и виното, които Исус завещава на последователите си да приемат, за да го помнят. Вж. Лука 22:14-20.
  4. Първо Коринтяни 11:22 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

Първо Коринтяни 11 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

11 Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа.

А похвалявам ви, че ме помните за всичко, като държите преданията тъй, както ви ги предадох.

Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог.

Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си.

А всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си, защото това е едно и също, като да е с бръсната глава.

Защото, която жена се не покрива, нека остриже и косата си. Но ако е срамотно за жена да си стриже <косата>, или да си бръсне <главата>, то нека се покрива.

Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа.

(Защото мъжът не е от жената, а жената е от мъжа;

понеже мъжът не бе създаден за жената, а жената за мъжа).

10 Затова жената е длъжна да има на главата си <белег на> власт, заради ангелите.

11 (Обаче, нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената, в Господа;

12 защото, както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога).

13 Сами в себе си съдете: Прилично ли е, жената да се моли Богу гологлава?

14 Не учи ли ви и самото естество, че, ако мъж оставя косата си да расте, това е позор за него,

15 но, ако жена оставя косата си да расте, това е слава за нея, защото косата й е дадена за покривало?

16 Но, ако някой мисли да се препира <за това>, - ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви.

17 А като ви заръчвам <следното>, не ви похвалявам, защото се събирате, не за по-добро, но за по-лошо.

18 Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разделения помежду ви; (и отчасти вярвам това;

19 защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са одобрените помежду ви);

20 прочее, когато <така> се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря;

21 защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди <другиго;> и <така> един остава гладен, а друг се напива.

22 Що! къщи ли нямате, гдето да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и посрамяте тия, които нямат нищо? Що да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви похвалвам.

23 Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб,

24 и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.

25 Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание.

26 Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

27 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за <грях против> тялото и кръвта на Господа.

28 Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата;

29 защото, който яде и пие без да разпознае <Господното> тяло, той яде и пие осъждане на себе си.

30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.

31 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.

32 А когато биваме съдени от Господа, <с това> се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.

33 Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг.

34 Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не бъде събирането ви за осъждане. А за останалите работи, ще ги наредя, когато дойда.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes