A A A A A
Bible Book List

Първо Йоаново 2 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус е наш защитник

Дечица мои, пиша ви това, за да не грешите, но ако някой извърши грях, имаме пред Отца свой защитник – праведникът Исус Христос. Той е изкупителната жертва за нашите грехове и не само за тях, но и за греховете на целия свят.

Ако изпълняваме заповедите му, можем да бъдем сигурни, че наистина познаваме Бога. Този, който казва: „Познавам го!“, а не изпълнява заповедите му, е лъжец и истината не е в него. Но ако човек се подчинява на словото му, значи любовта му към Бога наистина е достигнала съвършенство в него. Ето как можем да бъдем сигурни, че сме в Бога: всеки, който казва, че живее в него, трябва сам да живее така, както живя Исус.

Бог ни заповяда да се обичаме

Скъпи мои, пиша ви не някаква нова заповед, а същата стара заповед, която имахте от началото. Тази стара заповед е посланието, което чухте. Същевременно заповедта, която ви пиша, е нова и вие можете да видите нейната истинност в Исус и в самите себе си, защото тъмнината отминава и истинската светлина вече блести.

Всеки, който казва, че е в светлината, а мрази брат си, все още е в тъмнината. 10 Който обича брат си, живее в светлината и нищо в живота му не го въвлича в грях. 11 А който мрази брат си, е в тъмнината и в тъмнината крачи, без да знае накъде върви, защото тъмнината го е ослепила.

12 Пиша на вас, дечица,
    защото греховете ви са
    простени чрез Христос.
13 Пиша на вас, бащи,
    защото сте познали Онзи,
който съществува от началото.
Пиша на вас, младежи,
    защото сте победили лукавия.
14 Пиша на вас, деца,
    защото сте познали Отца.
Пиша на вас, бащи,
    защото сте познали Онзи,
който съществува от началото.
Пиша на вас, младежи,
    защото сте силни,
    Божието слово живее във вас
    и вие сте победили лукавия.

15 Не обичайте света, нито светските неща. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. 16 Защото всичко светско: онова, което пожелава грешната ни човешка природа, онова, което пожелават очите ни, и прекомерното възгордяване от притежанията ни не е от Отца, а е от света. 17 А светът отминава, заедно с всички страсти, които поражда, но който изпълнява Божията воля, живее вечно.

Не следвайте антихристи

18 Деца, краят е близо. Нали чухте, че ще дойде антихристът? Сега се появиха много антихристи и по това познаваме, че краят е близо. 19 Те излязоха измежду нас, но в действителност не бяха част от нас, защото ако бяха, щяха да останат с нас. Но те си тръгнаха и показаха, че нито един от тях не е част от нас.

20 А вие имате дара, [a] който ви даде Святият, така че всички знаете истината. 21 Пиша ви не затова, че не знаете истината, а понеже я знаете и понеже от истината не може да дойде никаква лъжа.

22 Кой е лъжецът? Не е ли този, който отрича, че Исус е Христос [b]? Такъв човек е антихристът. Той отрича и Отца, и Сина. 23 Който отрича Сина, не може да има Отца, а който признава Сина, има и Отца.

24 Нека посланието, което чухте от самото начало, остане във вас. И ако това послание остане във вас, тогава ще останете в Сина и в Отца. 25 Ето обещанието, което той ни даде – вечен живот.

26 Пиша ви всичко това заради онези, които се опитват да ви заблудят. 27 Но вие получихте специален дар и той остава във вас, затова нямате нужда да ви учи някой. Този дар ви учи на всичко. Той е истински, а не лъжлив, затова останете в Христос, както дарът ви учеше.

28 А сега, дечица, живейте в Христос, така че когато се яви, да имаме увереност и да не се посрамим пред него, когато дойде. 29 Щом знаете, че той е праведен, тогава знаете, че и всеки, който постъпва праведно, е Божие дете.

Footnotes:

  1. Първо Йоаново 2:20 дара Споменат още в 2:27. Букв.: „помазването“. Може да означава Святия Дух или да се отнася до послание или истина, както в 2:24.
  2. Първо Йоаново 2:22 + Христос Букв.: „Помазаникът“ или Божият избраник. Името на тази титла произлиза от церемония, при която даден човек (особено пророк, свещеник или цар) се назначава на висок пост и се помазва с миро в знак, че е избран от Бога за специално служение. Еврейската дума е „Месия“ и се употребява като титла на старозаветни царе и на Онзи, когото Бог ще изпрати като пророк, свещеник и цар, за да възстанови добрите взаимоотношения между него и хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes