Add parallel Print Page Options

Христос се застапува за нас

Чеда Божји, ова ви го пишувам за да не грешите. Но, ако некој од вас направи грев, Го имаме праведниот Исус Христос, Кој се застапува за нас пред небесниот Татко. Тој е помирителната жртва што се принесе за нашите гревови, и не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет.

Одлики на Божјите луѓе

По што ќе се знае дека сме Божји луѓе? По тоа што ќе се придржуваме до Неговите заповеди! Оној што тврди дека е Божји човек, а не се придржува до Неговите заповеди, тој лаже и само покажува дека вистината не е во него. Само тој што се придржува до Неговото Слово има совршена љубов спрема Бог, и по тоа ќе се знае дека сме Божји луѓе. Оној што тврди дека е Божји човек, треба да го следи примерот на Исус.

Драги мои, јас не ви пишувам за да ви дадам некаква нова заповед. Ова е стара заповед што ви беше дадена уште од самиот почеток. Таа стара заповед - да имаме љубов еден спрема друг - е истата порака што ја чувте отпорано. Сепак, таа заповед на некој начин е и нова, зашто нејзината вистинска смисла може да се согледа дури сега во Исус и во вас. Погледнете, темнината исчезнува, а вистинската светлина веќе свети!

Оној што тврди дека е на страната на светлината, а ги мрази другите христијани[a], тој се уште е на страната на темнината. 10 Оној што ги сака другите христијани, навистина живее во светлината и кај него нема ништо што би можело некого да наведе на грев. 11 Оној што ги мрази другите христијани е на страната на темнината, низ црна темнина оди и не знае каде ќе стигне, зашто темнината му ги заслепува очите.

12 Ви пишувам вам, чеда Божји,

бидејќи вашите гревови се простени

благодарејќи Му на Исус Христос.

13 Ви пишувам вам, родители,

бидејќи вие Го знаете Христос,

Оној што постои уште од самиот почеток.

Ви пишувам вам, млади луѓе,

бидејќи ја добивте битката против Злиот.

14 Ви напишав вам, деца,

бидејќи вие Го спознавте Таткото.

Ви напишав вам, родители,

бидејќи вие Го знаете Христос,

Оној што постои уште од самиот почеток.

Ви напишав вам, млади луѓе,

вие сте силни, зашто

Божјото Слово живее во вас

и вие ја добивте битката против Злиот.

15 Немојте да го сакате овој свет и она што тој ви го нуди, зашто ако го сакате овој свет, во вас нема љубов спрема небесниот Татко. 16 Тоа што го нуди светот: телесните похоти, желбата да се има се што ќе се види, гордоста заради богатството што се поседува - не е од небесниот Татко, туку од овој свет. 17 А овој свет и световните похоти се краткотрајни; само оној што ја исполнува Божјата волја останува вечно.

Антихристи

18 Чеда Божји, се одигрува последниот час! Сте слушнале дека ќе дојде Антихристот, но веќе сега има многу антихристи и по тоа знаеме дека настапува последната епоха. 19 Тие луѓе излегоа од нас, но никогаш не беа навистина дел од нас. Да беа вистински дел од нас, со нас и ќе останеа. Напуштајќи не, тие покажаа дека ниту еден од нив не бил дел од нас.

20 Но вие сте просветлени[b] од Светиот Дух и се ви е јасно. 21 Не ви пишувам како да не ја знаете вистината, туку затоа што ја познавате и знаете дека од вистината не може да произлезе никаква лага. 22 Значи, кој е лажливец? Секој што тврди дека Исус не е Месијата! Тие луѓе се антихристи и не Го прифаќаат ниту небесниот Татко, ниту Синот - Исус. 23 Секој што не го прифаќа Синот покажува дека не го прифаќа ни Таткото. А секој што го признава Синот во исто време Го признава и Таткото.

Христијаните се Божји чеда

24 Вие, пак, придржувајте се до тоа што го слушнавте на почетокот. Ако се придржувате до тоа што го чувте на почетокот, ќе бидете во единство со Синот и со Таткото. 25 А Тој ни вети вечен живот.

26 Ова ви го пишувам зашто има луѓе што се обидуваат да ве заведат. 27 Што се однесува до вас, вие сте просветлени[c] од Светиот Дух и, се додека Тој Дух живее во вас, нема потреба никој да ве учи за тоа што е вистина, а што не. Светиот Дух ве учи за се, и се што Тој ве учи е вистина, а не лага. Држете се до Него и до она што Тој ве научи.

28 А сега, чеда Божји, останете во единство со Христос, за да не се посрамиме при Неговото повторно доаѓање, туку да излеземе пред Него со крената глава.

29 Знаете дека Исус е праведен, затоа треба да знаете дека секој што постапува праведно е Божјо чедо[d].

Footnotes

  1. 1 Јован 2:9 Буквално: браќа.
  2. 1 Јован 2:20 Буквално: вие сте помазани од Светиот.
  3. 1 Јован 2:27 Буквално: примивте помазание.
  4. 1 Јован 2:29 Буквално: е роден од Него.