A A A A A
Bible Book List

โรม 10 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

10 พี่น้องทั้งหลาย ความปรารถนาในใจและคำอธิษฐานของข้าพเจ้าต่อพระเจ้าเพื่อชนชาติอิสราเอลคือ ขอให้เขาทั้งหลายได้รับความรอด เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาร้อนรนเพื่อพระเจ้า แต่ความร้อนรนของพวกเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนความรู้ เนื่องจากพวกเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าและพยายามตั้งความชอบธรรมของตนเองขึ้นมา พวกเขาจึงไม่ยอมรับความชอบธรรมของพระเจ้า พระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของบทบัญญัติเพื่อจะมีความชอบธรรมสำหรับทุกคนที่เชื่อ

โมเสสบรรยายถึงความชอบธรรมโดยบทบัญญัติไว้อย่างนี้คือ “ผู้ใดที่ทำสิ่งเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่โดยสิ่งเหล่านี้”[a] แต่ความชอบธรรมโดยความเชื่อกล่าวว่า “อย่านึกในใจว่า ‘ใครเล่าจะขึ้นไปบนสวรรค์?’[b]” (คือเชิญพระคริสต์ลงมา) “หรือ ‘ใครจะลงสู่เบื้องลึก?’[c]” (คือเชิญพระคริสต์ขึ้นจากความตาย) แต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไร? “ถ้อยคำนี้อยู่ใกล้ตัวท่าน อยู่ในปากและอยู่ในใจของท่าน”[d] คือถ้อยคำแห่งความเชื่อที่เรากำลังประกาศอยู่ นั่นคือถ้าท่านยอมรับด้วยปากของท่านว่า “พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” และเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตาย ท่านก็จะได้รับความรอด 10 เพราะท่านเชื่อด้วยใจ จึงทรงให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรม และเพราะท่านยอมรับด้วยปาก จึงทรงให้ท่านรอด 11 ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ผู้ใดที่วางใจใน พระองค์จะไม่ได้รับความอับอายเลย”[e] 12 เพราะไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติก็ไม่ต่างกันเลย พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงและทรงอวยพรอย่างอุดมแก่คนทั้งปวงที่ร้องเรียกพระองค์ 13 เพราะว่า “ทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอด”[f]

14 แล้วผู้ที่ยังไม่เชื่อจะร้องเรียกพระองค์ได้อย่างไร? และผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระองค์จะเชื่อได้อย่างไร? และหากไม่มีใครประกาศเรื่องของพระองค์ พวกเขาจะได้ยินได้อย่างไร? 15 และถ้าไม่มีใครส่งเขาไป เขาจะประกาศได้อย่างไร? ตามที่มีเขียนไว้ว่า “เท้าของผู้นำข่าวดีมาช่างงดงามยิ่งนัก!”[g]

16 แต่ไม่ใช่ว่าคนอิสราเอลทั้งปวงจะยอมรับข่าวประเสริฐ เพราะอิสยาห์กล่าวไว้ว่า “พระองค์เจ้าข้า ใครเล่าได้เชื่อถ้อยคำของเรา?”[h] 17 ฉะนั้นความเชื่อจึงเกิดขึ้นจากการได้ยินเรื่องราวนั้น และเรื่องราวที่ได้ยินนั้นคือพระวจนะของพระคริสต์ 18 แต่ข้าพเจ้าขอถามว่า “พวกเขาไม่ได้ยินหรือ?” แน่นอนพวกเขาได้ยินแล้ว

“เสียงของพวกเขาได้ออกไปทั่วโลก
ถ้อยคำของพวกเขาไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก”[i]

19 ข้าพเจ้าขอถามอีกว่าชนอิสราเอลไม่เข้าใจหรือ? ตอนแรกโมเสสกล่าวว่า

“เราจะทำให้เจ้าอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่ประชาชาติ
เราจะยั่วโทสะเจ้าด้วยประชาชาติที่ไม่มีความเข้าใจ”[j]

20 และอิสยาห์กล้ากล่าวว่า

“บรรดาผู้ที่ไม่ได้แสวงหาเราก็พบเรา
เราสำแดงตนเองแก่บรรดาผู้ที่ไม่ได้เรียกหาเรา”[k]

21 แต่ท่านกล่าวถึงพวกอิสราเอลว่า

“ตลอดวันเราได้ยื่นมือออก
ให้แก่ชนชาติที่ไม่เชื่อฟังและดื้อด้าน”[l]

Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

โรม 10 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

10 พี่​น้อง​ครับ สิ่ง​ที่​ผม​ต้อง​การ​มาก และ​สิ่ง​ที่​ผม​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​สำหรับ​คน​ยิว​ก็​คือ ขอ​ให้​พวก​เขา​ได้​รับ​ความ​รอด ผม​เป็น​พยาน​ว่า​พวก​เขา​มี​ใจ​ให้​พระเจ้า​แต่​ขาด​ความ​รู้ พวก​เขา​ไม่​รู้จัก​ความซื่อ​สัตย์​สุจริต​ของ​พระเจ้า เขา​พยายาม​ที่​จะ​ยึด​ฐานะ​ที่​เป็น​คน​ของ​พระเจ้า​ไว้ เขา​จึง​ไม่​ยอมรับ​แผน​งาน​อัน​ซื่อ​สัตย์​สุจริต​ของ​พระองค์ พระคริสต์​เป็น​เป้าหมาย​ของ​กฎ เพื่อ​ที่​พระเจ้า​จะ​ได้​ยอมรับ​ทุก​คน​ที่​ไว้วางใจ​พระคริสต์

โมเสส​ได้​เขียน​ถึง​คน​ที่​คิด​ว่า​พระเจ้า​จะ​ยอมรับ​เขา​เพราะ​เขา​ทำ​ตาม​กฎ ว่า “คน​ที่​ทำ​อย่าง​นี้ จะ​ต้อง​ใช้​ชีวิต​ตาม​กฎ​นั้น​ทุก​อย่าง” [a] สำหรับ​คน​ที่​พระเจ้า​ยอมรับ​เพราะ​เขา​ไว้วางใจ​พระเจ้า โมเสส​พูด​ว่า “ไม่​ต้อง​คิด​ใน​ใจ​ว่า แล้ว​ใคร​จะ​เป็น​คน​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์” (หมายถึง​ขึ้น​ไป​เชิญ​พระคริสต์​ลง​มา​บน​โลก​เพื่อ​ช่วย​เรา) “หรือ​ใคร​จะ​เป็น​คน​ลง​ไป​ใน​หลุม​ที่​ลึก​มาก” (หมายถึง​ลง​ไป​เชิญ​พระคริสต์​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย) เพราะ​พระคัมภีร์​พูด​ไว้​ว่า “ถ้อย​คำ​นั้น​อยู่​ใกล้​กับ​คุณ​แล้ว มัน​อยู่​ใน​ปาก​และ​อยู่​ใน​ใจ​ของ​คุณ” [b] นี่​แหละ​คือ​เรื่อง​ที่​เรา​ประกาศ ถ้า​คุณ​ยอมรับ​ด้วย​ปาก​ว่า “พระ​เยซู คือ​องค์​เจ้า​ชีวิต” และ​เชื่อ​ใน​ใจ​ว่า​พระเจ้า​ทำ​ให้​พระ​เยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย คุณ​ก็​จะ​รอด 10 เพราะ​พระเจ้า​ยอมรับ​คน​ที่​ไว้วางใจ และ​คน​ที่​ยอมรับ​ด้วย​ปาก​ว่า​เชื่อ​ก็​จะ​รอด 11 เพราะ​พระคัมภีร์​บอก​ว่า “ทุก​คน​ที่​ไว้วางใจ​พระองค์​จะ​ไม่​มี​วัน​อับอาย” [c] 12 ที่​พระ​คัมภีร์​บอก​ว่า​ทุก​คน แสดง​ว่า​คน​ยิว​กับ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ไม่​มี​อะไร​แตกต่าง​กัน​เลย เพราะ​องค์​เจ้า​ชีวิต​องค์​เดียว​กัน​นี้​เป็น​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​ทุก​คน และ​พระองค์​ก็​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​เมตตา​กับ​ทุก​คน​ที่​ร้อง​เรียก​ให้​พระองค์​ช่วย 13 เพราะ “ทุก​คน​ที่​ร้อง​เรียก​ให้​องค์​เจ้า​ชีวิต​ช่วย​ก็​จะ​รอด” [d]

14 แต่​พวก​เขา​จะ​ร้อง​เรียก​ให้​พระองค์​ช่วย​ได้​อย่าง​ไร ใน​เมื่อ​พวก​เขา​ยัง​ไม่​ได้​ไว้วางใจ​พระองค์​เลย แล้ว​พวก​เขา​จะ​ไว้วางใจ​ได้​อย่าง​ไร ใน​เมื่อ​ยัง​ไม่​เคย​ได้​ยิน​เรื่อง​ของ​พระองค์​เลย แล้ว​พวก​เขา​จะ​เคย​ได้​ยิน​ได้​อย่าง​ไร ใน​เมื่อ​ยัง​ไม่​เคย​มี​ใคร​ไป​ประกาศ​ให้​พวก​เขา​ฟัง​เลย 15 แล้ว​จะ​มี​ใคร​ไป​ประกาศ​ได้​อย่าง​ไร​ถ้า​ไม่​มี​คน​ส่ง​ไป เหมือน​กับ​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า “เป็น​เวลา​ที่​เหมาะ​จริงๆ​ที่​มี​คน​วิ่ง​มา​บอก​ข่าว​ดี​กับ​เรา” [e] 16 แต่​ไม่​ใช่​ทุก​คน​ที่​ทำ​ตาม​ข่าว​ดี​นั้น เพราะ​อิสยาห์​พูด​ไว้​ว่า “องค์​เจ้า​ชีวิต มี​ใคร​บ้าง​ที่​ไว้วางใจ​ใน​ถ้อย​คำ​ของ​เรา” [f] 17 ดัง​นั้น ความ​ไว้​วาง​ใจ​จะ​เกิด​ขึ้น​ได้ ก็​ต่อ​เมื่อ​ได้​ยิน​ข่าว​ดี เสีย​ก่อน และ​คน​จะ​ได้​ยิน​ข่าว​ดี​ได้ ก็​ต่อ​เมื่อ​มี​คน​ออก​ไป​ประกาศ​เรื่อง​ของ​พระคริสต์ 18 แต่​ผม​ขอ​ถาม​หน่อย​ว่า พวก​ยิว​ไม่​ได้​ยิน​ข่าว​ดี​ที่​เรา​ไป​ประกาศ​หรือ​อย่าง​ไร ได้​ยิน​แน่ เพราะ​พระคัมภีร์ พูด​ไว้​ว่า

“เสียง​ของ​พวก​เขา​ได้​กระจาย​ออก​ไป​ทั่ว​โลก
    และ​ถ้อย​คำ​ของ​พวก​เขา​ได้​แพร่​ออก​ไป​จน​สุด​ขอบ​ฟ้า”

19 แต่​ผม​ขอ​ถาม​ว่า คน​อิสราเอล รู้​เรื่อง​หรือ​เปล่า พวก​เขา​รู้​เรื่อง​แน่ ตอน​แรก​พระเจ้า​พูด​ผ่าน​โมเสส​ว่า

“เรา​จะ​ใช้​ชนชาติ​กระจอกๆ​ทำ​ให้​พวก​เจ้า​อิจฉา
    เรา​จะ​ใช้​ชนชาติ​ที่​โง่ๆ​ทำ​ให้​พวก​เจ้า​โมโห”

20 ต่อมา​พระเจ้า​พูด​ผ่าน​ทาง​อิสยาห์ และ​อิสยาห์​กล้า​พูด​ว่า

“คน​ที่​ไม่​ได้​แสวงหา​เรา ได้​พบ​เรา
    เรา​ได้​ปรากฏ​ตัว​ให้​กับ​คน​ที่​ไม่​สนใจ​เรา”

21 แต่​เรื่อง​ของ​คน​อิสราเอล​นั้น พระเจ้า​พูด​ว่า

“เรา​ยื่น​มือ​เรา​ออก​ไป​ทั้ง​วัน
    ให้​กับ​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​และ​ต่อ​ต้าน​เรา”

Footnotes:

  1. โรม 10:5 คน​ที่ … นั้น​ทุก​อย่าง อ้าง​มา​จาก​หนังสือ เลวีนิติ 18:5
  2. โรม 10:8 ข้อ 6-8 อ้าง​มา​จาก​หนังสือ เฉลย​ธรรม​บัญญัติ 30:12-14
  3. โรม 10:11 ทุก​คน … อับอาย อ้าง​มา​จาก​หนังสือ อิสยาห์ 28:16
  4. โรม 10:13 ทุก​คน … ก็​จะ​รอด อ้าง​จาก​หนังสือ โยเอล 2:32
  5. โรม 10:15 เป็น​เวลา … กับ​เรา อ้าง​มา​จาก​หนังสือ อิสยาห์ 52:7
  6. โรม 10:16 องค์​เจ้า … ของ​เรา อ้าง​มา​จาก​หนังสือ อิสยาห์ 53:1
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes