A A A A A
Bible Book List

เอเสเคียล 21Thai New Contemporary Bible (TNCV)

บาบิโลนคือดาบแห่งการพิพากษาของพระเจ้า

21 พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า+มาถึงข้าพเจ้าความว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงหันหน้าไปยังเยรูซาเล็ม และกล่าวตำหนิสถานนมัสการ จงพยากรณ์แก่ดินแดนอิสราเอล และกล่าวแก่ดินแดนนั้นว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า+ตรัสดังนี้ว่า เราเป็นศัตรูกับเจ้า เราจะชักดาบออกจากฝัก และเอาชีวิตทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมไปจากเจ้า เพราะเราจะไม่ไว้ชีวิตทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรม เราจะชักดาบออกจากฝักฟาดฟันทุกคนจากเหนือจดใต้ แล้วคนทั้งปวงจะรู้ว่าเราผู้เป็นพระยาห์เวห์ได้ชักดาบของเราออกจากฝักและจะไม่เก็บมันเข้าฝักอีก’

“ฉะนั้นบุตรมนุษย์เอ๋ย! จงคร่ำครวญต่อหน้าพวกเขาด้วยหัวใจที่แตกสลายและด้วยความทุกข์ระทมขมขื่น และเมื่อพวกเขาถามว่า ‘เจ้าครวญครางทำไม?’ จงกล่าวว่า ‘เพราะข่าวที่มาถึงทำให้หัวใจทุกดวงฝ่อลง ทุกมือก็อ่อนเปลี้ย วิญญาณทุกดวงหมดแรง ทุกเข่าอ่อนปวกเปียกเหมือนน้ำ’ สิ่งนั้นกำลังจะมาถึงแล้ว! จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น”

พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า+มาถึงข้าพเจ้าว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า

“ ‘ดาบเล่มหนึ่ง ดาบเล่มหนึ่ง

ลับไว้คมกริบและเปล่งประกายแวววับ

10 ลับไว้เพื่อเข่นฆ่า

คมกริบเปล่งประกายดั่งสายฟ้า!

“ ‘ยังจะให้พวกเราชื่นชมยินดีในไม้คทาแห่งยูดาห์ลูกของเราหรือ? ดาบนั้นรังเกียจไม้เช่นนั้นทุกอัน

11 “ ‘ดาบถูกลับไว้คมกริบ

กุมไว้มั่นกระชับมือ

ลับให้ขึ้นเงาไว้แล้ว

เตรียมพร้อมอยู่ในมือเพชฌฆาต

12 บุตรมนุษย์เอ๋ย จงร้องไห้คร่ำครวญเถิด

เพราะดาบนั้นฟาดฟันประชากรของเรา

มันห้ำหั่นบรรดาเจ้านายของอิสราเอล

พวกเขาตกเป็นเหยื่อคมดาบ

พร้อมกับประชากรของเรา

ฉะนั้นจงตีอกชกตัวตนเอง

13 “ ‘การทดสอบจะมาถึงอย่างแน่นอน จะว่าอย่างไรหากคทาแห่งยูดาห์ซึ่งดาบนั้นรังเกียจจะไม่คงอยู่ต่อไป? พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น’

14 “ฉะนั้นบุตรมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์

จงปรบมือของเจ้า

ให้ดาบนั้นฟาดฟันสองครั้ง

หรือสามครั้ง

มันเป็นดาบเพื่อการเข่นฆ่า

คือเป็นดาบสำหรับการเข่นฆ่าครั้งใหญ่

ฟาดฟันพวกเขาจากรอบทิศ

15 หัวใจของเขาจึงฝ่อลงด้วยความกลัว

และผู้คนล้มตายเป็นเบือ

เราได้ตั้งดาบเข่นฆ่า[a]

ไว้ที่ประตูทุกบาน

ดาบนั้นถูกกวัดแกว่งเปล่งประกายดั่งสายฟ้า

ถูกกุมไว้เพื่อการเข่นฆ่า

16 ดาบเอ๋ย จงฟันขวับไปทางขวา

แล้วฟันขวับไปทางซ้าย

ที่ไหนก็ได้ตามแต่คมของเจ้าจะพลิกหันไป

17 เราเองก็จะปรบมือด้วย

และโทสะของเราจะเบาบางลง

เราผู้เป็นพระยาห์เวห์ได้ลั่นวาจาไว้”

18 พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า+มาถึงข้าพเจ้าว่า 19 “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงกาเครื่องหมายบอกทางสองสายไว้บนแผนที่ เพื่อให้ดาบของกษัตริย์ของบาบิโลนติดตามไป ทั้งสองสายเริ่มต้นจากประเทศเดียวกัน ทำป้ายบอกทางไว้ที่ถนนแยกเข้ากรุง 20 จงขีดบอกทางสายหนึ่งไว้ให้ดาบมาฟาดฟันเมืองรับบาห์ของชาวอัมโมน และอีกสายหนึ่งไปฟาดฟันยูดาห์กับเยรูซาเล็มซึ่งมีป้อมปราการ 21 เพราะกษัตริย์ของบาบิโลนจะหยุดอยู่ที่ทางแพร่ง ทางแยกของถนนสองสาย เขาจะเสี่ยงทายด้วยการเขย่าลูกธนู จะขอคำตอบจากรูปเคารพของเขา จะตรวจดูตับสัตว์เสี่ยงทาย 22 สลากของกรุงเยรูซาเล็มอยู่ในมือขวาของเขา เขาจะตั้งเครื่องกระทุ้งกำแพง ออกคำสั่งให้เข่นฆ่า โห่ร้องออกศึก ใช้เครื่องกระทุ้งกำแพงพังประตู ก่อเชิงเทินและสร้างปราการล้อมเมือง 23 สำหรับบรรดาผู้ถวายสัตยาบันเป็นพันธมิตรกับเขา จะรู้สึกว่ามันเป็นการเสี่ยงทายจอมปลอม แต่เขาจะทำให้คนเหล่านั้นระลึกถึงความผิดของตน แล้วก็จับคนเหล่านั้นไปเป็นเชลย

24 “ฉะนั้นพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสว่า ‘เนื่องจากพวกเจ้าทำให้นึกถึงความผิดของเจ้า ที่เจ้าได้ทำการทรยศอย่างโจ่งแจ้ง เปิดเผยบาปของตนออกมาในการกระทำทุกอย่าง เพราะเจ้าได้ทำเช่นนี้ เจ้าจึงจะตกเป็นเชลย

25 “ ‘เจ้านายแห่งอิสราเอลผู้ชั่วช้าเลวทรามเอ๋ย กำหนดเวลามาถึงเจ้าแล้ว วาระแห่งโทษทัณฑ์ของเจ้ามาถึงที่สุดแล้ว 26 พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า จงปลดผ้าโพกศีรษะ จงถอดมงกุฎออก มันจะไม่เหมือนเดิมแล้ว ผู้ต่ำต้อยจะได้รับเกียรติ และผู้ทรงเกียรติจะตกต่ำลง 27 หายนะ! หายนะ! เราจะทำให้ถึงความหายนะ! จะไม่ได้กลับสู่สภาพดีจนกว่าผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมนั้นจะมา ซึ่งเราจะมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้นั้น’

28 “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์และกล่าวว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสเกี่ยวกับชาวอัมโมนและคำสบประมาทของพวกเขาไว้ว่า

“ ‘ดาบเล่มหนึ่ง ดาบเล่มหนึ่ง

ถูกชักออกมาเพื่อการเข่นฆ่า

ลับไว้คมกริบเพื่อคร่าชีวิต

กวัดแกว่งเปล่งประกายดั่งสายฟ้า!

29 ทั้งๆ ที่มีนิมิตจอมปลอมเกี่ยวกับเจ้า

และคำทำนายเท็จเรื่องเจ้า

ดาบนั้นก็จ่ออยู่ที่คอของคนชั่ว

ผู้ที่กำลังจะถูกสังหาร

วันของเขามาถึงแล้ว

เวลาแห่งโทษทัณฑ์ของเขามาถึงที่สุดแล้ว

30 จงเก็บดาบเข้าฝัก

เราจะพิพากษาเจ้า

ในที่ซึ่งเจ้าถูกสร้างขึ้น

ในดินแดนของบรรพบุรุษของเจ้า

31 เราจะระบายโทสะลงเหนือเจ้า

เราจะพ่นความเกรี้ยวกราดร้อนแรงใส่เจ้า

เราจะมอบเจ้าไว้ในมือของคนอำมหิต

ผู้ช่ำชองในการทำลายล้าง

32 เจ้าจะเป็นเชื้อฟืนให้ไฟ

เลือดของเจ้าจะหลั่งชโลมในดินแดนของเจ้า

จะไม่มีใครจดจำเจ้าอีก

เพราะเราผู้เป็นพระยาห์เวห์ได้ลั่นวาจาไว้’ ”

Footnotes:

  1. เอเสเคียล 21:15 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes