A A A A A
Bible Book List

เนหะมีย์ 7Thai New Contemporary Bible (TNCV)

หลังจากที่ก่อกำแพงเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าก็ติดตั้งประตู และแต่งตั้งยามเฝ้าประตู คณะนักร้อง และคนเลวี ข้าพเจ้ามอบหมายให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้ากับ[a]ฮานันยาห์ผู้บัญชาการป้อมร่วมกันดูแลเยรูซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ ข้าพเจ้ากล่าวกับพวกเขาว่า “อย่าเปิดประตูเยรูซาเล็มจนกว่าแดดจะร้อน และขณะที่ยามเฝ้าประตูประจำการอยู่ให้ปิดประตูลั่นดาล ทั้งให้แต่งตั้งชาวเมืองเยรูซาเล็มเป็นยาม โดยให้บางคนดูแลประจำที่ของตน และบางคนดูแลบริเวณใกล้บ้านของตน”

รายชื่อเชลยที่กลับมา

ในเวลานั้นกรุงเยรูซาเล็มกว้างขวางใหญ่โต แต่จำนวนประชากรน้อย บ้านเรือนก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกขุนนาง เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งราษฎรทั่วไปให้มาชุมนุมเพื่อลงทะเบียนตามครอบครัว ข้าพเจ้าพบบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของบรรดาผู้ที่กลับมายังยูดาห์เป็นพวกแรก ซึ่งมีใจความว่า

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่กลับมาหลังจากที่ถูกกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนกวาดต้อนไปเป็นเชลย (พวกเขากลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตนในเยรูซาเล็มและยูดาห์ พร้อมกับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม และบาอานาห์)

จำนวนประชากรอิสราเอลได้แก่

วงศ์วานของปาโรช 2,172 คน

ของเชฟาทิยาห์ 372 คน

10 ของอาราห์ 652 คน

11 ของปาหัทโมอับ (ทางสายเยชูอาและโยอาบ) 2,818 คน

12 ของเอลาม 1,254 คน

13 ของศัทธู 845 คน

14 ของศักคัย 760 คน

15 ของบินนุย 648 คน

16 ของเบบัย 628 คน

17 ของอัสกาด 2,322 คน

18 ของอาโดนีคัม 667 คน

19 ของบิกวัย 2,067 คน

20 ของอาดีน 655 คน

21 ของอาเทอร์

(ทางสายเฮเซคียาห์) 98 คน

22 ของฮาชูม 328 คน

23 ของเบไซ 324 คน

24 ของฮาริฟ 112 คน

25 ของกิเบโอน 95 คน

26 ชายชาวเบธเลเฮม

และชาวเนโทฟาห์ 188 คน

27 ชาวอานาโธท 128 คน

28 ชาวเบธอัสมาเวท 42 คน

29 ชาวคีริยาทเยอาริม

ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท 743 คน

30 ชาวรามาห์และชาวเกบา 621 คน

31 ชาวมิคมาช 122 คน

32 ชาวเบธเอลและชาวอัย 123 คน

33 ชาวเนโบอีกพวกหนึ่ง 52 คน

34 ชาวเอลามอีกพวกหนึ่ง 1,254 คน

35 ชาวฮาริม 320 คน

36 ชาวเยรีโค 345 คน

37 ชาวโลด ชาวฮาดิด

และชาวโอโน 721 คน

38 ชาวเสนาอาห์ 3,930 คน

39 ปุโรหิตได้แก่

วงศ์วานของเยดายาห์ (ทางสายครอบครัวของเยชูอา) 973 คน

40 ของอิมเมอร์ 1,052 คน

41 ของปาชเฮอร์ 1,247 คน

42 ของฮาริม 1,017 คน

43 คนเลวีได้แก่

วงศ์วานของเยชูอา(ทางสายขัดมีเอล จากสายโฮดาวิยาห์) 74 คน

44 คณะนักร้องได้แก่

วงศ์วานของอาสาฟ 148 คน

45 ยามเฝ้าประตูพระวิหารได้แก่

วงศ์วานของชัลลูม อาเทอร์ ทัลโมน

อักขูบ ฮาทิทา และโชบัย 138 คน

46 ผู้ช่วยงานในพระวิหารได้แก่

วงศ์วานของศิหะ ฮาสูฟา ทับบาโอท

47 เคโรส สีอา พาโดน

48 เลบานาห์ ฮากาบาห์ ชัลมัย

49 ฮานัน กิดเดล กาฮาร์

50 เรอายาห์ เรซีน เนโคดา

51 กัสซาม อุสซา ปาเสอาห์

52 เบสัย เมอูนิม เนฟัสสิม

53 บัคบูค ฮาคูฟา ฮารฮูร์

54 บัสลูท เมหิดา ฮารชา

55 บารโขส สิเสรา เทมาห์

56 เนซิยาห์ และฮาทิฟา

57 วงศ์วานของข้าราชบริพารของโซโลมอนได้แก่

วงศ์วานของโสทัย โสเฟเรท เปรีดา

58 ยาอาลา ดารโคน กิดเดล

59 เชฟาทิยาห์ ฮัททิล โปเคเรทหัสเซบาอิม และอาโมน

60 บรรดาผู้ช่วยงานในพระวิหารและวงศ์วานของข้าราชบริพารของโซโลมอนมี 392 คน

61 อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากเมืองเทลเมลาห์ เทลหารชา เครูบ อัดโดน และอิมเมอร์ แต่พวกเขาไม่มีหลักฐานว่าครอบครัวของพวกเขาสืบเชื้อสายจากอิสราเอล ได้แก่

62 ่วงศ์วานของเดไลยาห์ โทบียาห์ และเนโคดา รวม 642 คน

63 และจากพวกปุโรหิตได้แก่ วงศ์วานของโฮบายาห์ ฮักโขส และบารซิลลัย (ซึ่งแต่งงานกับบุตรสาวคนหนึ่งของบารซิลลัยชาวกิเลอาดและได้ชื่อตามนั้น)

64 คนเหล่านี้ได้ค้นหาบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลแต่ไม่พบ จึงไม่ถูกรวมอยู่ในกลุ่มปุโรหิตเพราะถือว่าเป็นมลทิน 65 ฉะนั้นผู้ว่าการจึงสั่งห้ามพวกเขารับประทานอาหารบริสุทธิ์ที่สุดจนกว่าจะมีปุโรหิตทูลถามเรื่องนี้ผ่านทางอูริมและทูมมิม

66 คนกลุ่มนี้มีทั้งหมด 42,360 คน 67 ไม่รวมคนรับใช้ชายหญิง 7,337 คน และคณะนักร้องชายหญิง 245 คน 68 พวกเขามีม้า 736 ตัว ล่อ 245 ตัว[b] 69 อูฐ 435 ตัว และลา 6,720 ตัว

70 หัวหน้าครอบครัวบางคนร่วมถวายเพื่องานนี้ ผู้ว่าการมอบทองคำหนักประมาณ 8.5 กิโลกรัม[c] ชาม 50 ใบ เครื่องแต่งกายสำหรับปุโรหิต 530 ชุด 71 หัวหน้าครอบครัวบางคนมอบทองคำหนักประมาณ 170 กิโลกรัม[d] เงินหนักประมาณ 1.2 ตัน[e] ให้คลังสำหรับงานนี้ 72 ส่วนประชาชนมอบทองคำหนักประมาณ 170 กิโลกรัม เงินหนักประมาณ 1.1 ตัน[f] และเครื่องแต่งกายปุโรหิต 67 ชุด

73 ปุโรหิต คนเลวี ยามเฝ้าประตูพระวิหาร คณะนักร้อง ผู้ช่วยงานในพระวิหาร พร้อมกับประชาชนอีกจำนวนหนึ่ง และชนอิสราเอลที่เหลือตั้งถิ่นฐานในเมืองของตน

Footnotes:

  1. เนหะมีย์ 7:2 หรือ ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้า นั่นคือ
  2. เนหะมีย์ 7:68 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ไม่มีข้อนี้ (ดู อสร. 2:66)
  3. เนหะมีย์ 7:70 ภาษาฮีบรูว่า 1,000 แดรกมา
  4. เนหะมีย์ 7:71 ภาษาฮีบรูว่า 20,000 แดรกมา เช่นเดียวกับข้อ 72
  5. เนหะมีย์ 7:71 ภาษาฮีบรูว่า 2,200 มินา
  6. เนหะมีย์ 7:72 ภาษาฮีบรูว่า 2,000 มินา
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes